Videovejledning

ballerupgis edited this page Jul 30, 2015 · 56 revisions

Her finder du videovejledninger til QGIS 2.8

Videoerne kan med fordel sættes på høj opløsning (HD) på YouTube, hvilket gøres på det lille tandhjul nede i højre hjørne. I beskrivelsen på nogle af videoerne er der angivet overskrifter, som man kan springe til når der trykkes på tidspunktet (eg. 00:57). Videorne kan også ses samlet på denne playliste.

Herunder er de forskellige vejledninger listet. Tryk på overskrifter for at se videoen fra start eller spring direkte til et af de underlæggende emner.

Tilføj og fjern lag

Infoknappen

Navigation

Adresse & matrikelsøgning

Måleværktøj

Printlayout

Opret nyt lag (dan lag)

Tegn

Tabeller og attributter

Åben og gem shape-filer

Stilart/Tematisering

Tilføj lag direkte fra datadasen

Installer et Plugin

Rumlig/spatiel forespørgsel (tæl antallet af punkter indenfor polygon)

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.