Avoin selainpohjainen tilastojen visualisointityökalu
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
doc
example
img
src
.project
INSTALLATION
README.md

README.md

Visu

Avoin selainpohjainen tilastovisualisaatio.

Rakenne

 • data -- Mm. aluerajojen lähdetiedostot
 • doc -- Ohjeet ja dokumentaatio
  • ohjeet_yllapitajalle...pdf -- Ohjeet tilaston lisäämiseen ja poistoon.
 • example -- Standalone esimerkki asennuksesta pirkanmaa.fi-sivustolle
  • original -- Pirkanmaa.fi:n tiedostoja
  • visu -- Aputiedostot
  • index.html -- Pirkanmaa.fi:n etusivu
  • tilastoja.html -- Pirkanmaa.fi:n alasivu, johon lisätty Visun HTML. Ks. rivit 250-350
 • img -- Grafiikan lähdetiedostot
 • src -- Asennettavat tiedostot
  • visu -- Aputiedostot kuten JS-kirjastot, kuvat ja tyylit
   • css -- Tyylit
   • data -- Tilastot JSON-muodossa
   • img -- Kuvat
   • js -- JavaScript-luokat ja apukirjastot
    • main.js -- aloittaa visualisaation
   • snippet.html -- Kohdesivulle liitettävä HTML
 • README.md -- Nämä asennusohjeet

Vaatimukset

 • jQuery 1.4.4 tai uudempi tulee olla ladattuna

Asennus

Vaiheet

 1. Kopioi src/visu/-hakemisto kohdesivustolle
 2. Kopioi src/snippet.html-tiedoston sisältämä HTML kohdesivulle.
 3. Jos tarvetta, päivitä kopioidun HTML:n link ja script -tagien osoitteet vastaamaan src/visu/-hakemiston asennussijaintia.

Huomioi

 • Visu on suunniteltu 650px leveyteen.
 • Visualisaatio on toteutettu ainoastaan suomeksi.

Muuta

 • Hakemiston src/visu rakenne tulee pitää samana, sillä sekä src/visu/css/layout.css että src/visu/js/visucontroller.js sisältävät suhteellisia viittauksia muihin src/visu-hakemiston alaisiin tiedostoihin.

Käytössä sivustoilla

Alkuperäinen suunnittelu ja toteutus

Avanto Insight (avanto.in)

Akseli Palén (akselipalen.com)