Skip to content
Bu çalışma araştırmalar yaparken benzerlerine rastlayıp iyileştirerek derlemeye çalıştığım ve derin öğrenme (deep learning) konusunda kısa bir özet ve bolca kaynak yönlendirmesi olan (hatta sonunda koca bir liste var) hızlıca konuya giriş yapılabilinmesi için gereklilikleri özetlemektedir. Lütfen katkı vermekten çekinmeyin 👽
Jupyter Notebook
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Kapsamlı_Derin_Öğrenme_Rehberi.ipynb
README.md
kapak.jpg

README.md

KAPSAMLI DERİN ÖĞRENME REHBERİ

📌 Open In Colab Google Colab Not Defteri


Bu çalışma araştırmalar yaparken benzerlerine rastlayıp iyileştirerek derlemeye çalıştığım ve derin öğrenme (deep learning) konusunda kısa bir özet ve bolca kaynak yönlendirmesi olan (hatta sonunda koca bir liste var) hızlıca konuya giriş yapılabilinmesi için gereklilikleri özetlemektedir. Lütfen katkı vermekten çekinmeyin 👽

Bu not defterine neden ihtiyacınız olabilir? 🕵

Derin Öğrenmede birçok parametre, hiperparametre ve konsept vardır. Bu alanda yeni olanlar için bazı temel konular üzerinden hızlıca geçmek için bu not defteri oluşturulmuştur.

Özellikle derin öğrenme terimleriyle karşılaştığınızda ne anlama geldiğini bilmeniz cümle içinde ne anlatıldığını doğru şekilde anlamanız için kritik önem arz etmektedir. Bu yüzden bu not defteri bir sözlük gibi de kullanabileceğiniz bir kaynak olma niteliğinde.

Teşekkür 🙏

Coursera DeepLearning.ai derslerinde notasyonu temel alarak hazırlanmıştır. Bu dersi yayınlayan ekibe çokça teşekkür ederim.

🏅Ayrıca Stanford Üniversitesi CS229 - Machine Learning ve CS230 - Deep Learning derslerini birlikte çevirerek Türkçe olarak takip edilmesine katkı sağladığımız, arkadaşlarım Başak Buluz ve Yavuz Kömeçoğlu'na teşekkür ederim.'

You can’t perform that action at this time.