Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vapaa matikka

Valmiiksi käännetyt pdf-versiot: / Precompiled pdf files: http://goo.gl/7OikD

Ohjeet kirjoittajille ym.: ks. wiki.

Avoimesti (CC BY 3.0) lisensoitu lukion pitkän matematiikan kirjasarja.

Openly (CC BY 3.0) licensed textbook series for Finnish schools. Corresponds roughly to any of

Advanced high school mathematics (US),

A-level further mathematics (UK),

Mathematics HL (IB).

Tämä repo sisältää kirjojen lähdekoodin. This repo contains the source code of the books.

Kirjojen kehityshistoria: / Development history of the books:

MAA1 (Funktiot ja yhtälöt): 28.9.2012 -->

MAA1 (Functions and equations, English-language version): suunnitteilla / planned

MAA2 (Polynomifunktiot): 14.12.2012 -->

MAA3 (Geometria): 7.6.2013 -->

MAA4 (Analyyttinen geometria): 19.4.2013 -->

MAA5 (Vektorit): suunnitteilla / planned

MAA6 (Todennäköisyys ja tilastot): suunnitteilla / planned

MAA11 (Lukuteoria ja logiikka): käsikirjoitus valmis; tekijät: Anna-Maija Partanen, Antti Rasila, Mika Setälä

Kirjasarja on kesken, tavoitteena on 14 kirjaa. A work in progress; will eventually include 14 books.

Tekniset yksityiskohdat: / Technical details:

Ladontajärjestelmä: / Typesetting: LaTeX

Versionhallinta: / Version control: Git/GitHub

Virtuaalikone: / Virtual machine: VMware/Xubuntu (saatavilla pyynnöstä / available on request)

Tärkeitä osoitteita: / Important addresses:

Git-repo: / Git repo: https://github.com/avoimet-oppimateriaalit-ry/vapaa-matikka

Bugiraportit: / Bug reports: https://github.com/avoimet-oppimateriaalit-ry/vapaa-matikka/issues

Git-versionhallinta: / Git version control: http://git-scm.com/

GitHubin oma Windows-client: / GitHub's own Windows client: http://windows.github.com/

GitHubin oma OS X -client: / GitHub's own OS X client: http://mac.github.com/

Sloganeita: / Slogans:

"Matikka verkosta vapauteen!" (roughly translated as "Freeing a burbot from a fishnet!" -- a pun that only works in Finnish)

"Tätä lukee kuin avointa kirjaa!" (translated as "Reads like an open book!")

About

legacy except for wiki

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published