Latest commit 10f13da Aug 16, 2017 awstools Updates SDK to v2.100.0