Skip to content
Learn Computer App
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs/Bilgisayar_Ogreniyorum_App
Assets
Library
Packages
ProjectSettings
QCAR
obj/Debug
Assembly-CSharp-Editor.csproj
Assembly-CSharp.csproj
Bilgisayar_Ogreniyorum_App.sln
README.md

README.md

Bilgisayarı Öğreniyorum Uygulaması

Artırılmış Gerçeklik İle Bilgisayar Parçalarını Öğretmeyi Amaçlayan Uygulamada 6 Donanım Ve 6 Çevre Bileşeni Olmak Üzere 12 Bilgisayar Parçası Öğretilmeye Çalışılmaktadır.

Uygulama Detayları

 • Kullanılan Oyun Motoru: Unity
 • Kullanılan Programlama Dili: C#
 • Kullanılan Ar Kütüphanesi: Vuforia

İçerdiği Bilgisayar Parçaları

Bilgisayar Donanımı

 • İşlemci
 • Anakart
 • Ram
 • Ekran Kartı
 • Hdd
 • Sdd

Bilgisayar Çevre Bileşenleri

 • Monitör
 • Klavye
 • Fare
 • Kulaklık
 • Yazıcı
 • Ses Sistemi

Geliştirme Süreci

Development.0.1

Arayüz Dosyaları Oluşturuldu.
Bu Aşamada İçeriklerle İlgili Herhangi Bir İşlem Yapılmadı.
Artırılmış Gerçeklik İle İlgili Bir İşlem Bu Aşamada Yapılmadı.
Güncelleme Tarihi : 17.03.2019

Development.0.2

İçerik Kısmı Dolduruldu.
Artırılmış Gerçeklik Kütüphanesi Projeye Eklendi.
Artırılmış Gerçeklik Sahnesi Boş Olarak Oluşturuldu.
Güncelleme Tarihi : 23.03.2019

Development.0.3

Artırılmış Gerçeklik İle İlgili İşlemler Yapıldı.
Güncelleme Tarihi : 29.03.2019

Development.0.4

Uygulama İsmi Ve Uygulama İkonu Gibi Ayarlamalar Yapıldı.
Güncelleme Tarihi : 02.04.2019

You can’t perform that action at this time.