Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
source
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.rb
config.ru

README.md

Gipuzkoako Bidegorriak

Honakoa Gipuzkoako bidegorriak erakusten dituen mapa bat da. Libre zara kodea erabiltzeko, eta batez ere eskertuko genizuke falta diren bidegorrien GMLak gehituko bazenitu. Hortarako ikusi nolakoa den beste GML-en egitura.

Erabilgarria izatea espero dugu. Eta disfrutatu gure lurraldean zehar bizikletan ibiliz. :)