Repo med oppgavene for slack-hubot workshopen
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
extras
hubot
img
slack
.gitignore
README.md

README.md

chatops-workshop

Presentasjon på google docs

Oppgaver

Under finner du diverse oppgaver for å hjelpe deg igang. Her kan du velge oppgaver etter hvor god kontroll du har på temaet. Du bør gjøre Oppsett først, men ellers er oppgavene er uavhengig av hverandre. Så kan du starte der du vil litt ut fra hva du ønsker å lære/fokusere på. Sjekk vanskelighetsgradene for en pekepinne hvor vanskelig de ulike oppgavene er.

Vanskeliggrad:

 • ❤️ : Enkle oppgaver
 • 💵 : Middels oppgaver
 • 💣 : Avanserte oppgaver

Slack

Hubot

 • Oppsett ❤️
 • Oppgave 1: La oss lære oss Hubot-programmering med noen enkle start-scripts. ❤️
 • Oppgave 2: Last ned ferdige scripts fra nett. ❤️
 • Oppgave 3: Lag en bot-drevet url-shortener. 💵
 • Oppgave 4: Ruter-powered bussavganger. 💣

Du er nå ferdig med hovedoppgavene til workshoppen. Du kan nå slå deg løs med å lage andre kule Hubot-scripts som du tenker er kule eller nyttige for deg og dit prosjekt. Hvis du ikke kommer på noe selv, så må du gjerne se i ekstraoppgavene under for andre artige oppgaver du kan jobbe med.

Ekstraoppgaver:

 • Les gjennom dokumentasjonen og test ut noe vi ikke har vært innom ennå; events, middelware og mere greier!
 • Eastereggs: Legg inn noen eastereggs som blir aktivert av og til når brukere sier noe. ❤️
 • Bursdagspåminneren: Lag en bot-drevet bursdagspåminner. 💣
 • Bash-scripts: Få Hubot til å kjøre bash-scripts. 💣
 • Været: Hva blir været i morgen 💵
 • Hubot API: Sett opp hubot til å kunne motta og svare på http requests. 💵
 • API-er du kan leke deg med: Liste med kule API-er du kan leke deg med 💵