legacy except for wiki
Shell Python
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
MAA1
MAA11
MAA2
MAA3
MAA4
commons @ 2db8506
scripts
.gitignore
.gitmodules
README.md

README.md

Vapaa matikka

Valmiiksi käännetyt pdf-versiot: / Precompiled pdf files: http://goo.gl/7OikD

Ohjeet kirjoittajille ym.: ks. wiki.

Avoimesti (CC BY 3.0) lisensoitu lukion pitkän matematiikan kirjasarja.

Openly (CC BY 3.0) licensed textbook series for Finnish schools. Corresponds roughly to any of

Advanced high school mathematics (US),

A-level further mathematics (UK),

Mathematics HL (IB).

Tämä repo sisältää kirjojen lähdekoodin. This repo contains the source code of the books.

Kirjojen kehityshistoria: / Development history of the books:

MAA1 (Funktiot ja yhtälöt): 28.9.2012 -->

MAA1 (Functions and equations, English-language version): suunnitteilla / planned

MAA2 (Polynomifunktiot): 14.12.2012 -->

MAA3 (Geometria): 7.6.2013 -->

MAA4 (Analyyttinen geometria): 19.4.2013 -->

MAA5 (Vektorit): suunnitteilla / planned

MAA6 (Todennäköisyys ja tilastot): suunnitteilla / planned

MAA11 (Lukuteoria ja logiikka): käsikirjoitus valmis; tekijät: Anna-Maija Partanen, Antti Rasila, Mika Setälä

Kirjasarja on kesken, tavoitteena on 14 kirjaa. A work in progress; will eventually include 14 books.

Tekniset yksityiskohdat: / Technical details:

Ladontajärjestelmä: / Typesetting: LaTeX

Versionhallinta: / Version control: Git/GitHub

Virtuaalikone: / Virtual machine: VMware/Xubuntu (saatavilla pyynnöstä / available on request)

Tärkeitä osoitteita: / Important addresses:

Git-repo: / Git repo: https://github.com/avoimet-oppimateriaalit-ry/vapaa-matikka

Bugiraportit: / Bug reports: https://github.com/avoimet-oppimateriaalit-ry/vapaa-matikka/issues

Git-versionhallinta: / Git version control: http://git-scm.com/

GitHubin oma Windows-client: / GitHub's own Windows client: http://windows.github.com/

GitHubin oma OS X -client: / GitHub's own OS X client: http://mac.github.com/

Sloganeita: / Slogans:

"Matikka verkosta vapauteen!" (roughly translated as "Freeing a burbot from a fishnet!" -- a pun that only works in Finnish)

"Tätä lukee kuin avointa kirjaa!" (translated as "Reads like an open book!")