Lukuteoria ja logiikka (OPS 2003)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
commons @ 4726e7d
config
content
pictures
.gitignore
.gitmodules
MAA11.tex
Makefile
README.md
toc.tex

README.md

Vapaa matikka: Lukuteoria ja logiikka (MAA11)

Osa Vapaa matikka -kirjasarjaa lukion matematiikkaan. Part of Vapaa matikka textbook series for high school mathematics.

Anna-Maija Partasen, Antti Rasilan ja Mika Setälän valmis käsikirjoitus.

Valmiiksi käännetyt pdf-versiot: / Precompiled pdf files: http://goo.gl/7OikD

Ohjeet kirjoittajille ym.: ks. wiki.

Tekniset yksityiskohdat: / Technical details:

Ladontajärjestelmä: / Typesetting: LaTeX

Versionhallinta: / Version control: Git/GitHub

Virtuaalikone: / Virtual machine: VMware/Xubuntu (saatavilla pyynnöstä / available on request)

Tärkeitä osoitteita: / Important addresses:

Git-versionhallinta: / Git version control: http://git-scm.com/

GitHubin oma Windows-client: / GitHub's own Windows client: http://windows.github.com/

GitHubin oma OS X -client: / GitHub's own OS X client: http://mac.github.com/