Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Web-базирана система за управление на бизнеса
PHP JavaScript CSS HTML Other
branch: dev

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
_docs #Sig984 Добавяне на константа за игнориране на модул "Help"
abbyyocr Промени в описанията на пакетите
acc Премахване на debug код
accda Промени в описанията на пакетите
apachetika правилни размери и нови иконки
archive archive_Adapter - прихващена на ексепшъни от външния пакет
autosize Промени в описанията на пакетите
avatar avatar_Plugin - Качество на кода
backup backup пакет - добавено readme
bank Отчет за каси и банки: под ефолт да е избрано перото на валутата за
barcode barcode_Generator - качество на кода
bgerp bgerp_data_csv_Translations #C7282 - да се ескейпват стрингове с `,`
bglocal Корекция. Премахване на |
blast blast_Emails bugFix
blogm Рефакторинг на показването на brid
bnav Промени в описанията на пакетите
budget budget:Добавяне на $singleTitle
bulmar Промени в описанията на пакетите
cad Промени по Setup
cal BugFix: прогрес на задачите при повече потребители
calculator Иконки за пакетите
calendarpicker Промени в описанията на пакетите
callcenter Оптимизиране за по-бързо изпълнение
cams cams: дребни проблеми
captcha Иконки за пакетите
cash Преместен шаблон
cat Артикули:bugFix с линка
catering Отстраняване на правописна грешка
change Промени в описанията на пакетите
chartjs Промени по chartjs
chosen chosen_ - качество на кода
chromephp иконки
ckeditor Иконки за пакетите
clickatell иконки
cms Маркетинг: добавени стилове
codemirror Иконки за пакетите
colab captcha, ckeditor, codemirror, colab: Добавяне на info и version на
color Промени в описанията на пакетите
commformat #C4508 : Използване на уеб константите. Нова логика на плъгина за факс
compactor Промени в описанията на пакетите
cond Промени в описанията на пакетите
context Валидиране: махане на атрибути align и valign
core bugFix по превода
crm Нормализиране на никовете
css пропуснати стилове
csstoinline Промени в описанията на пакетите
csv Иконки за пакетите
currency Промени в описанията на пакетите
custom
deals Детайл на складови документи: променена дължина на поле
dec В 'Документът е създаден чрез системата bgerp' да няма точка
distro distro_Files - качество на кода
doc doc_Containers bugFix
docoffice docoffice_Office - да се записва и порта в лога, на който слуша офис
drdata За BG по подразбиране телефоните са в София
editwatch
efax Промени в лог съобщенията на Setup
email email_Filters - всички филтри трябва да съвпадат за да има съвпадение
eshop Промени в описанията на пакетите
exif scv, exif, expert, flexpaper, flvplayer, gantt
expert
fancybox Промени в описанията на пакетите
fastscroll Промени в описанията на пакетите
fconv fconv_Script - Възможност за задаване на папки в скрипта
fileman Подмяна на "->" с "»" 2
findeals Още една променена контировка
firephp Иконка за пакета `firephp`
flexpaper Иконка
flvplayer правилни размери и нови иконки
forum forum_Postings - да се записва в `vislog` само, ако потребителя не е
frame Задаване на уеб константа за експорирване по подразбиране да е ','.Пр…
gantt scv, exif, expert, flexpaper, flvplayer, gantt
gdocs url::addParams -> url::change
gen crlf->lf
git правилни размери и нови иконки
google goole_Translate1 - качество на кода
googlecharts Иконки за пакетите за изчертаване на графики
groups
gs1 Иконки за пакетите
hclean crlf->lf
help beautiful and searchable file: Missing or stray quote in line 80
hljs Промени в описанията на пакетите
hr Промени по контировките на някои документи
html2text git, groups, gs1, html2text, i18n, iban: Добавяне на info и version на
hwgroup
hyphen Промени в описанията на пакетите
i18n i18n - качество на кода
iban git, groups, gs1, html2text, i18n, iban: Добавяне на info и version на
imagics Промени в описанията на пакетите
img добавена картинка
incoming incomings_Documents - качество на кода
jqcolorpicker Промени в описанията на пакетите
jqdatepick Промени в описанията на пакетите
jqplot Пакети, които не трябва да се инсталирват
jquery Иконки за пакетите
jqueryui Пакети, които не трябва да се инсталирват
js bugFix по скриването на децата в TreeObject
jsgauge
keyboard Промени в описанията на пакетите
lab #Sig956: Рефреш на формата, нови параметри -
label label_Labels #C6583 - division by zero
lang flexpaper, jqcolorpicker, jqdatepick, jqplot, jsgauge, lang: Добавяне на
legalact #Not360:legalact_Acts-добавяне на title на бутоните
legalscript legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info
lib legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info
license Начало на нов SETUPM помощник
location Merge branch 'dev' of github.com:bgerp/bgerp into dev
log Промени в описанията на пакетите
markdown Промени в описанията на пакетите
marketing marketing_ #C7273 - Трябва да се даде възможност картинките също да се
mejs legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info
minify Промени в описанията на пакетите
mobio Премахнат неизползван плъгин
modbus правилни размери и нови иконки
newsbar
oembed Промени в описанията на пакетите
ograph legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info
orgchart legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info
page Без asynk за JS
pear Иконки за пакетите
permanent crlf->lf
php php_BeautifierM - count извън `for`
phpcolor phpcolor: нови файлове
phpmailer Промени в описанията на пакетите
physics pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version
pixlr Setup наследява ProtoSetup
planning planning_ProductionNoteDetails bugFix за превод
plg plg_Search - да не се стрипва `type_Varchar`
pos Промени в описанията на пакетите
price Себестойностти: BugFix минимална цена 0
prosms Премахнат неизползван плъгин
punymce pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version
purchase bygFix на шаблоните във външната чст в мобилен
recently Подобрен правопис
replace Иконка за пакета replace
rfid rfid: Добавен липсващ интерфейс, rfid махнат от задължителните модули
rtac Промени в описанията на пакетите
sales bygFix на шаблоните във външната част в мобилен
sass #Tsk387: изчистване на bp()
satec По-добри вербални имена за класовете на драйверите за сензори
select2 select2_Setup - качество на кода
sens bugfix
sens2 type_Class: разделението на типовете на опциите да става по » а не по ->
smock smock_SMS bugFix `prepareNumberStr()` не е интерфейсен метод
sms Промени в описанията на пакетите
smssync Премахнат неизползван плъгин
social Промени в описанията на пакетите
sounds #C6113: сменен звук на ПОС
ssh pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version
status Промени в описанията на пакетите
store bygFix на шаблоните във външната чaст в мобилен
support bugFix - сгрешена променлива
survey Промени в описанията на пакетите
swf pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version
teracom core_XML оправено име на клас
tests_Ef Remove EF_EF_PATH
tests_Vendors Remove EF_EF_PATH
tests_bgERP премахната EF_VENDORS_PATH
thumb pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version
tnef tnef_EmailPlg - качество на кода
toast Промени в описанията на пакетите
tooltip Иконки за пакетите
tracking tracking: дооформяне
trans
tremol \n\r -> \n
trz trz_SalaryIndicators - качество на кода
tsm По-добри вербални имена за класовете на драйверите за сензори
type Нормализиране на никовете
unit tooltip, type, unit, zbar: Добавяне на info и version на пакетите
vedicom crlf->lf
vislog Рефакторинг на показването на brid
webkittopdf webkittopdf - качество на кода
wund Разписание за извличане на прогнозата - променливо отместване
xmpphp Формативане на текстове в конфигурацията на пакетите
zbar Иконки за пакетите
zoho bugFix - бутон zoho
.gitattributes махнат execute флаг
.gitignore .gitignore - да се игнорират файлове от директория `.idea`
.scrutinizer.yml `.yml` use inherit
README.md Update README.md
aliases.php класовете в aliases.php да не е `abstract`

README.md

bgERP

bgERP is a web-based system for management of business process. It is written on PHP and is distributed under the GPL license. To work bgERP needs web-server Apache and database server MySQL.

bgERP integrated into one software for monitoring, analysis, planning, management and control of the company through a combination of interconnected modules covering a wide range of business processes, data and analysis: customer contacts, accounting, sales, supply planning, production, warehousing, human resources, document, finance, accounting, laboratory analysis, monitoring, etc.

bgERP е web-базирана система за управление на бизнеса с отворен код. Тя е написана на езика PHP и се разпространява под GPL лиценз. За работата й е необходим web-сървър Apache и сървър за база данни MySQL.

bgERP дава възможност за наблюдение, анализ, планиране, управление и пълен контрол на дейността на фирмата, посредством съвкупност от напълно интрегрирани и взаимно-свързани модули, покриващи голям спектър от бизнес процеси, данни и анализи - контакти с клиенти, планиране на доставки, производство, складово стопанство, човешки ресурси, документооборот, финанси, счетоводна отчетност, лабораторни анализи, наблюдение и контрол и т.н.

Something went wrong with that request. Please try again.