Skip to content
Linux Uzak Masaütü Bağlantısı Otomatik Kurulum Scripti
Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
lumba.sh

README.md

Linux Uzak Masaütü Bağlantısı Otomatik Kurulum Scripti

Bu script ile Linux sunucunuza Uzak Masaüstü ile bağlantı sağlayabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?

Alttaki kodları kopyalayın ve yapıştırın, ardından enter'a tıklayın. Bu kadar :)

bash <(wget -O- --no-check-certificate 'https://raw.githubusercontent.com/ayelemeze/lumba/master/lumba.sh')

Uyarı ve Notlar

Script sadece xrdp kurulumu yapmaktadır, yani fazla bir fıtı fıtısı yoktur.

Aslında buna da script denmez, kodları alt alta topladım sadece bu kadar.

Size faydalı olduysam ne mutlu bana, lütfen bir sorun oluşursa kendi başınıza çözmeye çalışın.

Scripti sadece Ubuntu'da denedim, sizinde Ubuntu kullanmanızı tavsiye ederim.

Güncelleme detayları

Web browser çalışmıyordu, bunun yerine kurulum kendi içinde Firefox'u kuruyor.

Script bazen çalışmıyordu, sorun giderildi.

You can’t perform that action at this time.