No description, website, or topics provided.
C++ C Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
stopwatch
readme.md

readme.md

Arduino Workshop pro pokročilé (no dobře, lehce pokročilé)

Tento wokrshop je zaměřen hlavně na programování, nebudeme ani tak řešit jak připojit k Arduino teploměr, display nebo tlačítko (to už patrně víte) nebo co je to proměnná, jak ji definovat nebo jak napsat for cyklus (to už byste měli taky vědět, pokud přijdete). My se podíváme na to, jak napsat program, který zvládne několik věcí najednou (multitasking), program který má složitou logiku a jak napsat program, aby ho ještě někdo někdy zvládnul přečíst (včetně jeho autora).

Prerekvizity

Účastník by měl:

 • umět programovat (ideálně znal C/C++)
 • umět programovat Arduino
 • umět k Arduinu připojit periferie (tlačítko, LED, i2c ic, ...)

Ideální účastník je člověk, který si začíná používat Arduino (např. absolvoval https://arduino101.cz/) a má už nějaké zkušenosti s progamováním (např. PHP, Java, ...)

Osnova

 • Píšeme neblokující kód
 • Píšeme kooperativní multitasking
 • Píšeme stavový automat

Co se naučíte

 • jak nepoužívat delay (nikdy!)
 • na co jsou dobré ukazatele, a hlavně ukazatele na funkce
 • jak členit složitý kód
 • jak efektivně používat Arduino IDE (a proč ho nepoužívat a přejít na něco jiného...)

Úkol

Během workshopu budete mít pouze jeden jediný úkol: naprogramujte ratrapánky ... že nevíte co to je? Ratrapánky jsou stopy, které umí měřit mezičas.

Během workshopu budete používat EduShield.

Požadavky

 • Stopky budou na displeji zobrazovat uběhnutý čas ve formátu 00.00, kde první část jsou vteřiny a druhá část setiny vteřin. Stopky měří čas do 99.99 vteřin (pro jednoduchost).
 • Po zapnutí se stopky dostanou do počátečního stavu, kde na displeji vidíte 00.00 a stopky čekají na spuštění.
 • Stopky se spustí krátkým stiskem tlačítka.
 • Následující krátké spuštění zaznamená mezičas. Mezičas se zobrazí na 1 vteřinu na displeji (stopky mezitím běží dál).
 • Mezivýsledek se ukládá do paměti (stopky uloží až 20 mezičasů).
 • Dlouhým stiskem tlačítka (delším než 1 vteřina) se stopky zastaví, na displeji zůstane svítit celkový čas a všechny mezivýsledky se vypíšou na seriový port v textové podobě.
 • Následujícím stiskem tlačítka se stopky dostanou do počátečního stavu.

Nápověda