Danish:Getting Started

Derek Jones edited this page Jul 5, 2012 · 6 revisions
Clone this wiki locally

De tre hovedopgaver på en given wiki hjemmeside er at oprette nye artikler, redigere eksisterende artikler, og organisere artikler med kategorier.

Oprette en artikel

At oprette en artikel i en wiki er så simpelt som at finde noget der ikke eksisterer. En wiki formoder at man vil oprette en artikel om et givent emne når nogen søger efter en artikel og der ikke bliver fundet nogen resultater eller klikker på et link til en artikel der ikke eksisterer.

For at tilføje en artikel skal du bruge Create or Find a Page søgeværktøjet i sidebaren for at se om en artikel med den samme titel eksisterer. Hvis den ikke eksisterer kan du oprette den ved at klikke på Edit linket. Når du klikker edit, oprettes artiklen øjebklikkeligt og gøres tilgængelig for andre.

Tekst formatering

Teksten i dine artikler formateres automatisk. Enhver tekst separeret med to linjeskift vil blive indpakket i paragraf tags. For at tilføje din egen formatering, se venligst Danish:pMCode Reference.

Tilføje links

For at tilføje et link til en artikel, skal du bruge dobbelte firkantede klammer, som her:

A mug of [[hot chocolate]] goes great with this sandwich.

Hvilket ville vise dette:

A mug of hot chocolate goes great with this sandwich.

Når du klikker på hot chocolate linket, opdager wikien at artiklen ikke eksisterer og giver dig muligheden for at oprette den ved at klikke på edit linket. Hvis hot chocolate artiklen allerede eksisterede ville denne metode automatisk linke til den.

Du kan gøre meget mere med Wiki Syntaks, se venligst Danish:Wiki Syntax sektionen for nærmere detaljer.

Redigere en Artikel

Klik på edit linket for at redigere en artikel. Dette sætter artiklen i "redigerings-mode", hvilket lader dig redigere indholdet direkte her på hjemmesiden. I redigerings-mode er simpel tekst formatering så som fed, kursiv, og [u]understreget[/u] håndteret af pMcode, en let-at-huske metode til at stile tekst. Se Danish:pMCode Reference. Når du er færdig med at redigere, skal du blot klikke update og dine opdateringer publiseres øjeblikkeligt.

Organisere artikler med kategorier

At tildele en artikel en kategori er let opnået med wiki syntaks. For eksempel, for at tildele en artikel kategorien sandwiches skal du klikke på edit linket for at starte artiklens redigerings-mode og tilføje følgende et vilkårigt sted i artiklen:

[[Category:Sandwiches]]

Dette vil automatisk tildele artiklen til Sandwiches kategorien. Hvis kategorien ikke eksisterer vil wikien automatisk oprette den. For at oprette flere kategorier skal du blot tilføje en ekstra kategori, som her:

[[Category:Sandwiches]]
[[Category:Peanut Butter]]

Dette vil tildele artiklen til Sandwiches og Peanut Butter kategorierne. Sidst men ikke mindst kan du tilføje underkategorier. For eksempel, lad os antage at du vil oprette en morgenmads underkategori til hoved (også kaldet "forælder") Sandwiches kategori. Følgende ville gøre netop dette:

[[Category:Sandwiches::Morgenmad]]

Nu er artiklen tildelt til Sandwiches forælder kategorien og Morgenmad underkategorien.

Forsøg venligst at følge det nuværende kategorilayout Special:Categories, og opret ikke en medmindre det virkelig er nødvendigt (ie, du forventer mere end en eller to sider tilføjes til den).

Du kan

Du kan gøre meget mere med Wiki Syntaks, se venligst Danish:Wiki Syntax sektionen for nærmere detaljer.