Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

"Wymeldowanie" jest niezrozumiałe [Gitg] #19

Open
kocio-pl opened this issue Aug 13, 2017 · 15 comments
Open

"Wymeldowanie" jest niezrozumiałe [Gitg] #19

kocio-pl opened this issue Aug 13, 2017 · 15 comments
Assignees
Labels

Comments

@kocio-pl
Copy link

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 13, 2017

W Gitg "checkout" zostało przełożone jako "wymeldowanie" i jest to dla mnie niezrozumiałe - zwłaszcza komunikat "Pomyślnie wymeldowano gałąź do katalogu roboczego". Ja bym spróbował raczej czegoś w rodzaju "wczytanie", a w tym kontekście np. "przełączono (gałąź)".

@piotrdrag piotrdrag added the gnome label Aug 13, 2017
@piotrdrag piotrdrag self-assigned this Aug 13, 2017
@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

Problem polega na tym, że żadna z propozycji nie pasuje w 100% sytuacji. Nie chciałbym wprowadzać niekonsekwentnej terminologii: w jednym miejscu wczytujesz gałąź, w innym przełączasz do gałęzi itp., kiedy opisuje to ten sam proces.

Mam wrażenie, że „wymeldowanie” wydaje się dziwne tylko dlatego, że w języku polskim nie mamy powszechnie przyjętych tłumaczeń i na co dzień używamy angielskich terminów. „Checkout” jednak znaczy właśnie „wymeldowanie” i tak jest rozumiane przez native speakerów.

@kocio-pl
Copy link
Author

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 22, 2017

Ja też tłumaczę różne rzeczy i jeśli to jest tak bardzo nieintuicyjne po polsku, to poświęciłbym jednak spójność dla zrozumiałości. Ja się po prostu bałem co mi się "wymelduje" (w sensie "usunie", "wyloguje") gdy to kliknę, przypadkowy użytkownik może mieć tak samo.

@zbraniecki
Copy link
Member

@zbraniecki zbraniecki commented Aug 22, 2017

Czy wiemy jak MS tlumaczy to np. w Visual Studio?

@zbraniecki
Copy link
Member

@zbraniecki zbraniecki commented Aug 22, 2017

zgadzam sie z kociem, ze moja pierwsza reakcja bylaby, ze "wymelduj" oznacza "log out"

@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

https://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx wskazuje na „wyewidencjonowanie”.

Szkoda, że gitg nie ma podręcznika, w którym użytkownik mógłby znaleźć wyjaśnienie. :(

@kocio-pl
Copy link
Author

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 22, 2017

Od kiedy pamiętam GNOME ma fioła na punkcie spójności. Generalnie to jest fajne, ale czasami korzystam z tego, że język jest elastyczny i można coś tłumaczyć na dwa sposoby - o ile tylko oba tłumaczenia dotyczą tego samego pojęcia i nie mylą się z innym pojęciem z oryginału.

@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

Dla jasności, wszystkie ciągi in question:

msgid ""
"You appear to have unstaged changes in your working directory. Would you "
"like to stash the changes before the checkout?"
msgstr ""
"W katalogu roboczym są zmiany, które nie są w przechowalni. Schować je przed "
"wymeldowaniem?"

msgid "Failed to checkout conflicts: %s"
msgstr "Wymeldowanie konfliktów się nie powiodło: %s"

msgid "Failed to checkout index: %s"
msgstr "Wymeldowanie indeksu się nie powiodło: %s"

msgid ""
"The cherry pick of %s onto %s has caused conflicts, would you like to "
"checkout branch %s with the cherry pick to your working directory to resolve "
"the conflicts?"
msgstr ""
"Dobranie %s do %s spowodowało konflikty. Wymeldować gałąź %s z dobieraniem "
"do katalogu roboczego, aby rozwiązać konflikty?"

msgid ""
"The cherry-pick of %s onto %s has caused conflicts, would you like to "
"checkout the cherry pick to your working directory to resolve the conflicts?"
msgstr ""
"Dobranie %s do %s spowodowało konflikty. Wymeldować dobieranie do katalogu "
"roboczego, aby rozwiązać konflikty?"

msgid "Checkout"
msgstr "Wymeldowanie"

msgid "Checkout the selected reference"
msgstr "Wymeldowanie zaznaczonego odniesienia"

msgid "Checkout %s"
msgstr "Wymeldowanie %s"

msgid "Failed to checkout branch: %s"
msgstr "Wymeldowanie gałęzi się nie powiodło: %s"

msgid "Successfully checked out branch to working directory"
msgstr "Pomyślnie wymeldowano gałąź do katalogu roboczego"

msgid ""
"The merge of %s into %s has caused conflicts, would you like to checkout "
"branch %s with the merge to your working directory to resolve the conflicts?"
msgstr ""
"Scalenie %s do %s spowodowało konflikty. Wymeldować gałąź %s ze scalaniem do "
"katalogu roboczego, aby rozwiązać konflikty?"

msgid ""
"The merge of %s into %s has caused conflicts, would you like to checkout the "
"merge to your working directory to resolve the conflicts?"
msgstr ""
"Scalenie %s do %s spowodowało konflikty. Wymeldować scalanie do katalogu "
"roboczego, aby rozwiązać konflikty?"

msgid "Preserve mainline for currently checked out branch"
msgstr "Zachowywanie głównej linii rozwojowej dla obecnie wymeldowanej gałęzi"

@kocio-pl
Copy link
Author

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 22, 2017

Przyjrzę się temu, dzięki.

W tym kawałku mamy "working directory" - raz jako katalog roboczy, raz jako przechowalnia; tu akurat bym ujednolicił i użył tylko pierwszej formy, bo jest powszechnie używana. Staram się nie wprowadzać zbyt wielu nowych pojęć na raz, najlepiej pojedynczo, a jak nie mam dobrego tłumaczenia dla pozostałych pojęć, to omawiam sens ludzkim językiem.

Poza tym "stash" bym nie tłumaczył jako schować, bo to się kojarzy z widokiem - raczej bym mówił o zapisaniu w podręcznym magazynie czy coś w tym stylu (ostatecznie nawet "przechowalnia" by tu pasowała).

@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

„Working directory” to zawsze katalog roboczy. Przechowalnia dotyczy „stage”. Tu jest całość tłumaczenia: https://l10n.gnome.org/vertimus/gitg/master/po/pl

@kocio-pl
Copy link
Author

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 22, 2017

Masz rację. Wobec tego zrobiłbym "Schować je" -> "Umieścić je w przechowalni". Może dłużej i z powtórzeniem, ale dla mnie jaśniej.

@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

Przenoszenie z i do przechowalni to „to stage/to unstage”.

@kocio-pl
Copy link
Author

@kocio-pl kocio-pl commented Aug 22, 2017

Przenieść też pasuje, byle nie "schować".

@piotrdrag
Copy link

@piotrdrag piotrdrag commented Aug 22, 2017

Nie możemy przetłumaczyć „to stash” jako „przenoszenie do przechowalni”, ponieważ „to stage” jest tłumaczone jako „przenoszenie do przechowalni”.

@splewako
Copy link
Member

@splewako splewako commented Aug 23, 2017

Za https://en.wikipedia.org/wiki/Checkoutin information management, it means blocking a file for editing; see Revision control”.

„Checkout” jednak znaczy właśnie „wymeldowanie” i tak jest rozumiane przez native speakerów

Znamy też jako kasę…
Na czym się opierasz przy tym rozumieniem przez native speakerów?

Przenoszenie z i do przechowalni to „to stage/to unstage”.

Nie a przynajmniej nie do końca. Mając w katalogu roboczym zapisane w plikach zmiany zachowujesz je w indeksie używając komendy git add (lug git rm) do zapisania w historii repozytorium. To jest określane jako „staging”, przenoszenie do przechowalni to „stashing”.

@splewako
Copy link
Member

@splewako splewako commented Aug 23, 2017

„in information management, it means blocking a file for editing; see Revision control”

Ogólnie „wymeldowanie” i „wyewidencjonowanie” są bezpośrednimi tłumaczeniami i nijak nie oddają sensu procedury - zameldowanie w kopi roboczej miałoby już więcej sensu.

Moim zdaniem lepiej byłoby poszukać odpowiedniego tłumaczenia znacznie dalej niż w kręgu skojarzeń meldunkowych. Może w kierunku jakiegoś „sprawdzania” czy innych wariacji z „check out”?

Jak podobne operacje (sytuaowania kopii roboczej) są tłumaczone w innych systemach kontroli wersji?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
4 participants
You can’t perform that action at this time.