Skip to content
Web-базирана система за управление на бизнеса
PHP JavaScript CSS HTML ASP Shell
Branch: dev
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_docs ограничаване дебъг-а до localhost по подразбиране Mar 12, 2020
abbyyocr Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
acc продажби: по-добра обработка при грешка May 7, 2020
accda ревърт на промените Dec 4, 2019
apachetika Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
archive archive #Tsk2835 - възможност за добавяне на парола към архивите Feb 4, 2020
auto заместванен на count=>countR съвместимост с php 7.4 Dec 4, 2019
autosize autosie: добавяне на лицензен файл на пакета Nov 25, 2019
avatar Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
backup bugfix Feb 12, 2020
bank bank_OwnAccounts #C33778 - fix May 15, 2020
barcode count=>countR съвместимост с php 7.4 Dec 4, 2019
batch партиди: бъгфикс May 26, 2020
bgerp translation fix интервал May 21, 2020
bglocal Трамбеш -> Тръмбеш May 21, 2020
blast blast_ListDetails #Tsk2965 - възможност за филтриране по потребители при Apr 10, 2020
blogm blogm: count=>countR съвместимост с php 7.4 Dec 4, 2019
bnav fix Dec 19, 2019
bulmar експорт на входявщи ф-ри за bulmar office бъгфикс Apr 30, 2020
cad2 cad2: count=>countR съвместимост с php 7.4 Dec 4, 2019
cal добавено логване May 26, 2020
calendarpicker calendarpicker: добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
callcenter callcenter: count=>countR Dec 4, 2019
cams bugfix за цвета на активните камери Apr 7, 2020
canvasgauge canvasgauge: добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
captcha Space after 'in' in debug log Sep 10, 2019
cash Корекция на експорта в CSV May 18, 2020
cat таб в документи кудето участват артикулите: бъгфикс May 21, 2020
catering catering - премахнато bp Dec 19, 2019
change change: count=>countR Dec 4, 2019
chartjs chartjs: добавяне на лицензен файл на пакета Nov 25, 2019
ckeditor Промени на текстове Apr 8, 2019
clickatell Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
cms домейни:бъгфикс с избора May 26, 2020
codemirror Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
colab регистрация на партньор проверка на имена May 20, 2020
color colab: count =>countR Dec 4, 2019
compactor compactor: count => countR Dec 4, 2019
cond продуктови параметри: по хубава логика за превод May 4, 2020
context #C32349: корекция на контекстното меню - да не се пренася текста и по… Mar 25, 2020
conversejs Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
core testс #C33908 поправка May 20, 2020
crm crm_Profiles #C33574 - при синрхонизиране на потребител с лице, ако May 11, 2020
css #Tsk3034: ширина на колона във форма May 26, 2020
csstoinline csstoinline: count=>countR Jan 7, 2020
csv tests fix May 22, 2020
currency currency_Currencies::decorate добавен итнервал след долара Jan 23, 2020
darksky Промени по настройваемия портал Dec 1, 2019
deals добавен уорнинг May 19, 2020
dec оправена правописна грешка Feb 5, 2020
distro distro: count=>countR Jan 7, 2020
doc документи със шаблони: датата на активиране да се ревербализира заради May 19, 2020
docarch docarch: count=>countR Jan 7, 2020
doclog doclog_Documents: нова ф-я getActionsInHistory Apr 30, 2020
docoffice fconv fix #Tsk2592 Nov 14, 2019
draw draw: count=>countR Jan 7, 2020
drdata type #Tsk2909 добавен inputmode на някои типове Mar 9, 2020
eastron Промени в драйерите на UniPi и eastron/SDM630.class.php Nov 12, 2018
editwatch editwatch: count=>countR Jan 7, 2020
efax efax:count=>countR Jan 7, 2020
email payment b#C3446756 - повече дебъг, ако няма да се парсира May 13, 2020
embed embed_Manager: да е абстрактен клас ? Feb 4, 2020
epay Методи на плащане: ако има онлайн драйвер той да връща вида на плащането Dec 10, 2018
escpos escpos/js - махнат дефолтно дефиниране за да не презаписва другото Apr 7, 2020
eshop ешоп:добавено поле за срок на доставка May 26, 2020
exif exif: count=countR Jan 8, 2020
expert expert: count=>countR Jan 7, 2020
export export_Pdf #Tsk3008 - повече време за експорт May 8, 2020
fancybox фенсибокс бъгфикс Nov 28, 2019
fastscroll z-index на елементите Jun 6, 2019
fconv fconv: count=>countR Jan 8, 2020
fileman #C33377: визуални корекции на попъпа за качване на файлове May 4, 2020
findeals прехвърляне на взимане/задължение рефакторинг + миграция Feb 18, 2020
floor Пакет floor Feb 10, 2020
fonts Revert "Merge branch 'dev' of /home/nevena/workspace/bgerp with confl… Apr 24, 2017
forum forum count=>countR Jan 8, 2020
frame frame: count=>countR Jan 8, 2020
frame2 справки:да се записва правилно кой ги е активирал May 19, 2020
gantt Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gdocs gdocs_Plugin #C28530 - фикс за ембедване на форма Sep 18, 2019
gen gen: count=>countR Jan 8, 2020
git Пакет за рефакторинг на кода Jul 16, 2018
google полето GOOGLE_API_KEY -password 64 Jun 27, 2019
googlecharts Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gs1 gs1_TypeEan: ако е зададено stringIfEmpty празната стойност да е празен May 12, 2020
hclean purifier: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
help type #Tsk2909 добавен inputmode на някои типове Mar 9, 2020
hljs hljs:добавяне на лиценз на пакета Nov 25, 2019
hr индикатори за ефективност допълнени полета за промяна Mar 18, 2020
html2text commit Jul 11, 2019
hwgroup Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
hyphen hyphen_ #C28124 - депрекейтване на пакета Aug 13, 2019
i18n i18n Jan 8, 2020
iban phpIban – нова версия 2.7.1 Oct 29, 2019
ibex countR -> count 2 Jan 17, 2020
ical Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
imagics Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
img Пакет floor Feb 10, 2020
import2 import2: count=>countR Jan 9, 2020
incoming 2020,2021 Jan 24, 2020
jqcolorpicker jqcolorpicker: добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
jqdatepick Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
jqplot jqplot: count=>countR Jan 9, 2020
jquery jquery- добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
jqueryui jqueryui - добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
js #Tsk3034: ширина на колона във форма May 26, 2020
jsgauge jsgauge - добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
keyboard keyboard - добавяне на лицензен файл Nov 25, 2019
lab lab: count=>countR Jan 9, 2020
label печат на бързи етикети: бъгфикс Mar 31, 2020
legalscript Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
lib lib: count=>countR Jan 9, 2020
location Полето 'selectPeriod' да се скрива, кгато не се използва Mar 25, 2020
log log_Browsers - добавен лог May 15, 2020
markdown markdown: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
marketing запитване: при активиране да се записва кой го е активирал May 26, 2020
mejs Видео/аудио драйвер Apr 2, 2020
minify minify: count=>countR Jan 9, 2020
mobio Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
modbus modbus: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
msoffice Пакет msoffice Dec 1, 2019
netfinity Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
newsbar commit Jul 11, 2019
oembed oembed #Tsk2157 - да не сработва за имейлите Jun 13, 2019
ograph ograph: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
orgchart Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
page page: count=>countR Jan 9, 2020
payment payment b#C3446756 - повече дебъг, ако няма да се парсира May 13, 2020
pear pear: count=>countR Jan 9, 2020
peripheral периферия: променена подредба в менюто Mar 25, 2020
phpcolor phpcolor: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
phpmailer checkConfig за phpmailer-a + bugfix Apr 23, 2020
physics Промени на текстове Apr 8, 2019
pixlr Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
planning задания:бъгфикс May 21, 2020
plg plg_Search - прихващане на повече грешки May 26, 2020
polygonteam doc_Comment fix Dec 20, 2019
pos pos: отчет махане използването на сметка 706 May 26, 2020
price sync #C33730 - фикс за двойно синхронизиране на някои ценови групи May 13, 2020
prosms Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
prosody fix Dec 19, 2019
punymce Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
purchase ф-ри: по хубави ключови думи Apr 30, 2020
pwa pwa_Plugin - използване на коректен sourceType за URL Feb 28, 2020
rack входящи документи генериращи двибжение да се записват в движението May 22, 2020
recently recently: count=>countR Jan 10, 2020
refactor rafactor - премахнато bp Dec 19, 2019
remote Оторизации: нова ф-я getAutoLoginUrl Jan 31, 2020
replace replace: count=>countR Jan 10, 2020
rfid Забравен мениджър за инициализиране Oct 21, 2019
rtac rTac: добвяне на лицензен файл Nov 26, 2019
sales pos: отчет махане използването на сметка 706 May 26, 2020
sass phpsass: добавяне на лицензен файл Nov 26, 2019
satec махната depricated ф-я Sep 11, 2018
select2 type_Classes - тип за множество от класове Feb 5, 2020
sens2 sens2 - тестово по-голямо време за изпълнение Apr 1, 2020
setup LICENSE -> LICENSE.md Nov 15, 2019
slick slick: count=>countR Jan 10, 2020
smock Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
sms Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
smssync smssync: count=>countR Jan 10, 2020
social social: count=>countR Jan 10, 2020
sounds Звук при добавяне към кошницата Jul 17, 2018
spas По-ясно показване при липса на настройки за пакета `spas` May 8, 2019
spcheck setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
speedy обновени офисите на спиди May 22, 2020
ssh help_Info and bgerp_menu improvements/by pipi May 12, 2019
status Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
store очаквани количества бъгфикс със заявка May 26, 2020
support support_TaskType #Tsk2866 - болдваме ресурсите до които е споделен Feb 13, 2020
survey документи показване в лентата от кого е активиран May 18, 2020
sync sync #C34071 - добавен параметър за update May 26, 2020
tcost изчисляване на обемно тегло: правилно взимане на коефициент от записа May 22, 2020
tcpdf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
teracom teracom: count=>countR Jan 10, 2020
tesseract tesserct: count=countR Jan 10, 2020
thumb thumb:count=>countR Jan 10, 2020
tinymce Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
tnef thef: count=>countR Jan 10, 2020
toast toast: count=>countR Jan 10, 2020
tooltip Промени на текстове Apr 8, 2019
tracking fix Dec 19, 2019
trans Добавен maxTimeLimit May 4, 2020
transsrv промени May 15, 2019
tremol tremol #C33169 - възможност за отпчатване и на фактури от ФУ Apr 16, 2020
tsm Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
type type_Table:класа да се добавя на всяка клетка May 26, 2020
uiext uiext: count=>countR Jan 10, 2020
unipi bugfux: за взимане на стойностите Jan 31, 2020
unit fix May 22, 2020
vedicom fix Dec 19, 2019
vislog поле "Текст" задължително Dec 20, 2019
vtotal Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
webkittopdf webkittopdf: count=>countR Jan 10, 2020
writetab Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
wscales peripheral - fix за автоматично определяне на brid Oct 30, 2019
xmpphp Рефакторинц на Setup -ите. Изнасяне на deinstall() и добавянето на пл… May 9, 2019
zbar zbar: count=>countR Jan 10, 2020
ztm bugFix: корекция на часа в ztm Oct 4, 2019
.gitattributes махнат execute флаг Mar 16, 2015
.gitignore myself not commit Aug 14, 2019
.scrutinizer.yml `.yml` use inherit Oct 11, 2014
LICENSE.md LICENSE -> LICENSE.md Nov 15, 2019
README.md Update README.md Oct 1, 2017
aliases.php използване на fileman_Files вместо fileman_Files2 Jan 16, 2017
composer.json composer.json да не се инсталира aws - след Sep 20, 2017

README.md

bgERP

bgERP is a web-based system for management of business process. It is written on PHP and is distributed under the GPL license. To work bgERP needs web-server Apache and database server MySQL.

bgERP integrated into one software for monitoring, analysis, planning, management and control of the company through a combination of interconnected modules covering a wide range of business processes, data and analysis: customer contacts, accounting, sales, supply planning, production, warehousing, human resources, document, finance, accounting, laboratory analysis, monitoring, etc.

bgERP е web-базирана система за управление на бизнеса с отворен код. Тя е написана на езика PHP и се разпространява под GPL лиценз. За работата й е необходим web-сървър Apache и сървър за база данни MySQL.

bgERP дава възможност за наблюдение, анализ, планиране, управление и пълен контрол на дейността на фирмата, посредством съвкупност от напълно интрегрирани и взаимно-свързани модули, покриващи голям спектър от бизнес процеси, данни и анализи - контакти с клиенти, планиране на доставки, производство, складово стопанство, човешки ресурси, документооборот, финанси, счетоводна отчетност, лабораторни анализи, наблюдение и контрол и т.н.

You can’t perform that action at this time.