Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Go ile Web Uygulaması Geliştirme

Amaç

Çünkü web uygulamaları geliştirmek ile ilgileniyorum, boş zamanlarımı bu açık kaynaklı kitabı yazarak geçiriyorum. Tabi bu web uygulamaları geliştirmede çok iyi olduğumu göstermiyor; web uygulaması geliştirirken Go ile neler yaptığı paylaşmak istiyorum.

  • PHP/Python/Ruby ile çalışalanlar, Go ile nasıl web uygulaması geliştirilir öğreneceksiniz.
  • C/C++ çalışılanlar, internetin nasıl çalıştığını öğreneceksiniz.

Ben, öğrenmenin asıl amacının paylaşmak olduğunu düşünüyorum. Hayatta beni en çok mutlu eden şey, bildiklerimi diğer insanlarla paylaşmak.

Bağış

AliPay: alipay

English Donate:donate

Topluluk

QQ群:386056972

BBS:http://golanghome.com/

Bilgilendirme

Lisans

Aksi belirtilmedikçe, kitap CC BY-SA 3.0 License ile, kaynak kodlar ise BSD 3-Clause License ile lisanslanmıştır.