Web-базирана система за управление на бизнеса
PHP JavaScript CSS HTML ASP Shell
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_docs on_BeforeSave - boilerplate_Manager Aug 6, 2018
abbyyocr Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
acc Използване на "Хронология" за историите, които съдържат точни количес… Aug 11, 2018
accda Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
apachetika Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
archive Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
auto Форматиране на кода Aug 19, 2018
autosize Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
avatar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
backup съгласно коментар: exp: #C23533 Aug 21, 2018
bank Корекция на правописна грешка. Aug 20, 2018
barcode Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
batch История -> Хронология Aug 11, 2018
bgerp Оправени преводи Aug 20, 2018
bglocal Навла: лек рефакторинг на ф-ята, да се използва коефициента за обемно Aug 21, 2018
blast setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
blogm Добавени критерии за спам коментари Aug 11, 2018
bnav Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
budget Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
bulmar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cad2 CAD - дебелината на измерителната линия да е параметър Jul 11, 2018
cal debug #C23864 - да е от попъп прозорец Aug 20, 2018
calculator Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
calendarpicker Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
callcenter setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
cams Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
canvasgauge Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
captcha Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cash Корекция на правописна грешка. Aug 20, 2018
cat Форматиране на кода Aug 19, 2018
catering Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
change Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
chartjs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
chosen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
ckeditor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
clickatell Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cms debug #C23864 - да е от попъп прозорец Aug 20, 2018
codemirror Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
colab setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
color Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
commformat Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
compactor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cond Навла: лек рефакторинг на ф-ята, да се използва коефициента за обемно Aug 21, 2018
context Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
conversejs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
core съгласно коментар: exp: #C23533 Aug 21, 2018
crm Качество на кода Aug 21, 2018
css Позиция на иконка до span Aug 21, 2018
csstoinline Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
csv Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
currency Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
custom Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
deals Бъгфикс Aug 14, 2018
dec Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
distro setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
doc debug #C23864 - да е от попъп прозорец Aug 20, 2018
doclog setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
docoffice Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
draw Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
drdata drdata_Vats #Tsk1403 fix Aug 6, 2018
eastron Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
editwatch Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
efax Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
email fix Aug 7, 2018
embed Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
escpos Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
eshop Количка: бъгфикс Aug 16, 2018
exif Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
expert Промени в експертаната система Aug 10, 2018
export Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fancybox Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fastscroll setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
fconv Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fileman Иконки за дебъг файла Aug 10, 2018
findeals Ф. сделки: бъгфикс Jul 31, 2018
flexpaper Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
flvplayer Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fonts Revert "Merge branch 'dev' of /home/nevena/workspace/bgerp with confl… Apr 24, 2017
forum Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
frame Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
frame2 bugfix Aug 8, 2018
gantt Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gdocs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
git Пакет за рефакторинг на кода Jul 16, 2018
google Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
googlecharts Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
groups Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gs1 Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hclean Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
help Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hljs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hr hr - да не се превежда хинта за формула Jul 31, 2018
html2text Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hwgroup Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
hyphen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
i18n Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
iban Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
ical Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
imagics Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
img нова иконка Aug 10, 2018
import2 Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
incoming temp Aug 2, 2018
jqcolorpicker Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
jqdatepick Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
jqplot Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
jquery Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
jqueryui Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
js Върнати затрити промени Aug 14, 2018
jsgauge Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
keyboard Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
lab Визуални промени по лабораторните тестове Aug 16, 2018
label setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
legalscript Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
lib Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
license Начало на нов SETUPM помощник Nov 12, 2012
location Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
log debug #C23864 - да е от попъп прозорец Aug 20, 2018
markdown Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
marketing ЕШОП: бъгфикс Jul 17, 2018
mejs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
minify Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
mobio Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
modbus Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
mp Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
myself Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
netfinity Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
newsbar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
oembed setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
ograph Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
orgchart Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
page page #Tsk1374 - използване на favicon oт webroot Jul 23, 2018
pallet Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
payment Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
pear Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
permanent Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
phpcolor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
phpmailer Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
physics Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
pixlr Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
planning Корекция на правописна грешка. Aug 20, 2018
plg bugFix selectCurrent Aug 21, 2018
pos Проверка за Android OS без casesensitive сравнение Aug 12, 2018
price Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
prosms Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
prosody Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
punymce Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
purchase Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
pwa Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
rack Движения: бъгфикс при събмит на празна форма Aug 21, 2018
recently Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
refactor refactor expect за cs_fixer Jul 20, 2018
remote Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
replace Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
rfid Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
rtac Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sales (иво) транспортни разходи при добавяне махнато излишно(?) закръгляне Aug 21, 2018
sass Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
satec Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
select2 setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
sens Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sens2 Рефакторинг: Изнасяне на скриптовете в sens2_script Aug 12, 2018
setup Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
smock Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sms Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
smssync Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
social Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sounds Звук при добавяне към кошницата Jul 17, 2018
spas Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
spcheck setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
ssh Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
status Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
store bugFix selectCurrent Aug 21, 2018
support debug #C23796 - възможност за създаване на сигнал от грешка и други Aug 9, 2018
survey Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
swf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tcost Транспортни зони: по хубаво дебъг инфо Aug 21, 2018
tcpdf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
teracom Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
tesseract Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tests_Ef Рефакторинг: Фиксиране на стандартите за кодиране Jul 5, 2018
tests_Vendors Revert "dummy commit" Jun 18, 2018
tests_bgERP Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
thumb Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
tinymce Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tnef Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
toast Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tooltip Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tracking Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
trans сменен статус Jul 31, 2018
transsrv Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tremol Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tsm Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
type bugFix - тип таблица Aug 19, 2018
uiext Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
unipi Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
unit Коригирана сума Aug 17, 2018
vedicom Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
vislog Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
vkeyboard Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
vtotal Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
webkittopdf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
workpreff Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
writetab Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
wund Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
xmpphp Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
zbar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
zoho Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
.gitattributes махнат execute флаг Mar 16, 2015
.gitignore Adding git ignore to my local branch Apr 1, 2016
.scrutinizer.yml `.yml` use inherit Oct 11, 2014
README.md Update README.md Oct 1, 2017
aliases.php използване на fileman_Files вместо fileman_Files2 Jan 16, 2017
composer.json composer.json да не се инсталира aws - след Sep 20, 2017

README.md

bgERP

bgERP is a web-based system for management of business process. It is written on PHP and is distributed under the GPL license. To work bgERP needs web-server Apache and database server MySQL.

bgERP integrated into one software for monitoring, analysis, planning, management and control of the company through a combination of interconnected modules covering a wide range of business processes, data and analysis: customer contacts, accounting, sales, supply planning, production, warehousing, human resources, document, finance, accounting, laboratory analysis, monitoring, etc.

bgERP е web-базирана система за управление на бизнеса с отворен код. Тя е написана на езика PHP и се разпространява под GPL лиценз. За работата й е необходим web-сървър Apache и сървър за база данни MySQL.

bgERP дава възможност за наблюдение, анализ, планиране, управление и пълен контрол на дейността на фирмата, посредством съвкупност от напълно интрегрирани и взаимно-свързани модули, покриващи голям спектър от бизнес процеси, данни и анализи - контакти с клиенти, планиране на доставки, производство, складово стопанство, човешки ресурси, документооборот, финанси, счетоводна отчетност, лабораторни анализи, наблюдение и контрол и т.н.