Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (42 sloc) 1.49 KB

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/Kryteria_AZS_wg_Hanifina_i_Rajka/" title = "Kryteria AZS wg Hanifina i Rajka" kategorie = [ "podstawowe wiadomości", "objawy atopowego zapalenia skóry",] aliases = [ "/atopedia/Kryteria/",] lastmod = "2016-11-19T15:19:26+00:00"

+++

Kryteria AZS wg Hanifina i Rajka

Główne objawy AZS

 • Świąd
 • Przewlekły i nawrotowy przebieg
 • Charakterystyczna morfologia zmian i ich lokalizacja
 • Osobniczy lub [rodzinny]({{< relref "atopedia/Obciążenie_genetyczne.md" >}}) wywiad atopowy

Objawy mniejsze AZS

 • Suchość skóry
 • Rybia łuska
 • Natychmiastowe reakcje skórne
 • Podwyższony poziom IgE
 • Wczesny wiek wystąpienia zmian
 • Skłonność do nawrotowych [zakażeń skóry]({{< relref "atopedia/Infekcja_skóry.md" >}})
 • Nieswoisty wyprysk rąk i/lub stóp
 • Wyprysk sutków
 • Zapalenie czerwieni warg
 • Nawrotowe zapalenia spojówek
 • Fałd Dennie-Morgana
 • Stożek rogówki
 • Zaćma
 • Zacienienie wokół oczu
 • Łupież biały
 • Fałd szyjny
 • Świąd po spoceniu
 • Nietolerancja pokarmów
 • Nietolerancja wełny
 • Zaostrzenie [po zdenerwowaniu]({{< relref "atopedia/Stres.md" >}})
 • Biały dermografizm
 • Rumień twarzy
 • Akcentacja mieszków włosowych

Zobacz również

Opis kryteriów w [wykładzie dr Grzesiak]({{< relref "atopedia/Wykład_dr_Ireny_Grzesiak.md" >}})