Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6504 lines (4741 sloc) 164.355 kb
# Irish translations for vim.
# This file is distributed under the same license as the vim package.
# Kevin Patrick Scannell <kscanne@gmail.com>, 2005, 2006, 2008, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim 7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-14 09:44-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-14 10:01-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Patrick Scannell <kscanne@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Ní féidir maolán a dháileadh, ag scor..."
msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Ní féidir maolán a dháileadh, ag úsáid cinn eile..."
msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Ní raibh aon mhaolán díluchtaithe"
msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Ní raibh aon mhaolán scriosta"
msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Ní raibh aon mhaolán bánaithe"
msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "Bhí maolán amháin díluchtaithe"
#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d maolán folmhaithe"
msgid "1 buffer deleted"
msgstr "Bhí maolán amháin scriosta"
#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d maolán scriosta"
msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "Bhí maolán amháin bánaithe"
#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d maolán bánaithe"
msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Níor aimsíodh maolán mionathraithe"
#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Níl aon mhaolán liostaithe ann"
#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Níl a leithéid de mhaolán %ld"
msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Ní féidir a dhul thar an maolán deireanach"
msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Ní féidir a dhul roimh an chéad mhaolán"
#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr ""
"E89: Athraíodh maolán %ld ach nach bhfuil sé sábháilte ó shin (cuir ! leis "
"an ordú chun sárú)"
msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Ní féidir an maolán deireanach a dhíluchtú"
msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Rabhadh: Liosta ainmneacha comhaid thar maoil"
#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Maolán %ld gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Níos mó ná teaghrán amháin comhoiriúnaithe le %s"
#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Níl aon mhaolán comhoiriúnaithe le %s"
#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "líne %ld:"
msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Tá maolán ann leis an ainm seo cheana"
msgid " [Modified]"
msgstr " [Mionathraithe]"
msgid "[Not edited]"
msgstr "[Gan eagrú]"
msgid "[New file]"
msgstr "[Comhad nua]"
msgid "[Read errors]"
msgstr "[Earráidí léimh]"
msgid "[readonly]"
msgstr "[inléite amháin]"
#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 líne --%d%%--"
#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld líne --%d%%--"
#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "líne %ld de %ld --%d%%-- col "
msgid "[No Name]"
msgstr "[Gan Ainm]"
#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "cabhair"
msgid "[Help]"
msgstr "[Cabhair]"
msgid "[Preview]"
msgstr "[Réamhamharc]"
msgid "All"
msgstr "Uile"
msgid "Bot"
msgstr "Bun"
msgid "Top"
msgstr "Barr"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Liosta maoláin:\n"
msgid "[Location List]"
msgstr "[Liosta Suíomh]"
msgid "[Quickfix List]"
msgstr "[Liosta Ceartúchán Tapa]"
msgid "[Scratch]"
msgstr "[Sealadach]"
msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Comharthaí ---"
#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Comharthaí do %s:"
#, c-format
msgid " line=%ld id=%d name=%s"
msgstr " líne=%ld id=%d ainm=%s"
#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Ní féidir diff a dhéanamh ar níos mó ná %ld maolán"
msgid "E810: Cannot read or write temp files"
msgstr "E810: Ní féidir comhaid shealadacha a léamh nó a scríobh"
msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Ní féidir diffeanna a chruthú"
msgid "Patch file"
msgstr "Comhad paiste"
msgid "E816: Cannot read patch output"
msgstr "E816: Ní féidir aschur ó 'patch' a léamh"
msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Ní féidir aschur ó 'diff' a léamh"
msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Níl an maolán reatha sa mhód diff"
msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: Ní féidir aon mhaolán eile a athrú sa mhód diff"
msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Níl aon mhaolán eile sa mhód diff"
msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr ""
"E101: Tá níos mó ná dhá mhaolán sa mhód diff, níl fhios agam cé acu ba chóir "
"a úsáid"
#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Tá maolán \"%s\" gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Níl maolán \"%s\" i mód diff"
msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: Athraíodh an maolán gan choinne"
msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Ní cheadaítear carachtair éalúcháin i ndéghraf"
msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Comhad eochairmhapála gan aimsiú"
msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Ag úsáid :loadkeymap ach ní comhad foinsithe é seo"
msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Iontráil fholamh eochairmhapála"
msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Comhlánú lorgfhocal (^N^P)"
#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgstr " mód ^X (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Comhlánú Línte Ina Iomlán (^L^N^P)"
msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Comhlánú de na hainmneacha comhaid (^F^N^P)"
msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Comhlánú clibeanna (^]/^N/^P)"
msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Comhlánú Conaire (^N^P)"
msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Comhlánú de na sainmhínithe (^D^N^P)"
msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Comhlánú foclóra (^K^N^P)"
msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Comhlánú teasárais (^T^N^P)"
msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Comhlánú den líne ordaithe (^V^N^P)"
msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Comhlánú saincheaptha (^U^N^P)"
msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Comhlánú Omni (^O^N^P)"
msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
msgstr " Moladh litrithe (s^N^P)"
msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Comhlánú logánta lorgfhocal (^N^P)"
msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Sroicheadh críoch an pharagraif"
msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "tá an rogha 'dictionary' folamh"
msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "tá an rogha 'thesaurus' folamh"
#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Foclóir á scanadh: %s"
msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (ionsáigh) Scrollaigh (^E/^Y)"
msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (ionadaigh) Scrollaigh (^E/^Y)"
#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "%s á scanadh"
msgid "Scanning tags."
msgstr "Clibeanna á scanadh."
msgid " Adding"
msgstr " Méadú"
#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Ag Cuardach..."
msgid "Back at original"
msgstr "Ar ais ag an mbunáit"
msgid "Word from other line"
msgstr "Focal as líne eile"
msgid "The only match"
msgstr "An t-aon teaghrán amháin comhoiriúnaithe"
#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "comhoiriúnú %d as %d"
#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "comhoiriúnú %d"
msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Carachtair gan choinne i :let"
#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: innéacs liosta as raon: %ld"
#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Athróg gan sainmhíniú: %s"
msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: `]' ar iarraidh"
#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: Caithfidh argóint de %s a bheith ina Liosta"
#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: Caithfidh argóint de %s a bheith ina Liosta nó Foclóir"
msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Ní féidir eochair fholamh a úsáid le Foclóir"
msgid "E714: List required"
msgstr "E714: Tá gá le liosta"
msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Tá gá le foclóir"
#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: An iomarca argóintí d'fheidhm: %s"
#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: Níl an eochair seo san Fhoclóir: %s"
#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Tá feidhm %s ann cheana, cuir ! leis an ordú chun é a asáitiú"
msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: Tá an iontráil foclóra seo ann cheana"
msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Tá gá le Funcref"
msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Ní féidir [:] a úsáid le foclóir"
#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Cineál mícheart athróige le haghaidh %s="
#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Feidhm anaithnid: %s"
#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Ainm athróige neamhcheadaithe: %s"
msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Níos lú spriocanna ná míreanna Liosta"
msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Níos mó spriocanna ná míreanna Liosta"
msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "; dúblach i liosta na n-athróg"
#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Ní féidir athróga do %s a thaispeáint"
msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Is féidir Liosta nó Foclóir amháin a innéacsú"
msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: caithfidh [:] a bheith ar deireadh"
msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: ní foláir Liosta a thabhairt le [:]"
msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: Tá níos mó míreanna ag an Liosta ná an sprioc"
msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: Níl go leor míreanna ag an Liosta"
msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: \"in\" ar iarraidh i ndiaidh :for"
#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Lúibíní ar iarraidh: %s"
#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Níl a leithéid d'athróg: \"%s\""
msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: athróg neadaithe ródhomhain chun í a (dí)ghlasáil"
msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: ':' ar iarraidh i ndiaidh '?'"
msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Is féidir Liosta a chur i gcomparáid le Liosta eile amháin"
msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Oibríocht neamhbhailí ar Liostaí"
msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Is féidir Foclóir a chur i gcomparáid le Foclóir eile amháin"
msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Oibríocht neamhbhailí ar Fhoclóir"
msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Is féidir Funcref a chur i gcomparáid le Funcref eile amháin"
msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Oibríocht neamhbhailí ar Funcref"
msgid "E804: Cannot use '%' with Float"
msgstr "E804: Ní féidir '%' a úsáid le Snámhphointe"
msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: ')' ar iarraidh"
msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Ní féidir Funcref a innéacsú"
#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Ainm rogha ar iarraidh: %s"
#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Rogha anaithnid: %s"
#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Comhartha athfhriotail ar iarraidh: %s"
#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Comhartha athfhriotail ar iarraidh: %s"
#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Camóg ar iarraidh i Liosta: %s"
#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: ']' ar iarraidh ag deireadh liosta: %s"
#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Idirstad ar iarraidh i bhFoclóir: %s"
#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Eochair dhúblach i bhFoclóir: \"%s\""
#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Camóg ar iarraidh i bhFoclóir: %s"
#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: '}' ar iarraidh ag deireadh foclóra: %s"
msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: athróg neadaithe ródhomhain chun í a thaispeáint"
#, c-format
msgid "E740: Too many arguments for function %s"
msgstr "E740: An iomarca argóintí d'fheidhm %s"
#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Argóintí neamhbhailí d'fheidhm %s"
#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Feidhm anaithnid: %s"
#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Níl go leor feidhmeanna d'fheidhm: %s"
#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: <SID> á úsáid ach gan a bheith i gcomhthéacs scripte: %s"
#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Feidhm 'dict' á ghlao gan Foclóir: %s"
msgid "E808: Number or Float required"
msgstr "E808: Uimhir nó Snámhphointe de dhíth"
msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: An iomarca argóintí"
msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: is féidir complete() a úsáid sa mhód Ionsáite amháin"
#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"
#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Tá eochair ann cheana: %s"
#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld líne: "
#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Feidhm anaithnid: %s"
msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Cealaigh"
msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "Glaodh inputrestore() níos minice ná inputsave()"
msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Ní cheadaítear an raon"
msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Cineál neamhbhailí le haghaidh len()"
msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Is nialas í an chéim"
msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Tosach thar dheireadh"
msgid "<empty>"
msgstr "<folamh>"
msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Níl aon nasc le freastalaí Vim"
#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Ní féidir aon rud a sheoladh chuig %s"
msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Ní féidir freagra ón fhreastalaí a léamh"
msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: An iomarca naisc shiombalacha (ciogal?)"
msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Ní féidir aon rud a sheoladh chuig an chliant"
msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Theip ar fheidhm chomparáide le linn sórtála"
msgid "(Invalid)"
msgstr "(Neamhbhailí)"
msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Earráid agus comhad sealadach á scríobh"
msgid "E805: Using a Float as a Number"
msgstr "E805: Snámhphointe á úsáid mar Uimhir"
msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Funcref á úsáid mar Uimhir"
msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Liosta á úsáid mar Uimhir"
msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Foclóir á úsáid mar Uimhir"
msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: Funcref á úsáid mar Theaghrán"
msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: Liosta á úsáid mar Theaghrán"
msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: Foclóir á úsáid mar Theaghrán"
msgid "E806: using Float as a String"
msgstr "E806: Snámhphointe á úsáid mar Theaghrán"
#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: Caithfidh ceannlitir a bheith ar dtús ainm Funcref: %s"
#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Tagann ainm athróige salach ar fheidhm atá ann cheana: %s"
#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Mímheaitseáil idir cineálacha athróige: %s"
#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: Ní féidir athróg %s a scriosadh"
#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Tá an luach faoi ghlas: %s"
msgid "Unknown"
msgstr "Anaithnid"
#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Ní féidir an luach de %s a athrú"
msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: athróg neadaithe ródhomhain chun í a chóipeáil"
#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Feidhm gan sainmhíniú: %s"
#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: '(' ar iarraidh: %s"
#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Argóint neamhcheadaithe: %s"
msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: :endfunction ar iarraidh"
#, c-format
msgid "E707: Function name conflicts with variable: %s"
msgstr "E707: Tagann ainm na feidhme salach ar athróg: %s"
#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Ní féidir sainmhíniú nua a dhéanamh ar fheidhm %s: In úsáid cheana"
#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr ""
"E746: Níl ainm na feidhme comhoiriúnach le hainm comhaid na scripte: %s"
msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Tá gá le hainm feidhme"
#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr ""
"E128: Caithfidh ceannlitir a bheith ar dtús ainm feidhme, nó idirstad a "
"bheith ann: %s"
#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Ní féidir feidhm %s a scriosadh: Tá sé in úsáid faoi láthair"
msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Doimhneacht na nglaonna níos mó ná 'maxfuncdepth'"
#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "%s á glao"
#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "%s tobscortha"
#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s ag aisfhilleadh #%ld"
#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s ag aisfhilleadh %s"
#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "ag leanúint i %s"
msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: Caithfidh :return a bheith isteach i bhfeidhm"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# athróga comhchoiteanna:\n"
msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tSocraithe is déanaí ó "
msgid "No old files"
msgstr "Gan seanchomhaid"
#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Heics %02x, Ocht %03o"
#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Heics %04x, Ocht %o"
#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Heics %08x, Ocht %o"
msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Bog línte isteach iontu féin"
msgid "1 line moved"
msgstr "Bogadh líne amháin"
#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "Bogadh %ld líne"
#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "Scagadh %ld líne"
msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr ""
"E135: Ní cheadaítear d'uathorduithe *scagaire* an maolán reatha a athrú"
msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Athraithe agus nach sábháilte ó shin]\n"
#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s i líne: "
msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr ""
"E136: viminfo: An iomarca earráidí, ag scipeáil an chuid eile den chomhad"
#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Comhad viminfo \"%s\"%s%s%s á léamh"
msgid " info"
msgstr " eolas"
msgid " marks"
msgstr " marcanna"
msgid " oldfiles"
msgstr " seanchomhad"
msgid " FAILED"
msgstr " TEIPTHE"
#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Níl an comhad Viminfo inscríofa: %s"
#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Ní féidir comhad viminfo %s a scríobh!"
#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Comhad viminfo \"%s\" á scríobh"
#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Chruthaigh Vim an comhad viminfo seo %s.\n"
#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Is féidir leat an comhad seo a chur in eagar ach bí cúramach!\n"
"\n"
#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Luach 'encoding' agus an comhad seo á scríobh\n"
msgid "Illegal starting char"
msgstr "Carachtar neamhcheadaithe tosaigh"
msgid "Save As"
msgstr "Sábháil Mar"
msgid "Write partial file?"
msgstr "Scríobh comhad neamhiomlán?"
msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Bain úsáid as ! chun maolán neamhiomlán a scríobh"
#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Forscríobh comhad \"%s\" atá ann cheana?"
#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Tá comhad babhtála \"%s\" ann cheana; forscríobh mar sin féin?"
#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: Tá comhad babhtála ann cheana: %s (úsáid :silent! chun sárú)"
#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Níl aon ainm ar mhaolán %ld"
msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Níor scríobhadh an comhad: díchumasaithe leis an rogha 'write'"
#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"tá an rogha 'readonly' socraithe do \"%s\".\n"
"Ar mhaith leat é a scríobh mar sin féin?"
#, c-format
msgid ""
"File permissions of \"%s\" are read-only.\n"
"It may still be possible to write it.\n"
"Do you wish to try?"
msgstr ""
"Tá comhad \"%s\" inléite amháin.\n"
"Seans gurbh fhéidir scríobh ann mar sin féin.\n"
"An bhfuil fonn ort triail a bhaint as?"
#, c-format
msgid "E505: \"%s\" is read-only (add ! to override)"
msgstr "E505: is inléite amháin é \"%s\" (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "Edit File"
msgstr "Cuir Comhad in Eagar"
#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Scrios na huathorduithe maolán nua %s go tobann"
msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: argóint neamhuimhriúil chun :z"
msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Ní cheadaítear orduithe blaoisce i rvim"
msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr ""
"E146: Ní cheadaítear litreacha mar theormharcóirí ar shloinn ionadaíochta"
#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "cuir %s ina ionad (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Idirbhriste) "
msgid "1 match"
msgstr "1 rud comhoiriúnach"
msgid "1 substitution"
msgstr "1 ionadaíocht"
#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld rud comhoiriúnach"
#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld ionadaíocht"
msgid " on 1 line"
msgstr " ar líne amháin"
#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " ar %ld líne"
msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: Ní cheadaítear :global go hathchúrsach"
# should have ":"
msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Slonn ionadaíochta ar iarraidh ó :global"
#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Aimsíodh an patrún i ngach líne: %s"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Teaghrán Ionadach Is Déanaí:\n"
"$"
msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Ná téigh i scaoll!"
#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Tá brón orm, ní aon chabhair '%s' do %s"
#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Tá brón orm, níl aon chabhair do %s"
#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Tá brón orm, comhad cabhrach \"%s\" gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: Ní comhadlann é: %s"
#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Ní féidir %s a oscailt chun scríobh ann"
#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Ní féidir %s a oscailt chun é a léamh"
#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Ionchóduithe éagsúla do chomhaid chabhracha i dteanga aonair: %s"
#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Clib dhúblach \"%s\" i gcomhad %s/%s"
#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Ordú anaithnid comhartha: %s"
msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Ainm comhartha ar iarraidh"
msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: An iomarca comharthaí sainmhínithe"
#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Téacs neamhbhailí comhartha: %s"
#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Comhartha anaithnid: %s"
msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Uimhir chomhartha ar iarraidh"
#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Ainm maoláin neamhbhailí: %s"
#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: ID neamhbhailí comhartha: %ld"
msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (AR IARRAIDH)"
msgid " (not supported)"
msgstr " (níl an rogha seo ar fáil)"
msgid "[Deleted]"
msgstr "[Scriosta]"
msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Mód dífhabhtaithe á thosú. Clóscríobh \"cont\" chun leanúint."
#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "líne %ld: %s"
#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "ordú: %s"
#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Brisphointe i \"%s%s\" líne %ld"
#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Brisphointe gan aimsiú: %s"
msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Níl aon bhrisphointe socraithe"
#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s líne %ld"
msgid "E750: First use \":profile start {fname}\""
msgstr "E750: Úsáid \":profile start {ainm}\" ar dtús"
#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Sábháil athruithe ar \"%s\"?"
msgid "Untitled"
msgstr "Gan Teideal"
#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Athraíodh maolán \"%s\" ach nach bhfuil sé sábháilte ó shin"
msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr "Rabhadh: Chuathas i maolán eile go tobann (seiceáil na huathorduithe)"
msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Níl ach aon chomhad amháin le cur in eagar"
msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Ní féidir a dhul roimh an chéad chomhad"
msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Ní féidir a dhul thar an gcomhad deireanach"
#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: ní ghlactar leis an tiomsaitheoir: %s"
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Ag déanamh cuardach ar \"%s\" i \"%s\""
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Ag déanamh cuardach ar \"%s\""
#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "gan aimsiú i 'runtimepath': \"%s\""
msgid "Source Vim script"
msgstr "Foinsigh script Vim"
#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Ní féidir comhadlann a léamh: \"%s\""
#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "níorbh fhéidir \"%s\" a léamh"
#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "líne %ld: níorbh fhéidir \"%s\" a fhoinsiú"
#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "\"%s\" á fhoinsiú"
#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "líne %ld: \"%s\" á fhoinsiú"
#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "deireadh ag foinsiú %s"
msgid "modeline"
msgstr "módlíne"
msgid "--cmd argument"
msgstr "argóint --cmd"
msgid "-c argument"
msgstr "argóint -c"
msgid "environment variable"
msgstr "athróg thimpeallachta"
msgid "error handler"
msgstr "láimhseálaí earráidí"
msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr ""
"W15: Rabhadh: Deighilteoir línte mícheart, is féidir go bhfuil ^M ar iarraidh"
msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: ní úsáidtear :scriptencoding ach i gcomhad foinsithe"
msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: ní úsáidtear :finish ach i gcomhaid foinsithe"
#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "%sTeanga faoi láthair: \"%s\""
#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Ní féidir an teanga a shocrú mar \"%s\""
msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Mód Ex á thosú. Clóscríobh \"visual\" le haghaidh an ghnáthmhód."
# in FARF -KPS
msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Ag an chomhadchríoch"
msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Ordú ró-athchúrsach"
#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Eisceacht gan láimhseáil: %s"
msgid "End of sourced file"
msgstr "Críoch chomhaid foinsithe"
msgid "End of function"
msgstr "Críoch fheidhme"
msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Úsáid athbhríoch d'ordú saincheaptha"
msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Níl ina ordú eagarthóra"
msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Raon droim ar ais"
msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Raon droim ar ais, babhtáil"
msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Bain úsáid as w nó w>>"
msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Tá brón orm, níl an t-ordú ar fáil sa leagan seo"
msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Ní cheadaítear ach aon ainm comhaid amháin"
msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "1 comhad le cur in eagar fós. Scoir mar sin féin?"
#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "%d comhad le cur in eagar fós. Scoir mar sin féin?"
msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: 1 chomhad le heagrú fós"
#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: %ld comhad le cur in eagar"
msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Tá an t-ordú ann cheana: cuir ! leis chun sárú"
msgid ""
"\n"
" Name Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
" Ainm Arg Raon Iomlán Sainmhíniú"
msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Níl aon ordú aimsithe atá sainithe ag an úsáideoir"
msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Níl aon aitreabúid sainithe"
msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Tá líon na n-argóintí mícheart"
msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Ní cheadaítear an t-áireamh a bheith tugtha faoi dhó"
msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Luach réamhshocraithe neamhbhailí ar áireamh"
msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: tá gá le hargóint i ndiaidh -complete"
#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Aitreabúid neamhbhailí: %s"
msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Ainm neamhbhailí ordaithe"
msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr ""
"E183: Caithfidh ceannlitir a bheith ar dtús orduithe atá sainithe ag an "
"úsáideoir"
#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Níl a leithéid d'ordú saincheaptha: %s"
#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Luach iomlán neamhbhailí: %s"
msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr ""
"E468: Ní cheadaítear argóint chomhlánaithe ach le comhlánú saincheaptha"
msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Tá gá le hargóint fheidhme le comhlánú saincheaptha"
#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Scéim dathanna %s gan aimsiú"
msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Dia duit, a úsáideoir Vim!"
msgid "E784: Cannot close last tab page"
msgstr "E784: Ní féidir an leathanach cluaisín deiridh a dhúnadh"
msgid "Already only one tab page"
msgstr "Níl ach leathanach cluaisín amháin cheana féin"
msgid "Edit File in new window"
msgstr "Cuir comhad in eagar i bhfuinneog nua"
#, c-format
msgid "Tab page %d"
msgstr "Leathanach cluaisín %d"
msgid "No swap file"
msgstr "Níl aon chomhad babhtála ann"
msgid "Append File"
msgstr "Cuir Comhad i nDeireadh"
msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr ""
"E747: Ní féidir an chomhadlann a athrú, mionathraíodh an maolán (cuir ! leis "
"an ordú chun sárú)"
msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Níl aon chomhadlann roimhe seo"
msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Anaithnid"
msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: ní foláir dhá argóint uimhriúla le :winsize"
#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Ionad na fuinneoige: X %d, Y %d"
msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: Ní féidir ionad na fuinneoige a fháil amach ar an chóras seo"
msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: ní foláir dhá argóint uimhriúla le :winpos"
msgid "Save Redirection"
msgstr "Sábháil Atreorú"
msgid "Save View"
msgstr "Sábháil an tAmharc"
msgid "Save Session"
msgstr "Sábháil an Seisiún"
msgid "Save Setup"
msgstr "Sábháil an Socrú"
#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Ní féidir comhadlann a chruthú: %s"
#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: Tá \"%s\" ann cheana (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Ní féidir \"%s\" a oscailt chun léamh"
#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Caithfidh an argóint a bheith litir nó comhartha athfhriotal"
msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: athchúrsáil :normal ródhomhain"
msgid "E809: #< is not available without the +eval feature"
msgstr "E809: níl #< ar fáil gan ghné +eval"
msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Níl aon ainm comhaid a chur in ionad '#'"
msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: níl aon ainm comhaid uathordaithe le cur in ionad \"<afile>\""
msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "E496: níl aon uimhir mhaolán uathordaithe le cur in ionad \"<abuf>\""
msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"E497: níl aon ainm meaitseála uathordaithe le cur in ionad \"<amatch>\""
msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: níl aon ainm comhaid :source le cur in ionad \"<sfile>\""
#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr ""
"E499: Ainm comhaid folamh le haghaidh '%' nó '#', oibreoidh sé le \":p:h\" "
"amháin"
msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Luacháiltear é seo mar theaghrán folamh"
msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Ní féidir an comhad viminfo a oscailt chun léamh"
msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Ní cheadaítear déghraif sa leagan seo"
msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Ní féidir eisceachtaí a :throw le réimír 'Vim'"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Gineadh eisceacht: %s"
#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Eisceacht curtha i gcrích: %s"
#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Eisceacht curtha i leataobh: %s"
#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, líne %ld"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Láimhseáladh eisceacht: %s"
#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s ar feitheamh anois"
#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "atosaíodh %s"
#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s curtha i leataobh"
msgid "Exception"
msgstr "Eisceacht"
msgid "Error and interrupt"
msgstr "Earráid agus idirbhriseadh"
msgid "Error"
msgstr "Earráid"
#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Idirbhriseadh"
msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: :if neadaithe ródhomhain"
msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif gan :if"
msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else gan :if"
msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif gan :if"
msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: :else iomadúla"
msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif i ndiaidh :else"
msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: :while/:for neadaithe ródhomhain"
msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue gan :while ná :for"
msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break gan :while ná :for"
msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: :endfor á úsáid le :while"
msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: :endwhile á úsáid le :for"
msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: :try neadaithe ródhomhain"
msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch gan :try"
#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch i ndiaidh :finally"
msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally gan :try"
#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: :finally iomadúla"
msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry gan :try"
msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: Caithfidh :endfunction a bheith isteach i bhfeidhm"
msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: Níl cead agat maolán eile a chur in eagar anois"
msgid "E811: Not allowed to change buffer information now"
msgstr "E811: Níl cead agat faisnéis an mhaoláin a athrú anois"
msgid "tagname"
msgstr "clibainm"
msgid " kind file\n"
msgstr " cineál comhaid\n"
msgid "'history' option is zero"
msgstr "tá an rogha 'history' nialas"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s Stair (is nuaí go dtí is sine):\n"
# this gets plugged into the %s in the previous string,
# hence the colon
msgid "Command Line"
msgstr "Líne na nOrduithe:"
msgid "Search String"
msgstr "Teaghrán Cuardaigh"
msgid "Expression"
msgstr "Sloinn:"
msgid "Input Line"
msgstr "Líne an Ionchuir:"
msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar os cionn fad an ordaithe"
msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Scriosadh an fhuinneog reatha nó an maolán reatha"
msgid "E812: Autocommands changed buffer or buffer name"
msgstr ""
"E812: Bhí maolán nó ainm maoláin athraithe ag orduithe uathoibríocha"
msgid "Illegal file name"
msgstr "Ainm comhaid neamhcheadaithe"
msgid "is a directory"
msgstr "is comhadlann é"
msgid "is not a file"
msgstr "ní comhad é"
msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option)"
msgstr "is gléas é seo (díchumasaithe le rogha 'opendevice')"
msgid "[New File]"
msgstr "[Comhad Nua]"
msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[COMHADLANN nua]"
msgid "[File too big]"
msgstr "[Comhad rómhór]"
msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Cead Diúltaithe]"
msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: Rinne uathorduithe *ReadPre praiseach as an chomhad"
msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: Ní cheadaítear d'uathorduithe *ReadPre an maolán reatha a athrú"
msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Ag léamh ón ionchur caighdeánach...\n"
msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Ag léamh ón ionchur caighdeánach..."
#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Comhad doléite i ndiaidh an tiontaithe!"
msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/soicéad]"
# `TITA' ?! -KPS
msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"
msgid "[socket]"
msgstr "[soicéad]"
msgid "[character special]"
msgstr "[comhad speisialta den chineál carachtar]"
msgid "[RO]"
msgstr "[L-A]"
msgid "[CR missing]"
msgstr "[CR ar iarraidh]"
msgid "[long lines split]"
msgstr "[línte fada deighilte]"
msgid "[NOT converted]"
msgstr "[NÍ tiontaithe]"
msgid "[converted]"
msgstr "[tiontaithe]"
msgid "[crypted]"
msgstr "[criptithe]"
#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[EARRÁID TIONTAITHE i líne %ld]"
#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[BEART NEAMHCHEADAITHE i líne %ld]"
msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[EARRÁIDÍ LÉIMH]"
msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Ní féidir comhad sealadach a aimsiú le haghaidh tiontaithe"
msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Theip ar thiontú le 'charconvert'"
msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "ní féidir an t-aschur ó 'charconvert' a léamh"
msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Níl aon uathordú comhoiriúnaithe le haghaidh maoláin acwrite"
msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr "E203: Scrios nó dhíluchtaigh uathorduithe an maolán le scríobh"
msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: D'athraigh uathordú líon na línte gan choinne"
msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "Ní cheadaíonn NetBeans maoláin gan athrú a bheith scríofa"
msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Ní cheadaítear maoláin NetBeans a bheith scríofa go neamhiomlán"
msgid "is not a file or writable device"
msgstr "ní comhad ná gléas inscríofa á"
msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "díchumasaíodh scríobh chuig gléas le rogha 'opendevice'"
msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "is inléite amháin é (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E506: Ní féidir scríobh a dhéanamh sa chomhad cúltaca (úsáid ! chun sárú)"
msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E507: Earráid agus comhad cúltaca á dhúnadh (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr ""
"E508: Ní féidir an comhad cúltaca a léamh (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E509: Ní féidir comhad cúltaca a chruthú (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E510: Ní féidir comhad cúltaca a chruthú (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: Chaillfí an forc acmhainne (cuir ! leis an ordú chun sárú)"
msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Ní féidir comhad sealadach a aimsiú chun scríobh ann"
msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Ní féidir tiontú (cuir ! leis an ordú chun scríobh gan tiontú)"
msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Ní féidir comhad nasctha a oscailt chun scríobh ann"
msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Ní féidir comhad a oscailt chun scríobh ann"
msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Theip ar fsync"
msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Theip ar dúnadh"
msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr ""
"E513: earráid le linn scríobh, theip ar thiontú (úsáid 'fenc' folamh chun "
"sárú)"
#, c-format
msgid ""
"E513: write error, conversion failed in line %ld (make 'fenc' empty to "
"override)"
msgstr ""
"E513: earráid le linn scríofa, theip ar thiontú ar líne %ld (úsáid 'fenc' folamh le "
"sárú)"
msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: earráid le linn scríofa (an bhfuil an córas comhaid lán?)"
msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " EARRÁID TIONTAITHE"
#, c-format
msgid " in line %ld;"
msgstr " ar líne %ld;"
msgid "[Device]"
msgstr "[Gléas]"
msgid "[New]"
msgstr "[Nua]"
msgid " [a]"
msgstr " [a]"
msgid " appended"
msgstr " iarcheangailte"
msgid " [w]"
msgstr " [w]"
msgid " written"
msgstr " scríofa"
msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Patchmode: ní féidir an comhad bunúsach a shábháil"
msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: ní féidir an comhad bunúsach folamh a theagmháil"
msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Ní féidir an comhad cúltaca a scriosadh"
msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"RABHADH: Is féidir gur caillte nó loite an comhad bunúsach\n"
msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "ná scoir go dtí go scríobhfaí an comhad!"
msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"
msgid "[dos format]"
msgstr "[formáid dos]"
msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"
msgid "[mac format]"
msgstr "[formáid mac]"
msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"
msgid "[unix format]"
msgstr "[formáid unix]"
msgid "1 line, "
msgstr "1 líne, "
#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld líne, "
msgid "1 character"
msgstr "1 carachtar"
#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld carachtar"
msgid "[noeol]"
msgstr "[ganEOL]"
msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Is neamhiomlán an líne dheireanach]"
#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "RABHADH: Athraíodh an comhad ó léadh é!!!"
msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "An bhfuil tú cinnte gur mhaith leat é a scríobh"
#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Earráid agus \"%s\" á scríobh"
#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Earráid agus \"%s\" á dhúnadh"
#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Earráid agus \"%s\" á léamh"
msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: Scrios uathordú FileChangedShell an maolán"
#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Níl comhad \"%s\" ar fáil feasta"
#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Rabhadh: Athraíodh comhad \"%s\" agus athraíodh an maolán i Vim fosta"
msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Bain triail as \":help W12\" chun tuilleadh eolais a fháil."
#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Rabhadh: Athraíodh comhad \"%s\" ó tosaíodh é a chur in eagar"
msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Bain triail as \":help W11\" chun tuilleadh eolais a fháil."
#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: Rabhadh: Athraíodh mód an chomhaid \"%s\" ó tosaíodh é a chur in eagar"
msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Bain triail as \":help W16\" chun tuilleadh eolais a fháil."
#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: Rabhadh: Cruthaíodh comhad \"%s\" ó tosaíodh é a chur in eagar"
msgid "Warning"
msgstr "Rabhadh"
msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Luchtaigh Comhad"
#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Ní féidir \"%s\" a ullmhú le haghaidh athluchtaithe"
#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Ní féidir \"%s\" a athluchtú"
msgid "--Deleted--"
msgstr "--Scriosta--"
#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "uathordú á bhaint go huathoibríoch: %s <maolán=%d>"
#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Níl a leithéid de ghrúpa: \"%s\""
#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Carachtar neamhcheadaithe i ndiaidh *: %s"
#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Níl a leithéid de theagmhas: %s"
#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Níl a leithéid de ghrúpa nó theagmhas: %s"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Uathorduithe ---"
#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <maolán=%d>: uimhir neamhbhailí mhaoláin "
msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Ní féidir uathorduithe a rith i gcomhair teagmhas UILE"
msgid "No matching autocommands"
msgstr "Níl aon uathordú comhoiriúnaithe"
msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: uathordú neadaithe ródhomhain"
#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Uathorduithe do \"%s\""
#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "%s á rith"
#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "uathordú %s"
msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: { ar iarraidh."
msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: } ar iarraidh."
msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Níor aimsíodh aon fhilleadh"
msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Ní féidir filleadh a chruthú leis an 'foldmethod' reatha"
msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Ní féidir filleadh a scriosadh leis an 'foldmethod' reatha"
#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld líne fillte "
msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Cuir leis an maolán léite"
msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: mapáil athchúrsach"
#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: tá giorrúchán comhchoiteann ann cheana le haghaidh %s"
#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: tá mapáil chomhchoiteann ann cheana le haghaidh %s"
#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: tá giorrúchán ann cheana le haghaidh %s"
#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: tá mapáil ann cheana le haghaidh %s"
msgid "No abbreviation found"
msgstr "Níor aimsíodh aon ghiorrúchán"
msgid "No mapping found"
msgstr "Níor aimsíodh aon mhapáil"
msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Mód neamhcheadaithe"
msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Ní féidir an GUI a chur ag obair"
#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Ní féidir léamh ó \"%s\""
msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr ""
"E665: Ní féidir an GUI a chur ag obair, níl aon chlófhoireann bhailí ann"
msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: 'guifontwide' neamhbhailí"
msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Luach neamhbhailí ar 'imactivatekey'"
#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Ní féidir dath %s a dháileadh"
msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Níl a leithéid ag an chúrsóir, ag cuardach ar an chéad cheann eile"
msgid "<cannot open> "
msgstr "<ní féidir a oscailt> "
#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: níl aon fháil ar an chlófhoireann %s"
msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: ní féidir dul ar ais go dtí an chomhadlann reatha"
msgid "Pathname:"
msgstr "Conair:"
msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: níl an chomhadlann reatha ar fáil"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Cealaigh"
msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr ""
"Giuirléid Scrollbharra: Ní féidir céimseata an mhapa picteilíní a fháil."
msgid "Vim dialog"
msgstr "Dialóg Vim"
msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr ""
"E232: Ní féidir BalloonEval a chruthú le teachtaireacht agus aisghlaoch araon"
msgid "Vim dialog..."
msgstr "Dialóg Vim..."
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Tá\n"
"&Níl\n"
"&Cealaigh"
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Modhanna ionchuir"
# in OLT --KPS
msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Cuardaigh agus Athchuir..."
msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Cuardaigh..."
msgid "Find what:"
msgstr "Aimsigh:"
msgid "Replace with:"
msgstr "Le cur in ionad:"
#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Focal iomlán amháin"
#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Meaitseáil an cás"
msgid "Direction"
msgstr "Treo"
#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Suas"
msgid "Down"
msgstr "Síos"
msgid "Find Next"
msgstr "An Chéad Cheann Eile"
msgid "Replace"
msgstr "Ionadaigh"
msgid "Replace All"
msgstr "Ionadaigh Uile"
msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Fuarthas iarratas \"die\" ó bhainisteoir an tseisiúin\n"
msgid "Close"
msgstr "Dún"
msgid "New tab"
msgstr "Cluaisín nua"
msgid "Open Tab..."
msgstr "Oscail Cluaisín..."
msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Milleadh an príomhfhuinneog gan choinne\n"
msgid "Font Selection"
msgstr "Roghnú Cló"
msgid "&Filter"
msgstr "&Scagaire"
msgid "&Cancel"
msgstr "&Cealaigh"
msgid "Directories"
msgstr "Comhadlanna"
msgid "Filter"
msgstr "Scagaire"
msgid "&Help"
msgstr "&Cabhair"
msgid "Files"
msgstr "Comhaid"
msgid "&OK"
msgstr "&OK"
msgid "Selection"
msgstr "Roghnú"
msgid "Find &Next"
msgstr "An Chéad Chea&nn Eile"
msgid "&Replace"
msgstr "&Ionadaigh"
msgid "Replace &All"
msgstr "Ionadaigh &Uile"
msgid "&Undo"
msgstr "&Cealaigh"
#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Ní féidir teideal na fuinneoige \"%s\" a aimsiú"
#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argóint gan tacaíocht: \"-%s\"; Bain úsáid as an leagan OLE."
msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Ní féidir fuinneog a oscailt isteach i bhfeidhmchlár MDI"
msgid "Close tab"
msgstr "Dún cluaisín"
msgid "Open tab..."
msgstr "Oscail cluaisín..."
msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Aimsigh teaghrán (bain úsáid as '\\\\' chun '\\' a aimsiú)"
msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Aimsigh & Athchuir (úsáid '\\\\' chun '\\' a aimsiú)"
#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "Gan Úsáid"
msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Comhadlann\t*.neamhní\n"
msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Ní féidir iontráil dathmhapála a dháileadh, is féidir go mbeidh "
"dathanna míchearta ann"
#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr ""
"E250: Clónna ar iarraidh le haghaidh na dtacar carachtar i dtacar cló %s:"
#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Ainm an tacar cló: %s"
#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Ní cló aonleithid é '%s'"
#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Ainm an tacar cló: %s\n"
#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Cló0: %s\n"
#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Cló1: %s\n"
#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "Níl Cló%ld níos leithne faoi dhó ná cló0\n"
#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Leithead Cló0: %ld\n"
#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Leithead Cló1: %ld\n"
"\n"
msgid "Invalid font specification"
msgstr "Sonrú neamhbhailí cló"
msgid "&Dismiss"
msgstr "&Ruaig"
msgid "no specific match"
msgstr "níl a leithéid ann"
msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Roghnú Cló"
msgid "Name:"
msgstr "Ainm:"
#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Taispeáin méid (Pointí)"
msgid "Encoding:"
msgstr "Ionchódú:"
msgid "Font:"
msgstr "Cló:"
msgid "Style:"
msgstr "Stíl:"
msgid "Size:"
msgstr "Méid:"
msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: EARRÁID leis na huathoibreáin Hangul"
msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Idirstad ar iarraidh"
msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Comhpháirt neamhcheadaithe"
msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: ag súil le digit"
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Leathanach %d"
msgid "No text to be printed"
msgstr "Níl aon téacs le priontáil"
#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Leathanach %d (%d%%) á phriontáil"
#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Cóip %d de %d"
#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Priontáilte: %s"
msgid "Printing aborted"
msgstr "Priontáil tobscortha"
msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Earráid le linn scríobh chuig aschomhad PostScript"
#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Ní féidir an comhad \"%s\" a oscailt"
#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Ní féidir comhad acmhainne PostScript \"%s\" a léamh"
#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: Níl comhad \"%s\" ina chomhad acmhainne PostScript"
#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: Tá \"%s\" ina chomhad acmhainne PostScript gan tacú"
#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: Tá an leagan mícheart ar an gcomhad acmhainne \"%s\""
msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Ionchódú agus tacar carachtar ilbhirt neamh-chomhoiriúnach."
msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr ""
"E674: ní cheadaítear printmbcharset a bheith folamh le hionchódú ilbhirt."
msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Níor réamhshocraíodh cló le haghaidh priontála ilbhirt."
msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Ní féidir aschomhad PostScript a oscailt"
#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Ní féidir an comhad \"%s\" a oscailt"
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Comhad acmhainne PostScript \"prolog.ps\" gan aimsiú"
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Comhad acmhainne PostScript \"cidfont.ps\" gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Comhad acmhainne PostScript \"%s.ps\" gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Ní féidir an t-ionchódú priontála \"%s\" a thiontú"
msgid "Sending to printer..."
msgstr "Á sheoladh chuig an phrintéir..."
msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Theip ar phriontáil comhaid PostScript"
msgid "Print job sent."
msgstr "Seoladh jab priontála."
msgid "Add a new database"
msgstr "Bunachar sonraí nua"
msgid "Query for a pattern"
msgstr "Iarratas ar phatrún"
msgid "Show this message"
msgstr "Taispeáin an teachtaireacht seo"
msgid "Kill a connection"
msgstr "Maraigh nasc"
msgid "Reinit all connections"
msgstr "Atúsaigh gach nasc"
msgid "Show connections"
msgstr "Taispeáin naisc"
#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Úsáid: cs[cope] %s"
msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Ní féidir fuinneoga a scoilteadh leis an ordú seo `cscope'.\n"
msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Úsáid: cstag <ident>"
msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: clib gan aimsiú"
#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: earráid stat(%s): %d"
msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: earráid stat"
#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: Níl %s ina comhadlann nó bunachar sonraí cscope bailí"
#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Bunachar sonraí nua cscope: %s"
#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: earráid agus an nasc cscope %ld á léamh"
msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: cineál anaithnid cuardaigh cscope"
msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Níorbh fhéidir píopaí cscope a chruthú"
msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Níorbh fhéidir forc a dhéanamh le haghaidh cscope"
msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "theip ar rith cs_create_connection"
msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: theip ar fdopen le haghaidh to_fp"
msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: theip ar fdopen le haghaidh fr_fp"
msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Níorbh fhéidir próiseas cscope a sceitheadh"
msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: níl aon nasc cscope ann"
#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr ""
"E259: níor aimsíodh aon rud comhoiriúnach leis an iarratas cscope %s de %s"
#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: bratach neamhbhailí cscopequickfix %c le haghaidh %c"
msgid "cscope commands:\n"
msgstr "Orduithe cscope:\n"
#, c-format
msgid "%-5s: %s%*s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %s%*s (Úsáid: %s)"
msgid ""
"\n"
" c: Find functions calling this function\n"
" d: Find functions called by this function\n"
" e: Find this egrep pattern\n"
" f: Find this file\n"
" g: Find this definition\n"
" i: Find files #including this file\n"
" s: Find this C symbol\n"
" t: Find assignments to\n"
msgstr ""
"\n"
" c: Aimsigh feidhmeanna a chuireann glaoch ar an bhfeidhm seo\n"
" d: Aimsigh feidhmeanna a gcuireann an fheidhm seo glaoch orthu\n"
" e: Aimsigh an patrún egrep seo\n"
" f: Aimsigh an comhad seo\n"
" g: Aimsigh an sainmhíniú seo\n"
" i: Aimsigh comhaid a #include-áil an comhad seo\n"
" s: Aimsigh an tsiombail C seo\n"
" t: Aimsigh sanntaí do\n"
#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: ní féidir bunachar sonraí cscope a oscailt: %s"
msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: ní féidir eolas a fháil faoin bhunachar sonraí cscope"
msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: níor cuireadh bunachar sonraí dúblach cscope leis"
#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: nasc cscope %s gan aimsiú"
#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "Dúnadh nasc cscope %s"
#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: earráid mharfach i cs_manage_matches"
#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Clib cscope: %s"
msgid ""
"\n"
" # line"
msgstr ""
"\n"
" # líne"
msgid "filename / context / line\n"
msgstr "ainm comhaid / comhthéacs / líne\n"
#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Earráid cscope: %s"
msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Athshocraíodh gach bunachar sonraí cscope"
msgid "no cscope connections\n"
msgstr "níl aon nasc cscope\n"
msgid " # pid database name prepend path\n"
msgstr " # pid ainm bunachair conair thosaigh\n"
msgid ""
"E815: Sorry, this command is disabled, the MzScheme libraries could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E815: Tá brón orm, bhí an t-ordú seo díchumasaithe, níorbh fhéidir leabharlanna "
"MzScheme a luchtú."
msgid "invalid expression"
msgstr "slonn neamhbhailí"
msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "díchumasaíodh sloinn ag am an tiomsaithe"
msgid "hidden option"
msgstr "rogha fholaithe"
msgid "unknown option"
msgstr "rogha anaithnid"
msgid "window index is out of range"
msgstr "innéacs fuinneoige as raon"
msgid "couldn't open buffer"
msgstr "ní féidir maolán a oscailt"
msgid "cannot save undo information"
msgstr "ní féidir eolas cealaithe a shábháil"
msgid "cannot delete line"
msgstr "ní féidir an líne a scriosadh"
msgid "cannot replace line"
msgstr "ní féidir an líne a athchur"
msgid "cannot insert line"
msgstr "ní féidir líne a ionsá"
msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "ní cheadaítear carachtair líne nua sa teaghrán"
msgid "Vim error: ~a"
msgstr "earráid Vim: ~a"
msgid "Vim error"
msgstr "earráid Vim"
msgid "buffer is invalid"
msgstr "maolán neamhbhailí"
msgid "window is invalid"
msgstr "fuinneog neamhbhailí"
msgid "linenr out of range"
msgstr "líne-uimhir as raon"
msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "ní cheadaítear é seo i mbosca gainimh Vim"
msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Tá brón orm, níl an t-ordú seo le fáil, níorbh fhéidir an leabharlann "
"Python a luchtú."
msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Ní féidir Python a rith go hathchúrsach"
msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "ní féidir tréithe OutputObject a scriosadh"
msgid "softspace must be an integer"
msgstr "caithfidh softspace a bheith ina shlánuimhir"
msgid "invalid attribute"
msgstr "aitreabúid neamhbhailí"
msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "liosta teaghrán ag teastáil ó writelines()"
msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Earráid agus réada I/A á dtúsú"
msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "rinneadh iarracht ar mhaolán scriosta a rochtain"
msgid "line number out of range"
msgstr "líne-uimhir as raon"
#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %p>"
msgstr "<réad maoláin (scriosta) ag %p>"
msgid "invalid mark name"
msgstr "ainm neamhbhailí mairc"
msgid "no such buffer"
msgstr "níl a leithéid de mhaolán ann"
msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "rinneadh iarracht ar fhuinneog scriosta a rochtain"
msgid "readonly attribute"
msgstr "tréith inléite amháin"
msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "cúrsóir taobh amuigh den mhaolán"
#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %p>"
msgstr "<réad fuinneoige (scriosta) ag %p>"
#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %p>"
msgstr "<réad fuinneoige (anaithnid) ag %p>"
#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<fuinneog %d>"
msgid "no such window"
msgstr "níl a leithéid d'fhuinneog ann"
msgid "E265: $_ must be an instance of String"
msgstr "E265: caithfidh $_ a bheith cineál Teaghráin"
msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Tá brón orm, níl an t-ordú seo le fáil, níorbh fhéidir an leabharlann "
"Ruby a luchtú."
msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: \"return\" gan choinne"
msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: \"next\" gan choinne"
msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: \"break\" gan choinne"
msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: \"redo\" gan choinne"
msgid "E271: retry outside of rescue clause"
msgstr "E271: \"retry\" taobh amuigh de chlásal tarrthála"
msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: eisceacht gan láimhseáil"
#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: stádas anaithnid longjmp %d"
msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Scoránaigh feidhmiú/sainmhíniú"
msgid "Show base class of"
msgstr "Taispeáin an bunaicme de"
msgid "Show overridden member function"
msgstr "Taispeáin ballfheidhm sáraithe"
msgid "Retrieve from file"
msgstr "Aisghabh ó chomhad"
msgid "Retrieve from project"
msgstr "Aisghabh ó thionscadal"
msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Aisghabh ó gach tionscadal"
msgid "Retrieve"
msgstr "Aisghabh"
msgid "Show source of"
msgstr "Taispeáin foinse"
msgid "Find symbol"
msgstr "Aimsigh siombail"
msgid "Browse class"
msgstr "Brabhsáil aicme"
msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Taispeáin an aicme in ordlathas"
msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Taispeáin an aicme in ordlathas srianta"
msgid "Xref refers to"
msgstr "Tagraíonn Xref do"
msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref tagartha ag"
msgid "Xref has a"
msgstr "Rud atá ag Xref:"
msgid "Xref used by"
msgstr "Xref á úsáid ag"
msgid "Show docu of"
msgstr "Taispeáin eolas faoi"
msgid "Generate docu for"
msgstr "Gin eolas faoi"
msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Ní féidir nasc a dhéanamh le SNiFF+. Seiceáil do chuid athróga "
"thimpeallachta (caithfidh tú sniffemacs a chur i do $PATH).\n"
msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Earráid sa léamh. Dínasctha"
msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ stádas faoi láthair: "
msgid "not "
msgstr "ní "
msgid "connected"
msgstr "nasctha"
#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Iarratas anaithnid SNiFF+: %s"
msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Earráid ag nascadh le SNiFF+"
msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ gan nasc"
msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Ní maolán SNiFF+ é"
msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Earráid sa scríobh. Dínasctha"
msgid "invalid buffer number"
msgstr "uimhir neamhbhailí mhaoláin"
msgid "not implemented yet"
msgstr "níl ar fáil"
#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "ní féidir lín(t)e a shocrú"
msgid "mark not set"
msgstr "marc gan socrú"
#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "líne %d colún %d"
msgid "cannot insert/append line"
msgstr "ní féidir líne a ionsá/iarcheangal"
msgid "unknown flag: "
msgstr "bratach anaithnid: "
msgid "unknown vimOption"
msgstr "vimOption anaithnid"
msgid "keyboard interrupt"
msgstr "idirbhriseadh méarchláir"
msgid "vim error"
msgstr "earráid vim"
msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "ní féidir ordú maoláin/fuinneoige a chruthú: réad á scriosadh"
msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr "ní féidir ordú aisghlaoch a chlárú: maolán/fuinneog á scriosadh cheana"
#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: EARRÁID MHARFACH TCL: liosta truaillithe tagartha!? Seol tuairisc "
"fhabht chuig <vim-dev@vim.org> le do thoil"
msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"ní féidir ordú aisghlaoch a chlárú: tagairt mhaolán/fhuinneoige gan aimsiú"
msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Tá brón orm, níl an t-ordú seo le fáil: níorbh fhéidir an leabharlann "
"Tcl a luchtú."
msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: EARRÁID TCL: níl an cód scortha ina shlánuimhir!? Seol tuairisc fhabht "
"chuig <vim-dev@vim.org> le do thoil"
#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: cód scortha %d"
msgid "cannot get line"
msgstr "ní féidir an líne a fháil"
msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Ní féidir ainm fhreastalaí ordaithe a chlárú"
msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Theip ar sheoladh ordú chuig an sprioc-chlár"
#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Aitheantas neamhbhailí freastalaí in úsáid: %s"
msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: Airí míchumtha sa chlárlann áisc VIM. Scriosta!"
msgid "Unknown option argument"
msgstr "Argóint anaithnid rogha"
msgid "Too many edit arguments"
msgstr "An iomarca argóintí eagarthóireachta"
msgid "Argument missing after"
msgstr "Argóint ar iarraidh i ndiaidh"
msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Dramhaíl i ndiaidh argóinte rogha"
msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr ""
"An iomarca argóintí den chineál \"+ordú\", \"-c ordú\"\"--cmd ordú\""
msgid "Invalid argument for"
msgstr "Argóint neamhbhailí do"
#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d comhad le heagrú\n"
msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Níor tiomsaíodh an leagan Vim seo le `diff' ar fáil."
msgid "'-nb' cannot be used: not enabled at compile time\n"
msgstr "Ní féidir '-nb' a úsáid: níor cumasaíodh é ag am tiomsaithe\n"
msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Déan iarracht ar oscailt na scripte arís: \""
msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Ní féidir é a oscailt chun léamh: \""
msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Ní féidir a oscailt le haghaidh an aschuir scripte: \""
msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Earráid: Theip ar thosú gvim ó NetBeans\n"
msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Rabhadh: Níl an t-aschur ag dul chuig teirminéal\n"
msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Rabhadh: Níl an t-ionchur ag teacht ó theirminéal\n"
#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "líne na n-orduithe pre-vimrc"
#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Ní féidir léamh ó \"%s\""
msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tuilleadh eolais: \"vim -h\"\n"
msgid "[file ..] edit specified file(s)"
msgstr "[comhad ..] cuir na comhaid ceaptha in eagar"
msgid "- read text from stdin"
msgstr "- scríobh téacs ó stdin"
msgid "-t tag edit file where tag is defined"
msgstr "-t tag cuir an comhad ina bhfuil an chlib in eagar"
msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [comhadearr] cuir comhad leis an chéad earráid in eagar"
msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"úsáid:"
msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [argóintí] "
msgid ""
"\n"
" or:"
msgstr ""
"\n"
" nó:"
msgid ""
"\n"
"Where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"\n"
"Nuair nach cásíogair é, cuir '/' ag tosach na brataí chun í a chur sa chás "
"uachtair"
msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argóintí:\n"
msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tNí cheadaítear ach ainmneacha comhaid i ndiaidh é seo"
msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tNá leathnaigh saoróga"
msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tCláraigh an gvim seo le haghaidh OLE"
msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tDíchláraigh an gvim seo le haghaidh OLE"
msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tRith agus úsáid an GUI (mar \"gvim\")"
msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f nó --nofork\tTulra: Ná déan forc agus an GUI á thosú"
msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tMód Vi (mar \"vi\")"
msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tMód Ex (mar \"ex\")"
msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tMód ciúin (baiscphróiseála) (do \"ex\" amháin)"
msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tMód diff (mar \"vimdiff\")"
msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tMód éasca (mar \"evim\", gan mhóid)"
msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tMód inléite amháin (mar \"view\")"
msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tMód srianta (mar \"rvim\")"
msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tNí cheadaítear athruithe (.i. scríobh na gcomhad)"
msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tNí cheadaítear athruithe sa téacs"
msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tMód dénártha"
msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tMód Lisp"
msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tComhoiriúnach le Vi: 'compatible'"
msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tNí comhoiriúnaithe le Vi go hiomlán: 'nocompatible'"
msgid "-V[N][fname]\t\tBe verbose [level N] [log messages to fname]"
msgstr ""
"-V[N][fname]\t\tBí foclach [leibhéal N] [logáil teachtaireachtaí i fname]"
msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tMód dífhabhtaithe"
msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNá húsáid comhad babhtála .i. ná húsáid ach an chuimhne"
msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tTaispeáin comhaid bhabhtála agus scoir"
msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (le hainm comhaid)\tAthshlánaigh ó chliseadh"
msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tAr comhbhrí le -r"
msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNá húsáid newcli chun fuinneog a oscailt"
msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <gléas>\t\tBain úsáid as <gléas> do I/A"
msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\ttosaigh sa mhód Araibise"
msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tTosaigh sa mhód Eabhraise"
msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tTosaigh sa mhód Pheirsise"
msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <teirminéal>\tSocraigh cineál teirminéal"
msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tÚsáid <vimrc> in ionad aon .vimrc"
msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tBain úsáid as <gvimrc> in ionad aon .gvimrc"
msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNá luchtaigh breiseáin"
msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
msgstr "-p[N]\t\tOscail N leathanach cluaisín (default: ceann do gach comhad)"
msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tOscail N fuinneog (réamhshocrú: ceann do gach comhad)"
msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tMar -o, ach roinn go hingearach"
msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tTosaigh ag an chomhadchríoch"
msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnum>\t\tTosaigh ar líne <lnum>"
msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <ordú>\tRith <ordú> roimh aon chomhad vimrc a luchtú"
msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <ordú>\t\tRith <ordú> i ndiaidh luchtú an chéad chomhad"
msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr ""
"-S <seisiún>\t\tLéigh comhad <seisiún> i ndiaidh an chéad chomhad á léamh"
msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <script>\tLéigh orduithe gnáthmhóid ón chomhad <script>"
msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr ""
"-w <script>\tIarcheangail gach ordú iontráilte leis an gcomhad <script>"
msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <aschur>\tScríobh gach ordú clóscríofa sa chomhad <aschur>"
msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tCuir comhaid chriptithe in eagar"
msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <freastalaí>\tNasc vim leis an bhfreastalaí-X seo"
msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNá naisc leis an bhfreastalaí X"
msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr ""
"--remote <comhaid>\tCuir <comhaid> in eagar le freastalaí Vim más féidir"
msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-silent <comhaid> Mar an gcéanna, ná déan gearán mura bhfuil "
"freastalaí ann"
msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <comhaid> Mar --remote ach fan leis na comhaid a bheith "
"curtha in eagar"
msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-wait-silent <comhaid> Mar an gcéanna, ná déan gearán mura bhfuil "
"freastalaí ann"
msgid ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <files> As --remote but use tab page per file"
msgstr ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <comhaid> Cosúil le --remote ach oscail "
"cluaisín do gach comhad"
msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr ""
"--remote-send <eochracha>\tSeol <eochracha> chuig freastalaí Vim agus scoir"
msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr ""
"--remote-expr <slonn>\tLuacháil <slonn> le freastalaí Vim agus taispeáin an "
"toradh"
msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tTaispeáin freastalaithe Vim atá ar fáil agus scoir"
msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <ainm>\tSeol chuig/Téigh i do fhreastalaí Vim <ainm>"
msgid "--startuptime <file>\tWrite startup timing messages to <file>"
msgstr "--startuptime <comhad>\tScríobh faisnéis maidir le tréimhse tosaithe i <comhad>"
msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tÚsáid <viminfo> in ionad .viminfo"
msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h nó --help\tTaispeáin an chabhair seo agus scoir"
msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tTaispeáin eolas faoin leagan agus scoir"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argóintí ar eolas do gvim (leagan Motif):\n"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argóintí ar eolas do gvim (leagan neXtaw):\n"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argóintí ar eolas do gvim (leagan Athena):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <scáileán>\tRith vim ar <scáileán>"
msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tTosaigh vim sa mhód íoslaghdaithe"
msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <ainm>\t\tÚsáid acmhainn mar a bheadh vim <ainm>"
msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (Níl ar fáil)\n"
msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <dath>\tBain úsáid as <dath> don chúlra (-bg fosta)"
msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <dath>\tÚsáid <dath> le haghaidh gnáth-théacs (fosta: -fg)"
msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <cló>\t\tÚsáid <cló> le haghaidh gnáth-théacs (fosta: -fn)"
msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <cló>\tBain úsáid as <cló> do chló trom"
msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <cló>\tÚsáid <cló> le haghaidh téacs iodálach"
msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr ""
"-geometry <geoim>\tÚsáid <geoim> le haghaidh na céimseatan tosaigh (fosta: -"
"geom)"
msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <leithead>\tSocraigh <leithead> na himlíne (-bw fosta)"
msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <leithead> Socraigh leithead na scrollbharraí a bheith "
"<leithead> (fosta: -sw)"
msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr ""
"-menuheight <airde>\tSocraigh airde an bharra roghchláir a bheith <airde> "
"(fosta: -mh)"
msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tÚsáid fís aisiompaithe (fosta: -rv)"
msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNá húsáid fís aisiompaithe (fosta: +rv)"
msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <acmhainn>\tSocraigh an acmhainn sainithe"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argóintí ar eolas do gvim (leagan RISC OS):\n"
msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <uimhir>\tLeithead fuinneoige i dtosach (colúin)"
msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <uimhir>\tAirde fhuinneoige i dtosach (rónna)"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argóintí ar eolas do gvim (leagan GTK+):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <scáileán>\tRith vim ar <scáileán> (fosta: --display)"
msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <ról>\tSocraigh ról sainiúil chun an phríomhfhuinneog a aithint"
msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tOscail Vim isteach i ngiuirléid GTK eile"
msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <máthairchlár>\tOscail Vim isteach sa mháthairchlár"
msgid "--windowid <HWND>\tOpen Vim inside another win32 widget"
msgstr "--windowid <HWND>\tOscail Vim isteach i ngiuirléid win32 eile"
msgid "No display"
msgstr "Gan taispeáint"
#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Theip ar seoladh.\n"
#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Theip ar seoladh. Ag baint triail as go logánta\n"
#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d as %d déanta"
msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Gan taispeáint: Theip ar sheoladh sloinn.\n"
msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Theip ar sheoladh sloinn.\n"
msgid "No marks set"
msgstr "Níl aon mharc socraithe"
#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Níl aon mharc comhoiriúnaithe le \"%s\""
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"marc líne col comhad/téacs"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" léim líne col comhad/téacs"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"athrú líne col téacs"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Marcanna comhaid:\n"
#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Liosta léimeanna (is nuaí i dtosach):\n"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Stair na marcanna i gcomhaid (is nuaí ar dtús):\n"
msgid "Missing '>'"
msgstr "`>' ar iarraidh"
msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Ní códleathanach bailí é"
msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Ní féidir luachanna IC a shocrú"
msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Theip ar chruthú comhthéacs ionchuir"
msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Theip ar oscailt mhodh ionchuir"
msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Rabhadh: Níorbh fhéidir aisghlaoch léirscriosta a shocrú le IM"
msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: Ní thacaíonn an modh ionchuir aon stíl"
msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: ní thacaíonn an modh ionchuir mo chineál réamheagair"
msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: tacar cló ag teastáil ó stíl thar-an-spota"
msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr ""
"E291: Tá an GTK+ atá agat níos sine ná leagan 1.2.3. Díchumasaítear an "
"limistéar stádais"
msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Níl an Freastalaí Mhodh Ionchuir ag rith"
msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: ní raibh an bloc faoi ghlas"
msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Earráid chuardaigh agus comhad babhtála á léamh"
msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Earráid sa léamh i gcomhad babhtála"
msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Earráid chuardaigh agus comhad babhtála á scríobh"
msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Earráid sa scríobh i gcomhad babhtála"
msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Tá comhad babhtála ann cheana (ionsaí le naisc shiombalacha?)"
msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Ní bhfuarthas bloc 0?"
msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Ní bhfuarthas bloc a haon?"
msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Ní bhfuarthas bloc a dó?"
#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Úps, cailleadh an comhad babhtála!!!"
msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Níorbh fhéidir an comhad babhtála a athainmniú"
#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr ""
"E303: Ní féidir comhad babhtála le haghaidh \"%s\" a oscailt, ní féidir "
"athshlánú"
msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): Ní bhfuarthas bloc 0??"
#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Níor aimsíodh comhad babhtála le haghaidh %s"
msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Iontráil uimhir an chomhaid babhtála le húsáid (0 = scoir): "
#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Ní féidir %s a oscailt"
msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Ní féidir bloc 0 a léamh ó "
msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"B'fhéidir nach raibh aon athrú á dhéanamh, nó tá an comhad\n"
"babhtála as dáta."
msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " níl ar fáil leis an leagan seo de Vim.\n"
msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Bain úsáid as Vim, leagan 3.0.\n"
#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: Níl %s cosúil le comhad babhtála Vim"
msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " níl ar fáil ar an ríomhaire seo.\n"
msgid "The file was created on "
msgstr "Cruthaíodh an comhad seo ar "
msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"is é sin nó rinneadh dochar don chomhad."
msgid " has been damaged (page size is smaller than minimum value).\n"
msgstr " rinneadh dochar dó (méid an leathanaigh níos lú ná an íosmhéid).\n"
#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Comhad babhtála \"%s\" á úsáid"
#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Comhad bunúsach \"%s\""
msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Rabhadh: Is féidir gur athraíodh an comhad bunúsach"
#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Ní féidir bloc a haon a léamh ó %s"
msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???GO LEOR LÍNTE AR IARRAIDH"
msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???LÍON MÍCHEART NA LÍNTE"
msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???BLOC FOLAMH"
msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???LÍNTE AR IARRAIDH"
#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: Aitheantas mícheart ar bhloc a haon (níl %s ina chomhad .swp?)"
msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???BLOC AR IARRAIDH"
msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? is féidir go ndearnadh praiseach de línte ó anseo go ???END"
msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? is féidir go bhfuil línte ionsáite/scriosta ó anseo go ???END"
msgid "???END"
msgstr "???DEIREADH"
msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Idirbhriseadh an t-athshlánú"
msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: Braitheadh earráidí le linn athshlánaithe; féach ar na línte le ??? ar "
"tosach"
msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Bain triail as \":help E312\" chun tuilleadh eolais a fháil."
msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Athshlánaíodh. Ba chóir duit gach rud a sheiceáil uair amháin eile."
msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(B'fhéidir gur mian leat an comhad seo a shábháil de réir ainm eile\n"
msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr ""
"agus déan comparáid leis an chomhad bhunúsach (m.sh. le `diff') chun "
"athruithe a scrúdú)\n"
msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Scrios an comhad .swp tar éis sin.\n"
"\n"
#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Comhaid bhabhtála aimsithe:"
msgid " In current directory:\n"
msgstr " Sa chomhadlann reatha:\n"
msgid " Using specified name:\n"
msgstr " Ag baint úsáid as ainm socraithe:\n"
msgid " In directory "
msgstr " Sa chomhadlann "
msgid " -- none --\n"
msgstr " -- neamhní --\n"
msgid " owned by: "
msgstr " úinéir: "
msgid " dated: "
msgstr " dátaithe: "
msgid " dated: "
msgstr " dátaithe: "
msgid " [from Vim version 3.0]"
msgstr " [ó leagan 3.0 Vim]"
msgid " [does not look like a Vim swap file]"
msgstr " [ní cosúil le comhad babhtála Vim]"
msgid " file name: "
msgstr " ainm comhaid: "
msgid ""
"\n"
" modified: "
msgstr ""
"\n"
" mionathraithe: "
msgid "YES"
msgstr "IS SEA"
msgid "no"
msgstr "ní hea"
msgid ""
"\n"
" user name: "
msgstr ""
"\n"
" úsáideoir: "
msgid " host name: "
msgstr " ainm an óstríomhaire: "
msgid ""
"\n"
" host name: "
msgstr ""
"\n"
" óstainm: "
msgid ""
"\n"
" process ID: "
msgstr ""
"\n"
" PID: "
msgid " (still running)"
msgstr " (ag rith fós)"
msgid ""
"\n"
" [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
" [ní inúsáidte leis an leagan seo Vim]"
msgid ""
"\n"
" [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
" [ní inúsáidte ar an ríomhaire seo]"
msgid " [cannot be read]"
msgstr " [ní féidir a léamh]"
msgid " [cannot be opened]"
msgstr " [ní féidir oscailt]"
msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Ní féidir é a chaomhnú, níl aon chomhad babhtála ann"
msgid "File preserved"
msgstr "Caomhnaíodh an comhad"
msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Theip ar chaomhnú"
#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: lnum neamhbhailí: %ld"
#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: líne %ld gan aimsiú"
msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: aitheantas mícheart ar an mbloc pointeora 3"
msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "ba chóir do stack_idx a bheith 0"
msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: An iomarca bloic nuashonraithe?"
msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: aitheantas mícheart ar an mbloc pointeora 4"
msgid "deleted block 1?"
msgstr "bloc a haon scriosta?"
#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Líne %ld gan aimsiú"
msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: aitheantas mícheart ar an mbloc pointeora"
msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "is 0 pe_line_count\""
#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: líne-uimhir as raon: %ld thar dheireadh"
#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: líon mícheart na línte i mbloc %ld"
msgid "Stack size increases"
msgstr "Méadaíonn an chruach"
msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: aitheantas mícheart ar an mbloc pointeora 2"
#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Ciogal i naisc shiombalacha le haghaidh \"%s\""
msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: AIRE"
msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Fuarthas comhad babhtála darbh ainm \""
msgid "While opening file \""
msgstr "Agus an comhad seo á oscailt: \""
msgid " NEWER than swap file!\n"
msgstr " NÍOS NUAÍ ná comhad babhtála!\n"
#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
" If this is the case, be careful not to end up with two\n"
" different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Is féidir go bhfuil clár eile ag rochtain an comhad seo.\n"
" Más ea, bí cúramach nach bhfuil dhá leagan den chomhad\n"
" céanna.\n"
msgid " Quit, or continue with caution.\n"
msgstr " Scoir, nó lean ar aghaidh go hairdeallach.\n"
msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Rinne Vim thobscor agus an comhad seo\n"
" idir lámha agat.\n"
msgid " If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr " Más amhlaidh, bain úsáid as \":recover\"\"vim -r "
msgid ""
"\"\n"
" to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
" chun na hathruithe a fháil ar ais (féach \":help recovery\").\n"
msgid " If you did this already, delete the swap file \""
msgstr " Má tá sé seo déanta cheana agat, scrios an comhad babhtála \""
msgid ""
"\"\n"
" to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
" chun an teachtaireacht seo a sheachaint.\n"
msgid "Swap file \""
msgstr "Comhad babhtála \""
msgid "\" already exists!"
msgstr "\" tá sé ann cheana!"
msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - AIRE"
msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Tá comhad babhtála ann cheana!"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Oscail Inléite Amháin\n"
"&Eagraigh mar sin féin\n"
"&Athshlánaigh\n"
"&Scoir\n"
"&Tobscoir"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Oscail Inléite Amháin\n"
"&Eagraigh mar sin féin\n"
"&Athshlánaigh\n"
"S&crios é\n"
"&Scoir\n"
"&Tobscoir"
msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Aimsíodh an iomarca comhaid bhabhtála"
msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Ní fo-roghchlár í páirt de chonair roghchláir"
msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Níl an roghchlár ar fáil sa mhód seo"
#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Níl aon roghchlár darbh ainm \"%s\""
#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Ainm folamh ar an roghchlár"
msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Ní cheadaítear conair roghchláir a threoraíonn go fo-roghchlár"
msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr ""
"E331: Ní cheadaítear míreanna roghchláir a chur le barra roghchláir go "
"díreach"
msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Ní cheadaítear deighilteoir mar pháirt de chonair roghchláir"
#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Roghchláir ---"
msgid "Tear off this menu"
msgstr "Bain an roghchlár seo"
msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Ní mór conair roghchláir a threorú chun mír roghchláir"
#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Roghchlár gan aimsiú: %s"
#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Níl an roghchlár ar fáil sa mhód %s"
msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Ní mór conair roghchláir a threorú chun fo-roghchlár"
msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Roghchlár gan aimsiú - deimhnigh ainmneacha na roghchlár"
#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Earráid agus %s á phróiseáil:"
#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "líne %4ld:"
#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Ainm neamhbhailí tabhaill: '%s'"
msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr ""
"Cothaitheoir na dteachtaireachtaí: Kevin P. Scannell <scannell@slu.edu>"
msgid "Interrupt: "
msgstr "Idirbhriseadh: "
msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Brúigh ENTER nó iontráil ordú le leanúint"
#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s líne %ld"
msgid "-- More --"
msgstr "-- Tuilleadh --"
msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " SPÁS/d/j: scáileán/leathanach/líne síos, b/u/k: suas, q: scoir "
msgid "Question"
msgstr "Ceist"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Tá\n"
"&Níl"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Tá\n"
"&Níl\n"
"Sábháil &Uile\n"
"&Dealaigh Uile\n"
"&Cealaigh"
msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Dialóg `Roghnaigh Comhadlann'"
msgid "Save File dialog"
msgstr "Dialóg `Sábháil Comhad'"
msgid "Open File dialog"
msgstr "Dialóg `Oscail Comhad'"
#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Níl brabhsálaí comhaid ar fáil sa mhód consóil"