Skip to content
The NoCommons library is a collection of helper classes for manipulation and validation of data specific to Norway and Norwegian citizens.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/workflows
.scrt Flytt secret-filer inn i egen mappe Nov 18, 2019
src Merge pull request #29 from bekkopen/mod11_KID_with_dash Nov 15, 2019
.gitignore Ignore IDEA files. Apr 28, 2012
.rultor.yml Flytt secret-filer inn i egen mappe Nov 18, 2019
LICENSE.txt
README.md Update README.md Nov 21, 2019
pom.xml Add automatic module name: no.bekk.nocommons Aug 20, 2019

README.md

Maven Central License

NoCommons er en samling hjelpeklasser for validering, generering og manipulering data knyttet til Norske domener. APIet er kjapt, standalone, offline og uten masse dependencies.

Summary in english: The NoCommons library is a collection of helper classes for validation, generation and manipulation of domains specific to Norway and Norwegian citizens.

Maven Site: http://bekkopen.github.com/NoCommons/

Features

 • Personnummer
  • validering
  • generering
 • Organisasjonsnummer
 • Postnummer
  • validering
 • Bank
  • Kontonummer validering og generering
  • KID generering
  • KID validering
 • Norsk språk o.l.
  • Konvertering av norske bokstaver i en tekst til de engelske erstatningene aa, ae og oe
  • Generering av typisk Norske personnavn
 • Norsk datofunksjonalitet
  • Sjekk om dato er helligdag
  • Sjekk om dato er arbeidsdag (dvs. ikke helligdag eller helg)
  • Legg til x antall arbeidsdager til en gitt dato
  • Liste ut alle helligdager

Features som ikke er implementert, men som kan passe inn

 • Fylkesnummer
  • Finn fylkesnummer for fylke
  • Finn fylke for fylkesnummer
  • Validere fylke og / eller fylkesnummer
 • Kommunenummer
  • Finn kommunenummer for kommune
  • Finn kommune for kommunenummer
  • Validere kommune og / eller kommunenummer
 • Registreringsnummer
  • Validering av regnummer
  • Finn trafikkstasjon for bilnummer
  • Finn lenke på nettet til infoside
 • Telefonnummer
  • Gyldig nummer (mange er reserverte)
  • "Korrekte" skrivemåter
  • Diverse logikk rundt nummerserier - finn leverandør, fylke etc
 • Postnummer
You can’t perform that action at this time.