NoCommons

Eivind Bergstøl edited this page Mar 22, 2018 · 6 revisions
Clone this wiki locally

Summary in english: The NoCommons library is a collection of helper classes for manipulation, generation and validation of data specific to Norway and Norwegian citizens.

NoCommons-biblioteket er en samling hjelpeklasser for manipulering, generering og validering av data spesifikt for Norge og norske innbyggere.

Oppgaver

Tanken er at vi skal lage et javabibliotek som støtter ting som er "typisk norsk", dvs.:

 • Personnummer

 • * validering

 • * generering (nyttig for testing)

 • Organisasjonsnummer

 • * [[http://www.brreg.no/samordning/organisasjonsnummer.html]]

 • * validering

 • * generering (nyttig for testing)

 • Postnummer og poststed

 • * Finn poststed basert på postnummer og omvendt

 • * Finn poststed basert på starten av postnummer og omvendt

 • * Basere seg på lister fra posten: [[http://epab.posten.no/Norsk/Nedlasting/NedlastingMeny.htm]]

 • Telefonnummer

 • * Gyldig nummer (mange er reserverte)

 • * "Korrekte" skrivemåter

 • * Diverse logikk rundt nummerserier - finn leverandør, fylke etc

 • * [[http://www.npt.no/portal/page?_pageid=121,47706,121_47719&_dad=web&_schema=PORTAL]]

 • Fylkesnummer

 • * Finn fylkesnummer for fylke

 • * Finn fylke for fylkesnummer

 • * Validere fylke og / eller fylkesnummer

 • Kommunenummer

 • * Finn kommunenummer for kommune

 • * Finn kommune for kommunenummer

 • * Validere kommune og / eller kommunenummer

 • Registreringsnummer

 • * Validering av regnummer

 • * Finn trafikkstasjon for bilnummer

 • * Finn lenke på nettet til infoside

 • Prior eggnummer

 • * Validering av eggnummer

 • * Finn bondegård basert på eggnummer (WS / screenscraping)

 • * Finn pakkeri basert på eggnummer

 • * Validering av eggnummer

 • Bankkontonummer

 • * Validering av kontonummer (modulus 11-sjekk)

 • * Generering (nyttig for testing)

 • Norsk språk o.l.

 • * Konvertering av norske bokstaver i en tekst til de engelske erstatningene aa, ae og oe

 • * motsatt konvertering, feks ved bruk av et [["memento"|http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_pattern]]-objekt?

 • * Generering av typisk Norske fiktive personnavn - nyttig for testing? (feks blande fra en liste av fornavn og etternavn herfra: [[http://www.ssb.no/emner/00/navn/index.html]])

 • Maven site

 • * Fikse oppsett prosjekt site

 • * Sette opp rapporter

 • * * Cobertura

 • * * PMD

 • * * SRC XRef

 • * * Test XRef

 • * * Annet?

 • * Automatisk bygging

 • Usage : Lage eksempler på hvordan det kan brukes

 • Legge ut jar’er et eller annet sted…​

 • Norsk datofunksjonalitet

 • * Sjekk om dato er helligdag

 • * Sjekk om dato er arbeidsdag (dvs. ikke helligdag eller helg)

 • * Legg til x antall arbeidsdager til en gitt dato

 • * Liste ut alle helligdager

 • FitNesse tester for prosjektet

 • Eksempel på AJAXifisering vha NoCommons

 • * Adresse

 • * Bankgiro

Utviklere

 • Per Kristian Mengshoel

 • Håvard Nesvold

 • Eivind Waaler

 • Stefan Magnus Landrø

 • Ole Christian Langfjæran

 • Stein Inge Morisbak

Bli med!!

Bruksanvisninger for utviklere

 • [[Generering av site for GitHub]]