Skip to content
No description or website provided.
JavaScript Ruby
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
doc
features
import_features
lib
public
script
spec
vendor/plugins
.gitignore
.gitmodules
INSTALL.textile
INSTALL_WIN.textile
README.textile
Rakefile
cucumber.yml
tracker.yml

README.textile

Velkommen til Kompetansesøk

Automatiserte tester

Funksjonelle tester (Cucumber features)

Kjør features for app:

rake import:db
rake features:app

Kjør features for import:

jruby -S rake features:import

Kjør spesifikk feature (eksempel):

cucumber features/foo.feature:77 —language no

jruby -S cucumber features/foo.feature:77 —language no

Se Cucumber dok for mer info.

Importere data fra GREP

Import skjer i to steg. Først importeres RDF til lokal disk, deretter parses disse filene og importeres i lokal database.

Importere GREP filer

mkdir /tmp/kompetansesok
jruby script/runner script/import/import_til_fil /tmp/kompetansesok
jruby script/import/import_til_db /tmp/kompetansesok

RDF og Jena

RDF data fra GREP parses med Jena. En bra introduksjon finnes her

Krav som ikke dekkes av Cucumber

 • K11 – MySQL
 • K63 – BDD

Sette opp miljø

Sjekk uten krever følgende gems installert i både jruby og ruby for å kjøre
tester. Dette er hva som er installert fra en blank ubuntu installasjon,
men burde være likt for mange andre distiubsjoner

 • jruby fra svn, ikke apt-get i ubuntu
 • debs;
  • libmysqlclient15-dev
  • mysql-server(remember empty root password)
  • libxml2 og libxml2-dev
  • libxslt-dev

Hent eksterne Rails plugins

 • git submodule init
 • git submodule update

Installere Sphinx

Starte Ultrasphinx

 • start ultrasphinx-daemon: ‘rake ultrasphinx:daemon:start’

Kjøring av tester og miljø

 • specs kjøres i testmiljøet
  ikke indexeringen, så det må du passe på selv
 • features:app kjøres i integration_testmiljøet
 • features:import kjøres i testmiljøet og med jruby
  • features:import kan kjøres raskere ved å bruke miljøvariablen FASTER=true.
   Da kjøres ikke indexeringen, så det må du passe på selv

Tagging av release

For å se eksisterende tags: git tag -l

 • git tag -a "v0.1.0" -m "Release 0.1.0"
 • git push bekkopen master
 • git push bekkopen master --tags

Lisensering

Denne applikasjonen er dual-licensed GPLv3 og MIT
GPLv3
MIT

Something went wrong with that request. Please try again.