php eklenti sistemi , php plugin tutorial , php eklenti , php modül , php moduler system , php hook , php kanca
PHP
Latest commit 9b94c8d Sep 22, 2015 @batuhanaydin Update README.md
Permalink
Failed to load latest commit information.
includes
plugins
template
.gitattributes
.gitignore
README.md
config.php
index.php
loader.php
logout.php
page.php
plugins.php
sql.txt
test.php

README.md

Php Eklenti Sistemi Uygulaması

Sistemin kurulumu için config.php dosyasını açıp sadece veritabanı ayarlarınızı yapmanız yeterlidir.

Örnek:

<?php
define('DB_HOST' , 'localhost'); // Host Adresi
define('DB_USER' , 'root' ); // Veritabanı kullanıcı adı
define('DB_PASS' , '' ); // Veritabanı şifresi
define('DB_DATA' , 'hook'); // Veritabanı adı
?>

Örnek Uygulama Dosyası

Kullanım şekilleri ve örnek bir eklenti.

<?php
/**
 * Plugin Name: Genel Ayarlar
 * Author Name: Batuhan AYDIN
 * Author Mail: batuhanyusufaydin[et]gmail[dot]com
 * Description: Bu eklenti aracılığı ile site ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.
*/

// Eklenti aktif hale getiriliyorsa yapılacak işlem
function my_install_plugin()
{
  add_option('site_title' , 'Site Başlığınız');
  add_option('site_keywords' , 'Site Etiketleri');
  add_option('site_description' , 'Site Açıklaması');
}
active_plugin(__FILE__ , 'my_install_plugin');

// Eklenti pasif hale getiriliyorsa yapılacak işlem
function my_uninstall_plugin()
{
  delete_option('site_title');
  delete_option('site_keywords');
  delete_option('site_description');
}
deactive_plugin(__FILE__ , 'my_uninstall_plugin');

/**
 * Örnek Filtreleme 
*/
function my_title($title = '')
{
  return 'Başlığı Değiştirdim - ' . $title;
}
add_filter('page_title' , 'my_title');

/**
 * 3. Sıraya Örnek bir menü ekleyelim
*/
function my_menu()
{
  add_menu('myplugin' , 'my_function' , 'Site Ayarlarım' , $pos = 3);
}
add_action('set_menu' , 'my_menu');

/**
 * Css kodları için kanca atılabilir bir fonksiyon oluşturmuştum
 * template/header.php içerisinde "add_head" diye onu burada kullanabiliriz.
*/
function my_stylesheet()
{
  ?>
  <style type="text/css">
  div.line {font-size: 11px}
  input[type=text] , textarea {font-size: 11px}
  div.line span {display: inline-block; width: 150px}
  </style>
  <?php
}
add_action('add_head' , 'my_stylesheet');


// Bu fonksiyon çağırıldığında yapılacak olan işlemler
function my_function()
{
  if( $_POST )
  {
    $update = array('site_title' , 'site_keywords' , 'site_description' );
    foreach( $_POST as $key => $val )
    {
      if( in_array($key , $update) )
      {
        update_option($key , $val);
      }
    }

    $message = '<div class="success">Ayarlar başarı ile güncellendi.</div>';
  }
  ?>
  <div class="content-box">
    <p>Merhaba bu eklenti aracılığı ile site ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz..</p>
    <form action="" method="post">
      <div class="line">
        <span>Site Başlığı : </span>
        <input type="text" name="site_title" value="<?php echo get_option('site_title'); ?>"/>
      </div>
      <div class="line">
        <span>Site Etiketler : </span>
        <input type="text" name="site_keywords" value="<?php echo get_option('site_keywords'); ?>"/>
      </div>
      <div class="line">
        <span>Site Açıklama</span>
        <textarea name="site_description" cols="30" rows="4"><?php echo get_option('site_description'); ?></textarea>
      </div>
      <div class="line">
        <input type="submit" name="" value="Ayarları Güncelle"/>
      </div>
    </form>
  </div>
  <?php
}
?>