Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

README.md

Workshop Astronomische Data - VVS Weekend 2015

Zondag 4 oktober 2015, Blankenberge

De presentatie bij de workshop: https://speakerdeck.com/bbuelens/workshop-astronomische-data-exoplaneten

Exoplaneten

We analyseren een catalogus met alle tot nu toe ontdekte exoplaneten: de Open Exoplanet Catalogue.

Bestanden

Voor deze workshop is de catalogus al gedownload en zijn de belangrijkste kenmerken van de exoplaneten al geselecteerd. Verschillende bestanden zijn beschikbaar, ze bevatten allemaal dezelfde gegevens:

De kolommen in deze bestanden zijn gedefineerd als volgt.

kolom eenheid verklaring
plntid n.v.t. naam van de planeet
binary n.v.t. 1: bij dubbelster, 0: bij enkelvoudige ster
plntmass Jupitermassa's massa van de planeet
plntradius Jupiterstralen straal van de planeet
period dagen periode
smaxis astronomische eenheden halve grote as van de baan
plnttemp Kelvin oppervlaktetemperatuur van planeet
plntage gigajaren leeftijd van planeet
discmeth n.v.t. ontdekkingsmethode
discyear jaartal jaar van ontdekking
ra dec graden rechte klimming
dec dec graden declinatie
distsun parsec afstand vanaf onze zon
strmass zonmassa's massa van de ster
strradius zonstralen straal van de ster
strmetal log relatief tov zon metalliciteit
strtemp Kelvin temperatuur van de ster
strage gigajaren leeftijd van de ster
inhabitzone n.v.t. planeet in bewoonbare zone van ster (1) of niet (0)

Opdrachten & oplossingen

De opdrachten voor de workshop zijn beschikbaar in dit pdf bestand. En dit zijn de oplossingen: opdrachten opgelost.pdf.

Contact & info

Bart Buelens | bbuelens -at- gmail -punt- com | www.astrostatistics.org

About

Workshop Astronomische Data - VVS Weekend 2015

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages