Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h> /** asta e biblioteca nouă, restul le-am pus pentru context */
#ifndef LOCAL_SSID /** protecție să nu definesc rețeaua de două ori */
#define LOCAL_SSID "nume-retea-wireless" /** numele rețelei, așa cum apare el în telefon sau pe calculator */
#define LOCAL_PASS "parola-de-la-wireless" /** parola de la wireless */
#endif
const char* ssid = LOCAL_SSID; /** pun în constante de tip char* valorile definite mai sus */
const char* password = LOCAL_PASS;
ESP8266WebServer server(80); /** aici definesc serverul web, folosind portul 80, adică normal */
void handle_root() { /** functia asta spune ce se intampla cand accesez adresa direct in browser */
server.send(200, "text/html", "heei, asta e prima pagina!"); /** pur si simplu afisez in browser mesajul */
/** ce mi se pare interesant, e ca in loc de mesaj poti sa pui codul HTML al oricărei pagini */
/** primul parametru al server.send, 200, este statusul răspunsului HTML; 200 = OK */
/** al doilea parametru, "text/html", este tipul raspunsului, în cazul ăsta o pagină web */
/** al treilea parametru, "heei, asta e prima pagina!", este conținutul răspunsului */
}
void handle_404() { /** functia asta spune ce se intampla cand accesez o pagină care nu există */
server.send(404, "application/json", "{\"error\":1,\"message\":\"not found\"}");
/** trimit către browser un mesaj de eroare: */
/** primul parametru, statusul răspunsului, înseamnă 404 = Page Not Found */
/** al doilea parametru spune că întorc un obiect de tip json, cu error=1 și message=not found */
/** al treilea parametru conține obiectul json */
}
void setup() { /** pus aici pentru context */
Serial.begin(115200); /** initializez conexiunea serială, să văd ce se întâmplă, viteza 115200 bauds */
WiFi.begin(ssid, password); /** încerc să mă conectez la wireless */
Serial.println(""); /** trimit o linie nouă către terminalul serial */
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { /** atât timp cât încă nu m-am conectat la wireless */
delay(500); /** aștept jumătate de secundă */
Serial.print("#"); /** și trimit un # către terminalul serial, după care mai încerc o dată */
}
Serial.println("");
Serial.println(WiFi.localIP());
/** urmează bucata nouă: */
server.on("/", handle_root); /** conectez funcția pentru index la serverul web */
server.onNotFound(handle_404); /** conectez funcția pentru pagini care nu există la serverul web */
server.begin(); /** pornesc serverul web */
Serial.println("S"); /** trimit S către terminal ca să știu că a pornit și serverul web */
}
void loop() { /** pus aici pentru context, urmează instrucțiunile noi */
server.handleClient(); /** asteapta conexiuni de la browsere și dacă sunt, interpretează-le */
/** ca limitare, serverul web poate interpreta câte o conexiune pe rând */
}