Skip to content

arve0/prosentspillet

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosentspillet

Enkelte begrep i matematikk trenger mengdetrening. Prosent- og vekstfaktor er er to slike begrep. Begrepene kan være ensformig å lære med regneoppgaver og utfylling av tabeller. I tillegg er tilbakemeldingen til eleven treg, enten må de ha fasit tilgjengelig eller så må lærer hjelpe til.

Dette er tungvindt og kjedelig, både for elev og lærer. Prosentspillet kan være en fin måte å bryte opp og få variasjon i undervisningen.

Spill prosentspillet her!

Utvikling

 • Last ned koden

  git clone https://github.com/arve0/prosentspillet
  
 • Åpne index.html i en nettleser.

 • Gjør endringer.

 • Bygg koden

  npm run build
  
 • Oppfrisk siden.

About

Spill for mengdetrening i prosent- og vekstfaktor

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published