Skip to content
A központi írásbeli vizsgafeladat programozás része (2018. május)
Branch: master
Clone or download
Latest commit b0aa4f4 Mar 4, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Program.cs Add files via upload Mar 4, 2019
README.md Create README.md Mar 4, 2019
donto.csv Add files via upload Mar 4, 2019
feladat_szf_prg_180517.pdf Add files via upload Mar 4, 2019
rovidprogram.csv

README.md

SzoftverfejlesztoOKJmukorcsolya

A központi írásbeli vizsgafeladat programozás része (2018. május)

A feladatot C# nyelven, struktúrával és listával oldottam meg, semmi túlbonyolítás :) A feladat a nive.hu oldalról származik, forrásokat mellékeltem!

You can’t perform that action at this time.