No description, website, or topics provided.
JavaScript Ruby
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bin
config
db
doc
features
import_features
lib
public
script
spec
vendor/plugins
.gitignore
.gitmodules
INSTALL.textile
INSTALL_WIN.textile
README.textile
Rakefile
cucumber.yml
tracker.yml

README.textile

Velkommen til Kompetansesøk

Automatiserte tester

Funksjonelle tester (Cucumber features)

Kjør features for app:

rake import:db
rake features:app

Kjør features for import:

jruby -S rake features:import

Kjør spesifikk feature (eksempel):

cucumber features/foo.feature:77 —language no

jruby -S cucumber features/foo.feature:77 —language no

Se Cucumber dok for mer info.

Importere data fra GREP

Import skjer i to steg. Først importeres RDF til lokal disk, deretter parses disse filene og importeres i lokal database.

Importere GREP filer

mkdir /tmp/kompetansesok
jruby script/runner script/import/import_til_fil /tmp/kompetansesok
jruby script/import/import_til_db /tmp/kompetansesok

RDF og Jena

RDF data fra GREP parses med Jena. En bra introduksjon finnes her

Krav som ikke dekkes av Cucumber

 • K11 – MySQL
 • K63 – BDD

Sette opp miljø

Sjekk uten krever følgende gems installert i både jruby og ruby for å kjøre
tester. Dette er hva som er installert fra en blank ubuntu installasjon,
men burde være likt for mange andre distiubsjoner

 • jruby fra svn, ikke apt-get i ubuntu
 • debs;
  • libmysqlclient15-dev
  • mysql-server(remember empty root password)
  • libxml2 og libxml2-dev
  • libxslt-dev

Hent eksterne Rails plugins

 • git submodule init
 • git submodule update

Installere Sphinx

Starte Ultrasphinx

 • start ultrasphinx-daemon: ‘rake ultrasphinx:daemon:start’

Kjøring av tester og miljø

 • specs kjøres i testmiljøet
  ikke indexeringen, så det må du passe på selv
 • features:app kjøres i integration_testmiljøet
 • features:import kjøres i testmiljøet og med jruby
  • features:import kan kjøres raskere ved å bruke miljøvariablen FASTER=true.
   Da kjøres ikke indexeringen, så det må du passe på selv

Tagging av release

For å se eksisterende tags: git tag -l

 • git tag -a "v0.1.0" -m "Release 0.1.0"
 • git push bekkopen master
 • git push bekkopen master --tags

Lisensering

Denne applikasjonen er dual-licensed GPLv3 og MIT
GPLv3
MIT