New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Hold Perl-moduler på serveren opdateret #139

Open
sshine opened this Issue Sep 25, 2018 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@sshine
Collaborator

sshine commented Sep 25, 2018

I ny og næ sker det at Perl-installationen går i ged. Nogle gange er det fordi concieggs ikke kan finde Perlbrew og andre gange er der kommet en opdatering til Perl som gør at alle modulerne som er installeret ligger i en anden mappe end den som den nyere version af Perl bruger. (Der er sikkert også andre grunde.)

Man burde relativt nemt kunne scanne alle filer i concieggs-mappen igennem for Perl use ... og installere de moduler som skal installeres. Alternativt kunne man også liste modulerne et sted og have en hook som beder én vedligeholde denne modulliste. Måske findes der endda en standardiseret måde at have modullisten på.

@nqpz

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@nqpz
Collaborator

nqpz commented Sep 25, 2018

@Eckankar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Eckankar

Eckankar Sep 27, 2018

Collaborator

Det der nogle gange giver problemer er ikke at modulerne ikke er opdateret, men at jeg har sat perlbrew-perl som default med "perlbrew switch". https://perlbrew.pl/

Dvs, den bruger også perlbrew perl som default i scripts der beder om at blive kørt med perl, men som ikke er fra concieggs selv.

Hvis der er et script (fx sloccount) som er installeret via systemet, men man prøver at køre det via perlbrew (hvilket man gør ved at køre det med perl <script> eller #!/usr/bin/env perl som shebang i det nuværende setup), så mangler der som regel nogle pakker.

Vi kunne evt. lave et script vi kan sætte som shebang i concieggs hvis det er, som bruger den passende version ud fra perlbrew. Det skal dog i givet fald være robust ift. brug i udviklingskontekst hvor stierne ikke er de samme.

Collaborator

Eckankar commented Sep 27, 2018

Det der nogle gange giver problemer er ikke at modulerne ikke er opdateret, men at jeg har sat perlbrew-perl som default med "perlbrew switch". https://perlbrew.pl/

Dvs, den bruger også perlbrew perl som default i scripts der beder om at blive kørt med perl, men som ikke er fra concieggs selv.

Hvis der er et script (fx sloccount) som er installeret via systemet, men man prøver at køre det via perlbrew (hvilket man gør ved at køre det med perl <script> eller #!/usr/bin/env perl som shebang i det nuværende setup), så mangler der som regel nogle pakker.

Vi kunne evt. lave et script vi kan sætte som shebang i concieggs hvis det er, som bruger den passende version ud fra perlbrew. Det skal dog i givet fald være robust ift. brug i udviklingskontekst hvor stierne ikke er de samme.

@Eckankar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Eckankar

Eckankar Sep 27, 2018

Collaborator

Ift. cpanfile kan man kigge på hvad https://github.com/dikurevy/RevyTeX gør.

Collaborator

Eckankar commented Sep 27, 2018

Ift. cpanfile kan man kigge på hvad https://github.com/dikurevy/RevyTeX gør.

@athas

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@athas
Owner

athas commented Sep 27, 2018

perl

@svip

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@svip

svip Sep 27, 2018

Collaborator
Collaborator

svip commented Sep 27, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment