Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
SUMMARY.md

README.md

Go ile Sistem Programlama

Go Sistem Programlama kitabı Linux Sistemlerin Go ile nasıl programlandığını anlatmaktadır. Bir çok kitap bunu sadece giriş seviyesinde anlatmakta ve bu yeterli bulunmamaktadır. Örneğin:

Ancak bir kaç zamandır çıkan hiç bir kitap sistem programlamayı Go ile anlatmıyordu. Aslında Go 21. yüzyılın en iyi sistem programlama dili. Bir çok sistem Go ile tasarlanmakta.Docker, etcd, consul gibi yapılar buna örnek verilebilir. Bunların hepsinin sistem programlama ile bir ilişkisi vardır. Eğer biz Linux ile ilgili bir uygulama geliştirmek istiyorsak, Go ile sistem programlama ile ilgili olan nadir bir kaç materyal bulunmaktadır. Örneğin :Linux IO, Socket, mmap, Lock, Thread, Process. Bu yüzden Linux Sistem Programlamayı kapsayacak şekilde yazmak istendi. İlk olarak Çince yazılacak olan bu kaynak daha sonra diğer dillere çevrilecektir.

ÖZET