Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (26 sloc) 1.84 KB

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/atopedia/często_zadawane_pytania/" title = "Często zadawane pytania" kategorie = [ "Podstawowe wiadomości",] aliases = [ "/atopedia/Gojenie/", "/atopedia/Często_zadawane_pytania/", ] lastmod = "2016-11-20T13:53:20+00:00"

+++

Czy możecie przesłać mi na mejla co zrobić żeby wyglądać jak każdy normalny człowiek?

Nie, nie możemy. Atopowe zapalenie skóry to skomplikowane zagadnienie, nie istnieje jedna i właściwa droga [leczenia]({{< relref "atopedia/Leczenie_atopowego_zapalenia_skóry.md" >}}). Zachęcamy do wczytania się w Atopedię i [forum dyskusyjne]({{< relref "promowane/porozmawiaj-z-innymi.md" >}}). Proponujemy też przeczytanie krótkich [podstawowych wiadomości]({{< relref "atopedia/Podstawowe_wiadomości.md" >}}).

Czy X to maść sterydowa, jakie znacie maści niesterydowe które łagodzą podrażnienia?

Leki które znamy są spisane w Atopedii. Patrz: Leki, Kortykosterydy, Emolienty, Przepisy na maści.

Czy AZS można się zarazić?

Nie, nie można. AZS jest chorobą alergiczną, patrz [przyczyny atopowego zapalenia skóry]({{< relref "atopedia/Przyczyny_atopowego_zapalenia_skóry.md" >}}).

Czy osoby z AZS mogą oddawać krew?

Nie, nie mogą. Patrz: Oddawanie krwi.

Czy skóra i przewlekłe zmiany w AZS mogą przestać się goić?

Nie ma takiego zagrożenia.

W AZS ubytki skóry są powierzchowne i płytkie, mimo dużej niekiedy rozległości dotyczą naskórka, a nie skóry właściwej. Powstałe w ostrych stanach tzw. nadżerki i przeczosy (rany) w czasie poprawy stanu skóry goją się stosunkowo szybko i łatwo.