Permalink
Commits on Feb 19, 2012
 1. @verekia

  Removed French TODO.txt

  verekia committed Feb 19, 2012
 2. @verekia
 3. @verekia

  Updated html5shiv to 3.4

  verekia committed Feb 19, 2012
 4. @verekia

  Fixed wrong link to html5shiv

  verekia committed Feb 19, 2012
Commits on Feb 11, 2012
 1. @verekia
Commits on Feb 10, 2012
 1. @verekia
 2. @verekia

  Updated plugins.js label

  verekia committed Feb 10, 2012
 3. @verekia
 4. @verekia
 5. @verekia

  Updated front labels

  verekia committed Feb 10, 2012
 6. @verekia

  Updated HTML5shiv to 3.3

  verekia committed Feb 10, 2012
 7. @verekia

  Updated Modernizr to 2.5.2

  verekia committed Feb 10, 2012
 8. @verekia

  Updated meta viewport

  verekia committed Feb 10, 2012
Commits on Feb 6, 2012
 1. @verekia

  Added title to /try

  verekia committed Feb 6, 2012
 2. @verekia

  Fixed /try css and js links

  verekia committed Feb 6, 2012
 3. @verekia
 4. @verekia
 5. @verekia
 6. @verekia
 7. @verekia
 8. @verekia
 9. @verekia
 10. @verekia
 11. @verekia
 12. @verekia
 13. @verekia
 14. @verekia

  Added html5shivrespond module

  verekia committed Feb 6, 2012
 15. @verekia
 16. @verekia
 17. @verekia
 18. @verekia

  Updated Respond to 1.1.0

  verekia committed Feb 6, 2012
 19. @verekia
 20. @verekia

  Updated h5bp-webconfig module

  verekia committed Feb 6, 2012
 21. @verekia

  Updated h5bp-scripts module

  verekia committed Feb 6, 2012
 22. @verekia

  Updated h5bp-robots module

  verekia committed Feb 6, 2012