Web-базирана система за управление на бизнеса
Clone or download
Latest commit dad9b20 Dec 12, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_docs Дoбавена константата за DEBUG-a Nov 9, 2018
abbyyocr Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
acc Добавена миграция на свойствата Dec 11, 2018
accda ДА: забравен код Oct 23, 2018
apachetika Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
archive Възможност за показване на статични файлове във web-root Nov 8, 2018
auto Оферта от запитване: бъгфикс да се подменя условието за доставка Nov 15, 2018
autosize Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
avatar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
backup Липсващ файл в backup-a се рапортува по 1 път. Nov 9, 2018
bank Бланка на платежно нареждане: с думи да се показва само ако е за плащане Dec 11, 2018
barcode barcode_Search fix Oct 30, 2018
batch Артикули: добавено поле за инт име Dec 11, 2018
bgerp Допълнени преводи Dec 12, 2018
bglocal Количка: ъпдейт Oct 16, 2018
blast blast #Tsk1763 - подобрения в листовия изглед и добавено поле за брой Dec 11, 2018
blogm blogm_Comments #C25033 - в блога последно модифициране да се промяна Nov 15, 2018
bnav Инпортиране -> Импортиране Sep 28, 2018
budget Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
bulmar Инпортиране -> Импортиране Sep 28, 2018
cad2 CAD - дебелината на измерителната линия да е параметър Jul 11, 2018
cal support Бутона в папки на системите да е "Сигнал" вместо задача Dec 11, 2018
calculator Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
calendarpicker Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
callcenter callcenter fix за mockup Nov 8, 2018
cams planning #Tsk1661 - подобрения при работа и добавени допълнителни полета Nov 15, 2018
canvasgauge Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
captcha Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cash Бизнес документи: възможност за избор на кой да е съставителят Oct 10, 2018
cat Забравена миграция Dec 11, 2018
catering Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
change change_Plugin: уеднаквяване на тайтъла на формата Oct 31, 2018
chartjs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
chosen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
ckeditor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
clickatell Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cms cms_Setup #Tsk1764 добавен try/catch Dec 11, 2018
codemirror Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
colab Свързване на потребител към съществуваща папка на лице, да може да му се Dec 12, 2018
color Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
commformat Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
compactor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
cond Условия на доставка: козметична промяна Dec 10, 2018
context Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
conversejs conversjs #Tsk1729 - да изисква пакета remote Nov 30, 2018
core Опростено странициране за някои модели (sens2DataLogs) Dec 10, 2018
crm Лица: бъгфикс във визитката Dec 12, 2018
css BugFix: позиция на infotext в мобилен Dec 12, 2018
csstoinline Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
csv Записване на SQL лог Oct 9, 2018
currency Баланси: при викането на getDefaultCost да се подава и количеството Sep 28, 2018
custom Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
deals Артикули: добавено поле за инт име Dec 11, 2018
dec Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
distro distro #Tsk1508 - fix за бързодействие при определяне на името на Sep 18, 2018
doc support Бутона в папки на системите да е "Сигнал" вместо задача Dec 11, 2018
doclog setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
docoffice docoffice - използване на __construct вместо име на клас Oct 16, 2018
draw По-голям текст на измерителните линии в скриптовете Dec 3, 2018
drdata drdata/Address.class.php extrack name parse bugFix Sep 6, 2018
eastron Промени в драйерите на UniPi и eastron/SDM630.class.php Nov 12, 2018
editwatch Записване на SQL лог Oct 9, 2018
efax email #Tsk1756 - възможност да не се добавят някои хедъри за връщане и Dec 7, 2018
email email_Incomings - fix за fetchingPeriod - преди не се вземаше под Dec 11, 2018
embed support - леки подобрения при разглеждане на сигналите Dec 11, 2018
epay Методи на плащане: ако има онлайн драйвер той да връща вида на плащането Dec 10, 2018
escpos Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
eshop Вътрешен шаблон на количка разместване Dec 12, 2018
exif Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
expert Промени в експертаната система Aug 10, 2018
export Инпортиране -> Импортиране Sep 28, 2018
fancybox Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fastscroll setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
fconv Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fileman fileman/webdrv #Tsk1761 - тестова iframe да не е с абсолютно URL Dec 11, 2018
findeals Финансови сделки: бъгфикс с името на перото Oct 24, 2018
flexpaper Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
flvplayer Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
fonts Revert "Merge branch 'dev' of /home/nevena/workspace/bgerp with confl… Apr 24, 2017
forum cms_Domain: сменено ext поле Sep 28, 2018
frame frame2 да е с иконката от frame Nov 15, 2018
frame2 таблични справки да се показва страницирането в `inlineDocument` режим Dec 12, 2018
gantt Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gdocs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
git Пакет за рефакторинг на кода Jul 16, 2018
google Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
googlecharts Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
groups Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
gs1 Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hclean Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
help Възможност за генериране на SQL лог, за репликация Oct 8, 2018
hljs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hr Филтър на индикатори: опциите за месеци във филтъра да е в низходящ ред Nov 7, 2018
html2text Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
hwgroup Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
hyphen Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
i18n Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
iban Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
ical Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
imagics Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
img #Tsk1682: Икони за PWA Nov 23, 2018
import2 Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
incoming temp Aug 2, 2018
jqcolorpicker Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
jqdatepick Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
jqplot Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
jquery Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
jqueryui Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
js js/efCommon #C25344 - fix за викане на AJAX функции след рефреш Dec 5, 2018
jsgauge Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
keyboard Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
lab Визуални промени по лабораторните тестове Aug 16, 2018
label Шаблоните за ценоразпис да се зареждат при нова инсталация Nov 15, 2018
legalscript Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
lib Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
license Начало на нов SETUPM помощник Nov 12, 2012
location Location_Path - маркери и в определени точки от пътя Oct 4, 2018
log log_Data #Tsk1726 - предпазване от дублирани логвания в хит Nov 29, 2018
markdown Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
marketing Рутиране по нова папка на лцие да се записва егн-то Dec 11, 2018
mejs Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
minify Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
mobio Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
modbus sens2 - отдалечен драйвер Nov 18, 2018
mp Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
myself Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
netfinity Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
newsbar newsbar #Tsk1690 - да не се включва tinymce за html Nov 22, 2018
oembed setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
ograph Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
orgchart Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
page Поправка във функцията getBoot(); Nov 10, 2018
pallet Показване на заделените количества в зоните в продуктите на палетния … Sep 9, 2018
payment Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
pear Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
peripheral peripheral #Tsk1734 - начално реализиране Dec 5, 2018
permanent Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
phpcolor Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
phpmailer Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
physics Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
pixlr Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
planning support - леки подобрения при разглеждане на сигналите Dec 11, 2018
plg users #C25422 - тестово проверката за дължина на ника да е във Dec 7, 2018
polygonteam peripheral #Tsk1734 - начално реализиране Dec 5, 2018
pos Артикули: добавено поле за инт име Dec 11, 2018
price Бъгфикс Dec 11, 2018
prosms Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
prosody Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
punymce Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
purchase #Tsk1730: подобряване на хедърите на документите в мобилен Dec 3, 2018
pwa #Tsk1682: Икони за PWA Nov 23, 2018
rack Движения: бъгфикс Dec 12, 2018
recently Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
refactor refactor - deprecated -> __construct Sep 7, 2018
remote bugfix BgerpDriver.class.php - url / Nov 18, 2018
replace Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
rfid Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
rtac Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sales Бъгфикс Dec 11, 2018
sass Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
satec махната depricated ф-я Sep 11, 2018
select2 select2/js/adapter - фикс при търсене - да се игнорирарт символите пред Dec 10, 2018
sens Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sens2 Кеширане състоянието в RemoteDriver.class.php Dec 10, 2018
setup Промени в модула sens Sep 10, 2018
smock Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
sms Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
smssync Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
social cms_Domain: сменено ext поле Sep 28, 2018
sounds Звук при добавяне към кошницата Jul 17, 2018
spas Revert "debug" Nov 7, 2018
spcheck setup - премахната стари миграции извикване + код Jul 25, 2018
ssh Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
status Записване на SQL лог Oct 9, 2018
store Артикули: добавено поле за инт име Dec 11, 2018
support support Бутона в папки на системите да е "Сигнал" вместо задача Dec 11, 2018
survey Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
swf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tcost korekcii Dec 12, 2018
tcpdf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
teracom махната depricated ф-я Sep 11, 2018
tesseract Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tests_Ef Рефакторинг: Фиксиране на стандартите за кодиране Jul 5, 2018
tests_Vendors Revert "dummy commit" Jun 18, 2018
tests_bgERP Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
thumb Поправка на правописни грешки и форматиране на кода Jul 13, 2018
tinymce Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tnef Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
toast toast - намаляне на времето на показване на съобщенията Aug 27, 2018
tooltip Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
tracking planning #Tsk1661 - подобрения при работа и добавени допълнителни полета Nov 15, 2018
trans Т.линии добавени филтри Nov 29, 2018
transsrv Драйвер за транспортна услуга: да се добавят полета като ключови думи Nov 28, 2018
tremol peripheral #Tsk1734 - начално реализиране Dec 5, 2018
tsm Промяна на име на интерфейс: send2_DriverIntf => sens2_ControllerIntf Jul 11, 2018
type peripheral #Tsk1734 - начално реализиране Dec 5, 2018
uiext uiext_Labels:бъгфикс при редакция Nov 20, 2018
unipi Промени в драйерите на UniPi и eastron/SDM630.class.php Nov 12, 2018
unit Променено име на справка Dec 11, 2018
vedicom Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
vislog Коркция на търсенето Nov 19, 2018
vkeyboard Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
vtotal archive - размера за максимален архив да е от едно място и да е лесно Sep 7, 2018
webkittopdf Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
workpreff Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
writetab appendOnce за writetab/Plugin.class.php Dec 6, 2018
wund Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
xmpphp Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
zbar Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
zoho Рефакторинг на white space Jul 9, 2018
.gitattributes махнат execute флаг Mar 16, 2015
.gitignore Adding git ignore to my local branch Apr 1, 2016
.scrutinizer.yml `.yml` use inherit Oct 11, 2014
README.md Update README.md Oct 1, 2017
aliases.php използване на fileman_Files вместо fileman_Files2 Jan 16, 2017
composer.json composer.json да не се инсталира aws - след Sep 20, 2017

README.md

bgERP

bgERP is a web-based system for management of business process. It is written on PHP and is distributed under the GPL license. To work bgERP needs web-server Apache and database server MySQL.

bgERP integrated into one software for monitoring, analysis, planning, management and control of the company through a combination of interconnected modules covering a wide range of business processes, data and analysis: customer contacts, accounting, sales, supply planning, production, warehousing, human resources, document, finance, accounting, laboratory analysis, monitoring, etc.

bgERP е web-базирана система за управление на бизнеса с отворен код. Тя е написана на езика PHP и се разпространява под GPL лиценз. За работата й е необходим web-сървър Apache и сървър за база данни MySQL.

bgERP дава възможност за наблюдение, анализ, планиране, управление и пълен контрол на дейността на фирмата, посредством съвкупност от напълно интрегрирани и взаимно-свързани модули, покриващи голям спектър от бизнес процеси, данни и анализи - контакти с клиенти, планиране на доставки, производство, складово стопанство, човешки ресурси, документооборот, финанси, счетоводна отчетност, лабораторни анализи, наблюдение и контрол и т.н.