Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#include <ESP8266WiFi.h> /** biblioteca prin care ESP8266 acceseaza conexiunea wi-fi */
#include <WiFiClient.h> /** biblioteca prin care ESP8266 folosește wi-fi și își ia adresa de IP */
#ifndef LOCAL_SSID /** protecție să nu definesc rețeaua de două ori */
#define LOCAL_SSID "nume-retea-wireless" /** numele rețelei, așa cum apare el în telefon sau pe calculator */
#define LOCAL_PASS "parola-de-la-wireless" /** parola de la wireless */
#endif
const char* ssid = LOCAL_SSID; /** pun în constante de tip char* valorile definite mai sus */
const char* password = LOCAL_PASS;
void setup() { /** functia de setup, specifica Arduino, ruleaza după reset sau la pornire */
Serial.begin(115200); /** initializez conexiunea serială, să văd ce se întâmplă, viteza 115200 bauds */
WiFi.begin(ssid, password); /** încerc să mă conectez la wireless */
Serial.println(""); /** trimit o linie nouă către terminalul serial */
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { /** atât timp cât încă nu m-am conectat la wireless */
delay(500); /** aștept jumătate de secundă */
Serial.print("#"); /** și trimit un # către terminalul serial, după care mai încerc o dată */
}
Serial.println(""); /** aici înseamnă că m-am conectat, așa că trec la linia următoare în terminal */
Serial.println(WiFi.localIP()); /** și trimit adresa de IP ca să știu unde mă conectez cu calculatorul */
}
void loop() { /** deocamdată nu pun nimic în loop, vreau doar să văd că se conectează */
}