Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
fonts
img
models
templates
.gitignore
LICENSE
README.md
_config.yml
algorithm.php
chess.js
chess.php
chess_board.svg
index.html
jquery-1.7.2.min.js
jquery.ui.touch-punch.min.js
style.css
user.php

README.md

Giriş

Çevrimiçi satranç oyunu projesi Phalcon ve jQuery kütüphaneleri kullanılarak oluşturulmuş, deneysel bir eğitim projesidir. Oyunun mümkün oldukça basit seviyede olması amaçlanmıştır.

Satranç oyununun kuralları baz alınarak, karşılıklı çevrimiçi oyuna imkan tanıyan bir yazılım oluşturulmuştur.

Bu projeye katkı sunmak için bu repoyu kullanabilirsiniz.

Bölümler

Üyeler

Oyuna dahil olmak isteyen kullanıcılar bir hesap oluşturup, masa açma hakkına sahip olabilirler.

Üyelik sistemi:

  • kullanıcı kaydı
  • aktivasyonu
  • girişi
  • şifremi unuttum özelliği
  • kullanıcı puanı

ile sınırlı tutulmuştur.

Masalar

Oyunda birden fazla masa açılabilir. Yeni masa açan kullanıcı, bir rakibine davetiye gönderebilir ya da masaya birinin dahil olmasını bekleyebilir.

Masaya dahil olma talebinde bulunan kullanıcı, masa sahibi tarafından onaylandığı takdirde oyun başlar.