Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Styling idea, draft and proposal suggestion differently

  • Loading branch information...
commit 085fc3fbd600ffc10dd5d30c760071a0ba03bc12 1 parent 476f7db
@naleksi naleksi authored
View
8 app/assets/stylesheets/ideas.css.scss
@@ -72,11 +72,17 @@ h1 {
}
.voting h3 {
- margin: 20px auto 10px;
+ margin: 20px auto 5px;
font-size: 1.35em;
text-align: center;
}
+.voting h4 {
+ margin: 7px auto 12px;
+ font-size: 1.00em;
+ text-align: center;
+}
+
.voting .btn {
margin: 0 auto 10px;
width: 150px;
View
31 app/views/ideas/show.html.haml
@@ -94,20 +94,35 @@
- if @idea.voted_by?(current_citizen)
Saat idean taakse huomattavasti enemmän painoa kun jaat sitä eteenpäin!
- else
- Jaa ideaa aktiivisesti eteenpäin! Se saa painoarvoa, oletpa puolesta tai vastaan!
+ Jaa ideaa aktiivisesti eteenpäin! Lisäät sen painoarvoa, oletpa puolesta tai vastaan!
-if @idea.published?
%aside.grid_7.prefix_1.omega
.voting
- if @idea.voted_by?(current_citizen)
%h3
- Äänestit #{vote_in_words(@idea, current_citizen)},
- %br
- voit vaihtaa:
- - else
- %h3 Tehdäänkö tästä laki?
- = link_to "Kyllä", vote_idea_path(@idea.id, vote: 1), class: "btn jaa-btn"
- = link_to "Ei", vote_idea_path(@idea.id, vote: 0), class: "btn ei-btn"
+ Äänestit
+ %b #{vote_in_words(@idea, current_citizen)},
+ %h4 voit halutessasi vaihtaa kantaasi.
+ %h3 Voit lisätä kantasi painoa jakamalla aloitetta aktiivisesti eteenpäin!
+ %hr
+ - case @idea.state
+ - when "idea"
+ %h3 Anna tukesi!
+ %h4 Ilmoitamme ideaa tukeneille kun idea on kehittynyt lakiluonnokseksi.
+ = link_to "Kyllä", vote_idea_path(@idea.id, vote: 1), class: "btn jaa-btn"
+ = link_to "Ei", vote_idea_path(@idea.id, vote: 0), class: "btn ei-btn"
+ - when "draft"
+ %h3 Kannatatko lakiluonnosta?
+ %h4 Ilmoitamme kaikille tukeneille kun aloite on virallisesti käynnistynyt ja voit täyttää virallisen kannatusilmoituksen.
+ = link_to "Kyllä", vote_idea_path(@idea.id, vote: 1), class: "btn jaa-btn"
+ = link_to "Ei", vote_idea_path(@idea.id, vote: 0), class: "btn ei-btn"
+ - when "proposal"
+ %h3 Kannatatko lakiehdotusta?
+ %h4 Virallinen sähköinen kannatuksen ilmoittaminen ei ole vielä mahdollista Avoimen ministeriön palvelussa. Pyrimme valmistelemaan sen mahdollisimman pian. Tarkista aloitteen lopusta kuinka voit allekirjoittaa paperisen kannatusilmoituksen.
+ %h4 Sillä välin voit ilmoittaa epämuodollisen tukesi lakiehdotukselle. Ilmoitamme kaikille tukeneille kun myös sähköiset kannatusilmoitukset ovat mahdollisia.
+ = link_to "Kyllä", vote_idea_path(@idea.id, vote: 1), class: "btn jaa-btn"
+ = link_to "Ei", vote_idea_path(@idea.id, vote: 0), class: "btn ei-btn"
.votes
#votepie

0 comments on commit 085fc3f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.