Skip to content
Praktyczne zastosowanie języka Python w biologii obliczeniowej
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
images
.gitignore
README.md
lab01.md
lab02-extra.md
lab02.md
lab03-extra.md
lab03.md
lab04.md
lab05-extra.md
lab05.md

README.md

python-course-2019

[PL] Praktyczne zastosowanie języka Python w biologii obliczeniowej

Prezentacja wprowadzająca: [pdf]

Plan ćwiczeń

Lab Data Opis Zadania Zadania dla chętnych
01 12.11.2019 Liczby i ciągi znaków lab01
02 19.11.2019 Pętla for i listy lab02 lab02-extra
03 26.11.2019 Wczytywanie i zapisywanie plików teksowych lab03 lab03-extra
04 03.12.2019 Powtórzenie wiadomości lab04
05 10.12.2019 Słowniki lab05 lab05-extra
06 17.12.2019 Funkcje lab06
07 07.01.2020 Krotki i zbiory lab07
08 14.01.2020 Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości lab08
09 21.01.2020 Projektowanie i tworzenie skryptu lab09
10 28.01.2020 Moduły i pakiety modułów lab10
11 do ustalenia Egzamin

Sprawozdania

Sprawozdania proszę przesyłać w treści maila na adres: combio.pl@gmail.com.

Kontakt

dr Andrzej Zieleziński (andrzejz@amu.edu.pl)

Zakład Biologii Obliczeniowej (pok. 1.97)

You can’t perform that action at this time.