Permalink
Browse files

fix duplicite entries in locale

  • Loading branch information...
PetrDlouhy committed Jun 13, 2017
1 parent dfd38ac commit 9c525bf0644f708ffccc114de1262f2b00f1773c
Showing with 117 additions and 140 deletions.
  1. +117 −140 config/locales/cs-CZ.yml
View
@@ -27,11 +27,121 @@ cs-CZ:
digest: Denní souhrn emailem
deadline_date: Termín/datum
time:
am: am
formats:
long_deadline: '%A, %d %B %Y %l:%M %p'
default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
short: "%d. %m. %H:%M"
pm: pm
date:
abbr_day_names:
- Ne
- Po
- Út
- St
- Čt
-
- So
abbr_month_names:
-
- led
- úno
- bře
- dub
- kvě
- čvn
- čvc
- srp
- zář
- říj
- lis
- pro
day_names:
- neděle
- pondělí
- úterý
- středa
- čtvrtek
- pátek
- sobota
formats:
long_deadline: '%A, %d %B %Y %l:%M %p'
default: "%d. %m. %Y"
long: "%d. %B %Y"
short: "%d %b"
month_names:
-
- leden
- únor
- březen
- duben
- květen
- červen
- červenec
- srpen
- září
- říjen
- listopad
- prosinec
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: asi hodinou
few: asi %{count} hodinami
other: asi %{count} hodinami
about_x_months:
one: asi měsícem
few: asi %{count} měsíci
other: asi %{count} měsíci
about_x_years:
one: asi rokem
few: asi %{count} roky
other: asi %{count} roky
almost_x_years:
one: téměř rokem
few: téměř %{count} roky
other: téměř %{count} roky
half_a_minute: půl minutou
less_than_x_minutes:
one: necelou minutou
few: ani ne %{count} minutami
other: ani ne %{count} minutami
less_than_x_seconds:
one: necelou sekundou
few: ani ne %{count} sekundami
other: ani ne %{count} sekundami
over_x_years:
one: více než rokem
few: více než %{count} roky
other: více než %{count} roky
x_days:
one: 24 hodinami
few: "%{count} dny"
other: "%{count} dny"
x_minutes:
one: minutou
few: "%{count} minutami"
other: "%{count} minutami"
x_months:
one: měsícem
few: "%{count} měsíci"
other: "%{count} měsíci"
x_seconds:
one: sekundou
few: "%{count} sekundami"
other: "%{count} sekundami"
prompts:
day: Den
hour: Hodina
minute: Minuta
month: Měsíc
second: Sekunda
year: Rok
admin:
groups:
index:
@@ -1304,144 +1414,25 @@ cs-CZ:
helpers:
page_entries_info:
more_pages:
display_entries: Zobrazeno %{entry_name} <b>%{first}&nbsp;-&nbsp;%{last}</b>
z <b>%{total}</b> celkem
display_entries: Zobrazeno %{entry_name} <b>%{first}&nbsp;-&nbsp;%{last}</b> z <b>%{total}</b> celkem
one_page:
display_entries:
one: Zobrazeno <b>%{count}</b> %{entry_name}
other: Zobrazeno <b>všech %{count}</b> %{entry_name}
zero: "Žádný %{entry_name} nenalezen"
views:
pagination:
first: "&laquo; První"
last: Poslední &raquo;
next: Další &rsaquo;
previous: "&lsaquo; Předchozí"
truncate: "&hellip;"
helpers:
page_entries_info:
more_pages:
display_entries: Zobrazení %{entry_name} <b>%{first}&nbsp;-&nbsp;%{last}</b> z <b>%{total}</b> celkem
one_page:
display_entries:
one: Zobrazení <b>%{count}</b> %{entry_name}
other: Zobrazení <b>všech %{count}</b> %{entry_name}
zero: Žádné %{entry_name} nenalezeny
select:
prompt: Prosím vyberte si
submit:
create: Vytvořit %{model}
submit: Uložit %{model}
update: Aktualizovat %{model}
views:
pagination:
first: "&laquo; První"
last: Poslední &raquo;
next: Další &rsaquo;
previous: "&lsaquo; Předchozí"
truncate: "&hellip;"
date:
abbr_day_names:
- Ne
- Po
- Út
- St
- Čt
-
- So
abbr_month_names:
-
- led
- úno
- bře
- dub
- kvě
- čvn
- čvc
- srp
- zář
- říj
- lis
- pro
day_names:
- neděle
- pondělí
- úterý
- středa
- čtvrtek
- pátek
- sobota
formats:
default: "%d. %m. %Y"
long: "%d. %B %Y"
short: "%d %b"
month_names:
-
- leden
- únor
- březen
- duben
- květen
- červen
- červenec
- srpen
- září
- říjen
- listopad
- prosinec
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: asi hodinou
few: asi %{count} hodinami
other: asi %{count} hodinami
about_x_months:
one: asi měsícem
few: asi %{count} měsíci
other: asi %{count} měsíci
about_x_years:
one: asi rokem
few: asi %{count} roky
other: asi %{count} roky
almost_x_years:
one: téměř rokem
few: téměř %{count} roky
other: téměř %{count} roky
half_a_minute: půl minutou
less_than_x_minutes:
one: necelou minutou
few: ani ne %{count} minutami
other: ani ne %{count} minutami
less_than_x_seconds:
one: necelou sekundou
few: ani ne %{count} sekundami
other: ani ne %{count} sekundami
over_x_years:
one: více než rokem
few: více než %{count} roky
other: více než %{count} roky
x_days:
one: 24 hodinami
few: "%{count} dny"
other: "%{count} dny"
x_minutes:
one: minutou
few: "%{count} minutami"
other: "%{count} minutami"
x_months:
one: měsícem
few: "%{count} měsíci"
other: "%{count} měsíci"
x_seconds:
one: sekundou
few: "%{count} sekundami"
other: "%{count} sekundami"
prompts:
day: Den
hour: Hodina
minute: Minuta
month: Měsíc
second: Sekunda
year: Rok
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
@@ -1476,13 +1467,6 @@ cs-CZ:
jej uložit
other: Při ukládání objektu %{model} došlo ke %{count} chybám a nebylo možné
jej uložit
helpers:
select:
prompt: Prosím vyberte si
submit:
create: Vytvořit %{model}
submit: Uložit %{model}
update: Aktualizovat %{model}
number:
currency:
format:
@@ -1534,10 +1518,3 @@ cs-CZ:
last_word_connector: " a "
two_words_connector: " a "
words_connector: ", "
time:
am: am
formats:
default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"
long: "%A %d. %B %Y %H:%M"
short: "%d. %m. %H:%M"
pm: pm

0 comments on commit 9c525bf

Please sign in to comment.