Turkish version of linux-insides book @0xAX
Latest commit abdd033 Mar 1, 2017 @ayyucedemirbas committed on GitHub Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
Booting Update README.md Mar 1, 2017
.gitignore Initial commit Feb 14, 2017
README.md Update README.md Feb 16, 2017

README.md

linux-insides_Turkish

Turkish version of linux-insides book @0xAX

Kitabin orijinal verisiyonu için tiklayin

Eğer çeviride ya da başka herhangi bir yerde hata bulursanız issue açmaktan çekinmeyin. Ayrıca bana ayyuced@linux.com mail adresimden ya da @demirbasayyuce Twitter hesabımdan da ulaşabilirsiniz.