Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
53 lines (52 sloc) 3.58 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:ns0="http://purl.org/stuff/rev#" xmlns:ns1="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ns2="http://rdvocab.info/Elements/" xmlns:ns3="http://purl.org/ontology/bibo/">
<ns0:Review rdf:about="http://example.com/bookreviews/En_tid_for_alt">
<ns1:audience>Voksen</ns1:audience>
<ns1:creator>Knausgård, Karl Ove</ns1:creator>
<ns1:issued>2005-05-16</ns1:issued>
<ns1:modified>2008-05-16</ns1:modified>
<ns0:Comment>Kommentar til anmeldelsen</ns0:Comment>
<ns0:Feedback>Kjempebra anmeldelse!</ns0:Feedback>
<ns0:reviewer>Heisann Pedersen</ns0:reviewer>
<ns0:text xml:lang="nb">Dette er en fake bokanmeldelse for en tid for alt</ns0:text>
<ns0:title>En tid for alt</ns0:title>
<ns0:type>Roman</ns0:type>
<ns2:dateOfProduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1999</ns2:dateOfProduction>
</ns0:Review>
<ns0:Review rdf:about="http://example.com/bookreviews/Haikerens_guide_til_Galaksen">
<ns1:audience>Ungdomstrinnet</ns1:audience>
<ns1:creator>Adams, Douglas</ns1:creator>
<ns1:modified>2002-11-24</ns1:modified>
<ns0:Comment>Ungdom/ gutterIkke spesielt lettlest men med "guttehumor".Kan brukes på gutter som ikke leser noe særlig, men krever nok en viss leseferdighet.</ns0:Comment>
<ns0:reviewer>Anonymisert Person</ns0:reviewer>
<ns0:text xml:lang="nb">Handler i korthet om en ung mann og dennes kamerat som faktisk er innvandret fra verdensrommet. Vår jord blir slettet og på mirakuløst vis blir våre to helter reddet. </ns0:text>
<ns0:title>Haikerens guide til Galaksen</ns0:title>
<ns0:type>Roman</ns0:type>
<ns2:dateOfProduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1998</ns2:dateOfProduction>
</ns0:Review>
<ns0:Review rdf:about="http://example.com/bookreviews/Tre_smaa_hekser">
<ns1:audience>Småtrinnet</ns1:audience>
<ns1:creator>Adams, Georgie</ns1:creator>
<ns1:issued>2002-10-29</ns1:issued>
<ns1:modified>2002-10-29</ns1:modified>
<ns3:illustrator>Bolam, Emily</ns3:illustrator>
<ns0:Comment>Magiske vesner, hekser, Halloween, lettlest, humor, høytlesning, mest for jenter på småtrinnet som har begynt å lese selv - og høytlesning fra 5-årsalderen</ns0:Comment>
<ns0:reviewer>Hvem Da</ns0:reviewer>
<ns0:text xml:lang="nb">Zara, Zigrid og Zofie bor i Magiskogen. De går på skolen med vennene sine, litt komplisert er det fordi skolen flytter seg hele tiden, de rydder hus, flyr på sopelime, lager mat - og arrangerer Halloweenfest. Alt går med magi og tryllekunster selv om det ikke alltid er vellykket ved første forsøk.</ns0:text>
<ns0:title>Tre små hekser</ns0:title>
<ns0:type>Roman</ns0:type>
<ns2:dateOfProduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">2002</ns2:dateOfProduction>
</ns0:Review>
<ns0:Review rdf:about="http://example.com/bookreviews/Hente_Joel">
<ns1:audience>Førskole</ns1:audience>
<ns1:creator>Adbåge, Emma</ns1:creator>
<ns1:issued>2007-04-26</ns1:issued>
<ns1:modified>2007-04-26</ns1:modified>
<ns3:illustrator>Adbåge, Emma</ns3:illustrator>
<ns0:reviewer>Hoppsalong Hebert</ns0:reviewer>
<ns0:text xml:lang="nb">Dette er en bildebok fra barnehagemiljø. Den er likevel aktuell i småskolen siden den tar opp adopsjon. Det er kjent og aktuelt for mange barn. </ns0:text>
<ns0:title>Hente Joel</ns0:title>
<ns0:type>Billedbok</ns0:type>
<ns2:dateOfProduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">2006</ns2:dateOfProduction>
</ns0:Review>
</rdf:RDF>