Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Gipuzkoako Bidegorriak

Honakoa Gipuzkoako bidegorriak erakusten dituen mapa bat da. Libre zara kodea erabiltzeko, eta batez ere eskertuko genizuke falta diren bidegorrien GMLak gehituko bazenitu. Hortarako ikusi nolakoa den beste GML-en egitura.

Erabilgarria izatea espero dugu. Eta disfrutatu gure lurraldean zehar bizikletan ibiliz. :)

About

bidegorriak

Resources

Releases

No releases published

Languages

You can’t perform that action at this time.