The backend for the Athega Jullunch (Invitations, RSVPs, Check-ins, Presentation loop)
Ruby CSS HTML CoffeeScript JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
coffeescripts
config
lib
public
sass
views
.gitignore
.powrc
.ruby-gemset
.ruby-version
Gemfile
Gemfile.lock
Guardfile
Procfile
README.md
Rakefile
config.ru
jullunch.rb
jullunch_admin.rb
jullunch_register.rb

README.md

Nu är det snart dags för Athegas traditionella jullunch!

Sista anmälningsdatum: 8/12

Vi dukar fram det goda julbordet fredagen 11 december kl. 11.30 och ser till att faten är fyllda och stämningen hög fram till ca. 14.30.

Torbjörn Nilsson svarar gärna på dina frågor.

Följ oss gärna på @athega och om du vill twittra om jullunchen använder du hashtaggen #athegajul.

Vägbeskrivning

Vårt kontor ligger på Hantverkargatan 21, 3tr.

Närmaste tunnelbanestation är Rådhuset (uppgång Parmmätargatan).

Athega Map