GnuPG komutları
HTML
Latest commit 493bcba Apr 9, 2016 @barisb markdown dosyası
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md gist url Apr 9, 2016
gpg-cheatsheet.md markdown dosyası Apr 9, 2016
index.html v2 index dosyası eklendi Apr 9, 2016

README.md

GnuPG CheatSheet

Sık kullanılan GnuPG komutları, parametre ve yapılandırma fonksiyonlarının listelenmesi için oluşturulan bir sayfa.

usrb.in/gpg | Gist.Github