Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Commits on Jun 13, 2012
 1. makefile kompilujący argtable

  committed Jun 13, 2012
 2. trochę komentarzy

  committed Jun 13, 2012
 3. końcowe zmiany w dokumentacji

  committed Jun 13, 2012
 4. test data

  committed Jun 13, 2012
 5. marker conflict resolution

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@34 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 13, 2012
 6. test data

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@33 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 13, 2012
 7. fixed bug with conflicts in hash

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@32 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 13, 2012
 8. fixed stupid bug, added option parsing for a and q. check if a and q …

  …aren't swappedgit status
  
  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@31 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 13, 2012
Commits on Jun 12, 2012
 1. poprawki w dokumentacji

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@30 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 12, 2012
 2. dup reduction

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@29 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 12, 2012
 3. making holes...

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@28 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Jun 12, 2012
Commits on May 1, 2012
 1. mesh ops reducing points in bounding polygons added

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@27 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed May 1, 2012
Commits on Apr 25, 2012
 1. hash dziala

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@26 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 25, 2012
Commits on Apr 23, 2012
 1. output of node and ele files

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@25 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 23, 2012
 2. wczytywanie plikow z offsetem 1

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@24 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 23, 2012
Commits on Apr 20, 2012
 1. reorganized, debug, tests, fixed errors in ele reading

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@23 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 20, 2012
Commits on Apr 19, 2012
 1. ele reading - WIP

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@22 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
 2. zmiany w strukturze projektu

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@21 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
 3. triangulacja, poprawki w testach arglista tak żeby korzystały ze squa…

  …re.poly
  
  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@20 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
 4. test dla poly ktore zaczynają numerację od 1

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@19 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
 5. sprawozdanie

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@18 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
 6. input done

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@17 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 19, 2012
Commits on Apr 17, 2012
 1. knr indenting

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@16 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
 2. nie wczytuj i alokuj segmentow/node'ow jesli ma byc ich 0

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@15 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
 3. porządki

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@14 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
 4. wczytywanie segmentów

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@13 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
 5. wyciagnalem firstnode z wczytywania wierzchołka, dodałem sprawdzanie,…

  … czy są po kolei wierzchołki
  
  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@12 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
 6. reading of nodes

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@11 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Apr 17, 2012
Commits on Mar 13, 2012
 1. zmiana rakefile dla dokumentacji

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@10 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Mar 13, 2012
 2. poprawki do specyfikacji implementacyjnej

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@9 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Mar 13, 2012
Commits on Mar 6, 2012
 1. szkielet projektu

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@8 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Mar 6, 2012
 2. specka implementacyjna

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@7 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Mar 6, 2012
Commits on Feb 28, 2012
 1. fixes #1

  git-svn-id: https://src.iem.pw.edu.pl/repo/2012L_JIMP2_projekt_c_gr26@6 5a6c44e8-1669-43b8-b6fe-008c34979fb4
  turekb committed Feb 28, 2012