Game Maker Language Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 330177c Jul 19, 2014 @aitorgr aitorgr nuevo GML de OSM
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
source
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.rb
config.ru

README.md

Gipuzkoako Bidegorriak

Honakoa Gipuzkoako bidegorriak erakusten dituen mapa bat da. Libre zara kodea erabiltzeko, eta batez ere eskertuko genizuke falta diren bidegorrien GMLak gehituko bazenitu. Hortarako ikusi nolakoa den beste GML-en egitura.

Erabilgarria izatea espero dugu. Eta disfrutatu gure lurraldean zehar bizikletan ibiliz. :)