Projekt databaze zvirat do predmetu PDB
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
doc
lib
src/cz/vutbr/fit/pdb03
README
body.txt
build.xml

README

Kratka dokumentace k projektu PDB03
-----------------------------------

Jak sestavit a spustit projekt?
-------------------------------
	- v korenovem adresari pdb03/ staci spustit prikaz

ant

	- a aplikace se prelozi. Pro spusteni aplikace staci zadat

ant run

	- dalsi podporovane prikazy jsou 'ant clean', 'ant doc' ci 'ant build'


Struktura souboru v projektu
----------------------------
	lib/ - obsahuje knihovny .jar
	src/ - obsahuje zdrojove kody a vzorova data
	doc/ - obsahuje dokumentaci k projektu
	javadoc/ - po prelozeni aplikace nebo po spusteni 'ant doc' zde k nalezeni programova dokumentace