Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (28 sloc) 1.11 KB
# Bundler configuration file [http://gembundler.com]
# Read the rationale for it and how it works at http://gembundler.com/v1.3/rationale.html
source 'https://rubygems.org'
gem 'awestruct', '0.5.7'
#gem 'awestruct', github: 'awestruct/awestruct', branch: 'master'
gem 'asciidoctor', '1.5.4'
#gem 'asciidoctor', github: 'asciidoctor/asciidoctor', branch: 'master'
#gem 'asciidoctor-diagram', '1.4.0'
gem 'chunky_png', '1.3.5'
gem 'coderay', '1.1.1'
gem 'compass', '1.0.3'
gem 'haml', '4.0.7'
gem 'slim', '3.0.6'
gem 'tilt', '2.0.2'
gem 'zurb-foundation', '4.3.2'
gem 'rb-inotify', '0.9.7', :platforms => [:ruby, :jruby]
gem 'tzinfo', '1.2.2', :group => :test
gem 'git', '1.2.9.1', :group => :test
gem 'rake', '10.5.0', :group => :test
gem 'rdoc', '4.2.2', :group => :test
gem 'tomdoc', '0.2.5', :group => :test
gem 'html-proofer', '3.0.2', :group => :test
# required to use the minify extension
#gem 'uglifier', '2.7.2'
#gem 'htmlcompressor', '0.0.3'
# set EXECJS_RUNTIME=SpiderMonkey as alternative to theruby(racer|rhino)
#gem 'therubyracer', '0.12.2', :platforms => [:ruby]
#gem 'therubyrhino', '2.0.4', :platforms => [:jruby]