Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
121 lines (95 sloc) 5.8 KB

+++ aliases = [ "/atopedia/AZS", "/atopedia/Azs/", "/atopedia/Strona_główna", "/atopedia/Atopowe_zapalenie_skóry/", ] date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/atopowe_zapalenie_skóry/" title = "Atopowe zapalenie skóry" kategorie = [ "podstawowe wiadomości",] lastmod = "2016-11-19T15:19:26+00:00"

+++

Atopowe zapalenie skóry (ang. atopic dermatitis, wyprysk atopowy, kiedyś – egzema, [pokrzywka]({{< relref "atopedia/Pokrzywka.md" >}}), świerzbiączka) jest chorobą skóry, zaliczaną do chorób [atopowych]({{< relref "atopedia/Atopia.md" >}}).

Przyczyny

Przyczynami atopowego zapalenia skóry są [reakcje alergiczne]({{< relref "atopedia/Reakcja_alergiczna.md" >}}). Jednak, kiedy choroba się rozwinie, zniknięcie pierwotnej przyczyny może nie wystarczyć do wyzdrowienia.

Przeczytaj osobny artykuł: przyczyny atopowego zapalenia skóry.

Przebieg choroby

Choroba może wystąpić już w pierwszych tygodniach życia, albo w wieku późniejszym. Przebieg choroby i występowanie zmian na skórze mają różne nasilenie; najczęściej zmiany chorobowe występują na twarzy, szyi, w zgięciach kończyn, ale mogą obejmować całe ciało ([erytrodermia]({{< relref "atopedia/Erytrodermia.md" >}})). AZS mogą towarzyszyć inne choroby atopowe, najczęściej [astma oskrzelowa]({{< relref "atopedia/Astma_oskrzelowa.md" >}}). Im wcześniejsze pojawienie się zmian chorobowych tym gorsze rokowania co do przebiegu choroby wieku późniejszym.

Atopowe zapalenie skóry występuje na całym świecie, nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych.

Atopowe zapalenie skóry trudno jest zdefiniować jako chorobę jednorodną. W początkowej fazie jest to po prostu [wyprysk]({{< relref "atopedia/Wyprysk.md" >}}) atopowy, objawiający się różnego rodzaju zmianami skórnymi, występującymi głównie w zgięciach (np. kolana i łokcie). Takie nasilenie choroby może utrzymywać się przez dowolny czas, może się też cofnąć lub zacząć posuwać naprzód.

W przebiegu choroby znaczenie mają:

 • [czynniki genetyczne]({{< relref "atopedia/Obciążenie_genetyczne.md" >}})
 • wpływ środowiska zewnętrznego
 • [alergeny]({{< relref "atopedia/Alergen.md" >}})
  • pokarmowe
  • wziewne (powietrznopochodne)
 • substancje drażniące (np.: wełna)
 • hormony
 • mikroorganizmy, [roztocza]({{< relref "atopedia/Roztocze_kurzu_domowego.md" >}})
 • czynniki klimatyczne

Charakterystyczne objawy

Atopowe zapalenie skóry charakteryzuje się intensywnym świądem, [zaczerwienieniem]({{< relref "atopedia/Zaczerwienienie_skóry.md" >}}) i łuszczeniem się skóry.

Przeczytaj osobny artykuł: [objawy atopowego zapalenia skóry]({{< relref "atopedia/Objawy_atopowego_zapalenia_skóry.md" >}}).

Mechanizm powstawania zmian

Główna hipoteza zakłada, że przewlekły stan zapalny skóry jest spowodowany zaburzeniami immunologicznymi, spowodowanymi przez cechy genetyczne; te zaburzenia to przede wszystkim:

 • nadmierne wytwarzanie swoistych IgE przeciwko alergenom pokarmowym i wziewnym (co określane jest mianem „astmy skórnej”); ta reakcja alergiczna prowadzi do nadmiernej produkcji różnych białek odpowiedzialnych za powstanie stanu zapalnego
 • uwalniania z [komórek tucznych]({{< relref "atopedia/Komórki_tuczne.md" >}}) [histaminy]({{< relref "atopedia/Histamina.md" >}}), oraz uwalnianie leukotrienów, prostaglandyn, proteaz (co daje objawy zapalne różnych narządów np.: skóra, oczy i układów np.: oddechowym, pokarmowym)
 • nadmiernej produkcji i upośledzenia działania limfocytów T (upośledzenie mechanizmów komórkowych związanych z reakcją immunologiczną) biorących udział w przebiegu procesu zapalnego

Duże znaczenie w powstawaniu i utrzymywaniu się zmian skórnych w AZS ma tzw.: [defekt ektodermalny]({{< relref "atopedia/Defekt_ektodermalny.md" >}}); spowodowany jest prawdopodobnie zaburzeniami produkcji ceramidów i [lipidów]({{< relref "atopedia/Płaszcz_lipidowy.md" >}}) w skórze, co objawia się nadmierną suchością i łatwemu powstawaniu podrażnień skóry.

Istnieje również pogląd, że w patogenezie AZS rola atopii jest znikoma, a w niektórych przypadkach wręcz żadna i, że AZS nie jest objawem atopii jako takiej (w niektórych przypadkach). Wedle tej opinii zmiany skórne w AZS są wyłącznie wynikiem drapania i pocierania, które same w sobie prowadzą do nasilenia stanu zapalnego – głównym czynnikiem wywołującym AZS jest wówczas nadmierna skłonność skóry do świądu (jako defekt genetyczny).


Zobacz też

Linki zewnętrzne