Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h> /** asta e biblioteca nouă, restul le-am pus pentru context */
#ifndef LOCAL_SSID /** pus aici pentru context */
#define LOCAL_SSID "nume-retea-wireless"
#define LOCAL_PASS "parola-de-la-wireless"
#endif
/** urmează definițiile noi: */
#ifndef MOTOR_PINS /** protecție, ca să nu definesc terminalele de două ori */
#define MOTOR_PINS /** definit doar ca să verific dacă nu l-am definit din nou */
#define MOTOR_A_IN1 D1 /** IN1 al punții H e conectat la D1 al ESP8266 */
#define MOTOR_A_IN2 D2 /** IN2 al punții H e conectat la D2 al ESP8266 */
#define MOTOR_B_IN1 D3 /** IN3 al punții H e conectat la D3 al ESP8266 */
#define MOTOR_B_IN2 D4 /** IN4 al punții H e conectat la D4 al ESP8266 */
#endif
const char* ssid = LOCAL_SSID; /** pus aici pentru context */
const char* password = LOCAL_PASS;
/** urmează variabilele noi: */
uint8_t motor_A = 0x80; /** viteza motorului A, înainte cu viteză 0 */
uint8_t motor_B = 0x80; /** viteza motorului B, înainte cu viteză 0 */
bool motor_change = false; /** dacă viteza motorului s-a modificat */
ESP8266WebServer server(80); /** aici definesc serverul web, folosind portul 80, adică normal */
void handle_root() { /** functia asta spune ce se intampla cand accesez adresa direct in browser */
server.send(200, "text/html", "heei, asta e prima pagina!"); /** pur si simplu afisez in browser mesajul */
/** ce mi se pare interesant, e ca in loc de mesaj poti sa pui codul HTML al oricărei pagini */
/** primul parametru al server.send, 200, este statusul răspunsului HTML; 200 = OK */
/** al doilea parametru, "text/html", este tipul raspunsului, în cazul ăsta o pagină web */
/** al treilea parametru, "heei, asta e prima pagina!", este conținutul răspunsului */
}
void handle_404() { /** pus aici pentru context */
server.send(404, "application/json", "{\"error\":1,\"message\":\"not found\"}");
}
/** funcția nouă care se ocupă de interpretarea comenzilor */
void handle_form () {
if (server.method() != HTTP_POST) { /** verific ca protocolul sa fie HTTP POST */
server.send(405, "application/json", "{\"error\":1,\"message\":\"method not allowed\"}");
/** daca nu, trimit un mesaj de eroare cu statusul 405 = Method Not Allowed */
return;
}
for (uint8_t c = 0; c < server.args(); c++) { /** trec printre toti parametrii, n-am cum altfel */
if (server.argName(c) == String("motor_a")) { /** daca numele parametrului e motor_a */
set_motor(motor_A, server.arg(c)); /** apelez set_motor pentru motor_A cu valoarea parametrului */
}
if (server.argName(c) == String("motor_b")) { /** daca numele parametrului e motor_b */
set_motor(motor_B, server.arg(c)); /** apelez set_motor pentru motor_B cu valoarea parametrului */
}
}
/** pur si simplu trimit un raspuns cu statusul 200 = OK */
/** si care contine noile viteze */
server.send (200, "application/json",
"{\"motor_A\":" + String(motor_A) + ",\"motor_B\":" + String(motor_B) + "}");
/** la fel, trimit si prin interfata seriala cele doua viteze noi */
Serial.print("A");
Serial.println(motor_A);
Serial.print("B");
Serial.println(motor_B);
}
/** urmează definiția funcției pentru controlul motorului */
/** parametrii funcției sunt:
* motor - întreg pe 8 biți, între 0 și 255 = reprezintă viteza motorului
* in1 - întreg pe 8 biți = terminalul ESP8266 unde e conectat IN1 (IN3, dacă motorul = B)
* in2 - întreg pe 8 biți = terminalul ESP8266 unde e conectat IN2 (IN4, dacă motorul = B)
*/
void run_motor (uint8_t motor, uint8_t in1, uint8_t in2) {
/** cu motor & 0x80 extrag doar primul bit; iar rezultatul va fi 0x80, dacă e 1 sau 0x00 dacă e 0 */
if ((motor & 0x80) == 0x80) { /** deci, dacă primul bit e 1, motorul merge înainte */
/** din foaia de catalog a MX1515, ca motorul să meargă înainte, */
/** prima intrare trebuie să fie PWM, iar a două LOW */
/** 0x7f & motor extrage viteza, iar rezultatul va fi între 0x00 și 0x7f */
/** cum asta înseamnă un număr între 0 și 127, trebuie să-l înmulțesc cu 8 ca să obțin între 0 și 1023 */
analogWrite (in1, (0x7f & motor) << 3); /** pe in1 pun semnal PWM */
digitalWrite (in2, LOW); /** pe in2 scriu LOW */
}
else { /** dacă nu merge înainte, motorul merge invers */
/** rationamentul e asemanator, doar că se inversează in1 și in2 */
/** altă optimizare e să inversez viteza: când rezultatul 0x7f & motor = 0x7f, viteza să fie 0 */
/** asta deoarece de la 0 la 127 viteza va scădea */
/** apoi de la 128 la 255, motorul își schimbă sensul și accelerează */
digitalWrite (in1, LOW); /** pe in1 de data asta scriu LOW */
analogWrite (in2, (0x7f - (0x7f & motor)) << 3); /** iar pe in2 pun semnal PWM, cu viteza inversata */
}
}
/** funcția pentru stabilirea vitezei unuia dintre motoare */
/** parametrii funcției sunt:
* motor - referință către variabila corespunzătoare vitezei motorului
* - referință înseamnă că variabila va fi modificată de funcție,
* - și noua valoare va fi accesibilă în exteriorul funcției
* value - String, reprezintă valoarea primită prin intermediul conexiunii wi-fi
* - value poate fi dw - și atunci viteza scade cu 8 unități din 255
* - value poate fi up - și atunci viteza crește cu 8 unități din 255
* - value poate fi un număr între 0 și 255
*/
void set_motor (uint8_t &motor, String value) {
long conversion = 0; /** String::toInt() intoarce o valoare de tip long, eu am nevoie de uint8_t */
motor_change = true; /** daca am apelat funcția asta, automat viteza motorului s-a modificat */
if (value == String ("up")) { /** dacă valoarea e "up" */
conversion = motor + 0x08; /** cresc viteza motorului cu 8 */
if (conversion > 0xFF) { /** dacă ce obțin e mai mare de 255 */
conversion = 0xFF; /** fac viteza 255 */
/** aici am folosit o smecherie: dacă conversion era uint8_t, atunci când adunam */
/** și treceam peste 255 se întorcea din nou de la 0 și n-aș fi știu ce să fac */
/** dar cum conversion e de tip long, pot să depășesc 255 fără probleme */
}
motor = conversion; /** știu sigur că conversion e cel mult 255, așa că stabilesc viteza */
return; /** nu merg mai departe */
}
if (value == String ("dw")) { /** dacă valoarea e "dw" */
conversion = motor - 0x08; /** scad viteza motorului cu 8 */
if (conversion < 0x00) { /** dacă ce obțin e mai mic ca zero */
conversion = 0x00; /** fac viteza 0 */
/** din nou șmecheria: conversion e long și poate să fie și negativ */
}
motor = conversion; /** știu sigur că conversion e cel puțin 0, așa că stabilesc viteza */
return; /** nu merg mai departe */
}
conversion = value.toInt(); /** convertesc șirul de caractere la întreg */
/** dacă conversia eșuează, conversion = 0 */
if (conversion < 1 || conversion > 0xFF) { /** dacă conversion e mai mic de 1 sau mai mare de 255 */
conversion = 0x80; /** opresc motorul */
}
motor = conversion; /** altfel, motorul va avea viteza stabilită */
}
void setup() { /** pus aici pentru context */
/** dap, și asta exista până acum. va trebui să mai sari câteva rânduri */
pinMode (MOTOR_A_IN1, OUTPUT);
pinMode (MOTOR_A_IN2, OUTPUT);
pinMode (MOTOR_B_IN1, OUTPUT);
pinMode (MOTOR_B_IN2, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print("#");
}
Serial.println("");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", handle_root);
/** așa, aici e bucata nouă de cod care inițializează interpretarea comenzilor */
server.on("/rpc/", handle_form); /** aici am adaugat conexiunea intre handle_form si server */
/** restul e la fel, pus aici pentru context */
server.onNotFound(handle_404);
server.begin();
Serial.println("S");
}
void loop() { /** pus aici pentru context */
server.handleClient();
/** urmează bucata nouă de cod care se ocupă de controlul motoarelor */
if (!motor_change) { /** dacă motor_change e false */
return; /** întoarce-te la început */
}
motor_change = false; /** aici motor_change e true, așa că îl resetez */
run_motor (motor_A, MOTOR_A_IN1, MOTOR_A_IN2); /** stabilesc viteza pentru motorul A */
run_motor (motor_B, MOTOR_B_IN1, MOTOR_B_IN2); /** stabilesc viteza pentru motorul B */
}