Skip to content

bastlirna/arduino-akademie

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

46 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Arduino akademie

V tomto repositáři najdete materiály k jednotlivým lekcím Arduino akademie SH pro letní semestru 2016/17.

Arduino SH

Harmonogram

  • Lekce 1 - Úvod, blikání LED, semafor
  • Lekce 2 - Sériová komunikace, semafor jako stavový automat
  • Lekce 3 - PWM, RGB LED
  • Lekce 4 - Display jednoduše, Měření světla, Teploměr
  • Lekce 5 - Display podrobně (I2C)
  • Lekce 6 - Hodiny reálného času
  • Lekce 7 - Rezerva
  • Lekce 8 - Rezerva

U každé lekce najdete typicky dva podadresáře: example (vzorová řešení úloh, případně příklady nad rámec lekce) a work (kód který společně napíšeme na lekci, tak abyste si jej mohli později projít v klidu domova).

Materiály

SW

HW

O Akademii

Arduino akademie vznikla na základě kurzu Arduino 101 a využívá EduShiled pro praktické seznámení s Arduinem.

Rozdíl mezi kurzem Arduino 101 a Arduino Akademii SH je zejména v časové dotaci a rozdělení do více samostatných lekcí (8 x 1,5 hodiny) místo jednodenního workshopu. Z toho důvodu máme trochu jinou skladbu lekcí (osnovu) a některá témata budeme probírat více do hloubky (včetně víc teorie).

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages