Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ca
 
 
en
 
 
es
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mou la noviolència | Mueve la noviolencia | Move nonviolence

Web del projecte Mou la noviolència impulsat pel Grup de Treball en Noviolència Cristiana del centre d'estudis Cristianisme i Justícia.

moulanoviolencia.net

muevelanoviolencia.net

movenonviolence.net

Desenvolupat amb Jekyll i Bootstrap 4.

Crèdits

Coordinació del projecte

Pau Cuadern Masiques i Joan Morera Perich

Creació de continguts

Xavier Garí de Barbarà, Marta Burguet Arfelis, Joan Morera Perich, Álvaro Medallo Domínguez i Laura Sols Balcells

Disseny i maquetació

Arantza Cadenas Aran i Pilar Rubio Tugas

Producció audiovisual

NereuStudio

Disseny, desenvolupament i manteniment web

Francesc Bassas i Bullich

Llicència

Codi license

Contingut License: CC BY-NC-SA 4.0

Desenvolupament

bundle install

jekyll serve or jekyll build

Publicació

JEKYLL_ENV=production jekyll build

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published