Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (11 sloc) 910 Bytes

+++ date = "2005-01-01T00:00:00+01:00" permalink = "/Skóra_atopowa/" title = "Skóra atopowa" kategorie = [ " podstawowe wiadomości",] lastmod = "2016-11-19T15:19:26+00:00"

+++

Skóra atopowa jest delikatna, podatna na [zakażenia]({{< relref "atopedia/Gronkowiec_złocisty.md" >}}) i bardzo sucha. Szybko traci wodę, jest przesuszona, często łuskowata. Gdy zapomnimy ją nawilżyć, czerwienieje, robi się jeszcze bardziej szorstka w dotyku. Wymaga stałego [natłuszczania]({{< relref "atopedia/Natłuszczanie.md" >}}) i [nawilżania]({{< relref "atopedia/Nawilżanie.md" >}}), szczególnie emolientami, bo one dodatkowo zatrzymują wodę w warstwach skóry. Skóra nie lubi mydeł, stosuj raczej [syndety]({{< relref "atopedia/Syndety.md" >}})

Zobacz również: