Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (53 sloc) 3.69 KB
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no" />
<title>index.html</title>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/lodash.min.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/dict.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="js/snake.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
<!--
$(document).ready(function() {
var snake = new snakegame("snake-board");
});
-->
</script>
</head>
<body>
<div id="snake-game">
<div class="container-fluid">
<div class="row-fluid">
<div class="span9">
<canvas id="snake-board"></canvas>
</div>
<div class="span3">
<h5>Гра у змійку</h5>
<div id="help" class="alert fade in">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
<p><strong>Вітаю гравця.</strong> Це модифікація відомої гри &laquo;змійка&raquo;. Тобі треба не тільки вирастити якомога довшу змію, але й збирати замість яблук букви, та сполучати їх у слова. Кожна зібрана буква поміщується у чергу що ти бачиш нижче. Якщо змія виходить за межі ігрового майданчика, кусає саму себе чи накопичує більш ніж 20 букв у черзі &mdash; гра припиняється. Кожна зібрана буква дає тобі 1 очко. Кожне слово дає по 10 очок за букву. Керувати треба стрілочками на клавіатурі. <code>Space</code> надає прискорення. </p>
<p>Користувачі, що запустили гру на пристрої з сенсорним екраном можуть змінювати напрям змійки торкаючись лівої або правої половини екрану.</p>
<p>Якщо тобі все зрозуміло й ти готова чи готовий до гри &mdash; просто закрий це повідомлення.</p>
<button class="btn btn-primary btn-block" data-dismiss="alert">До гри!</button>
</div>
<div id="snake-words" class="well">
</div>
<div id="snake-letters" class="well">
<span class="badge badge-info" title="Це не баг, це - жарт">N</span>
<span class="badge badge-info" title="Це не баг, це - жарт">U</span>
<span class="badge badge-info" title="Це не баг, це - жарт">L</span>
<span class="badge badge-info" title="Це не баг, це - жарт">L</span>
</div>
<div id="snake-info" class="well">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>