No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

Це — веб-служба (REST API) для аналізу українських текстів (NLP) за допомогою LanguageTool.

This project provides REST API for analyzing Ukrainian texts with LanguageTool.

Як встановити

Як використовувати через Docker

docker build -t api_nlp_uk:latest .
docker run -it -p 8080:8080 api_nlp_uk:latest
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{'text': 'Сьогодні у продажі. 12-те зібрання творів 1969 р. І. П. Котляревського.'}" http://localhost:8080/lemmatize/

Або можна викоритсовувати Docker image який підтримується в іншому репозиторії.

docker run -it -p 5000:5000 chaliy/api_nlp_uk:latest

Вільно розповсюджується за умов ліцензії GPL версії 3.

Copyright (c) 2016 Andriy Rysin, команда БрУК