Klawiszologia

Stefan Plewako edited this page May 15, 2016 · 1 revision

„Klawiszologia” - wszystko o skrótach klawiszowych

W dobie powszechnego korzystania z myszy i temu podobnych urządzeń umiejętność korzystania ze skrótów klawiszowych jest już rzadką sztuką. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zanikłą, o czym swiadczy fakt, iż wszystkie porządne programy mają skróty klawiszowe. Strona ta jest poświęcona zasadom ich tworzenia i usystematyzowania, tak aby w przyszłości można było z nich wygodnie korzystać, bez potrzeby uczenia się na pamięć różnych skrótów na potrzeby róznych programów.

Na początek zamieszczam szkic opracowany onegdaj przez Tow. Marcoosa.

Przykazania ogólne

  1. Nie używać liter z ogonkami (ąćęłńóśżźĄĆĘŁŃÓŚŻŹ)
  2. Unikać liter wąskich (wielkie I, małe: i, l, r, t)
  3. Unikać liter z częściami poniżej linii bazowej (małe: g, j, y, p)
  4. Stosować najczęściej pierwszą literę danego słowa, drugą i dalsze, jeśli nie ma wolnej pierwszej. Ewentualnie: pierwszą literę tematu słowa (np. Wyczyść, Zakończ)
  5. Zwracać uwagę na techniczne ograniczenia (np. w oknie Preferencje/Opcje)
  6. Dla typowych elementów stosować ogólnie przyjęte accesskeys (dlatego m. in. Edycja, Pomoc, Zakończ)
  7. Last but not least: uważać na duplikaty

Uwagi różne

Jeśli któraś zasada jest w danym przypadku sprzeczna z inną, kierować się zdrowym rozsądkiem. ;-)

"Unikać" znaczy naprawdę "unikać", a nie "w ogóle nie stosować" - czasami nie ma innego wyjścia…