Skip to content
Web-базирана система за управление на бизнеса
PHP JavaScript CSS HTML ASP ApacheConf
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
_docs _docs/webroot/index.cfg.php - премахнато използване на PROJECT_CODE_NAME May 4, 2016
abbyyocr abbyyocr_Converter - качество на кода May 9, 2016
acc Корекция от закръгляния:BugFix May 27, 2016
accda bugFix: пренасяне на имената от подписа Feb 29, 2016
apachetika git error fix Aug 13, 2015
archive archive_Adapter - прихващена на ексепшъни от външния пакет Apr 14, 2015
autosize autosize_Setup - вместо `var $commonJS` да се използва функция Jun 2, 2015
avatar log_Browsers::isRetina() May 28, 2016
backup Леки поправки над Документацията на Амазон May 17, 2016
bank Банкови сметки: показване на хинт за държавата и в сингъла May 27, 2016
barcode Корекция на пунктуационна грешка Apr 12, 2016
batch Партиди:bugFixes May 20, 2016
bgerp Сбъркан ключ при кеширане May 25, 2016
bglocal bglocal_data_Banks bugFix - гърмене поради дублиране на BIC May 20, 2016
blast bugFix #Sig2115 May 16, 2016
blogm SEO възможности за външната част May 1, 2016
bnav bnav_Setup:bugFix Aug 18, 2015
budget Лице -> Име Sep 15, 2015
bulmar замяна Mar 28, 2016
cad bugFix arcTo Aug 3, 2015
cad2 Dasharray да поддържа 'none' Jan 18, 2016
cal #Sig2100 - възможност за клонирана на бележки и задачи May 19, 2016
calculator Иконки за пакетите Mar 20, 2015
calendarpicker calendarpicker_Import #C12045 - да гледа във формата на системата Apr 19, 2016
callcenter #C12347 bugFix - двойно превеждане на `title` и ограничение May 18, 2016
cams #C11677: извикване само 1 път, там където е било appendOnce Mar 22, 2016
captcha Запис в debug на хита при sleep Mar 8, 2016
cash Каси и банки:bugFix May 20, 2016
cat Артикули:BugFix с името на перото May 26, 2016
catering catering_Menu - да се превеждат поотделно May 20, 2016
change #Sig2100 - възможност за клонирана на бележки и задачи May 19, 2016
chartjs bugFix Sep 1, 2015
chosen Промяна в информацията за инсталиране на няколко пакета Nov 29, 2015
ckeditor Иконки за пакетите Mar 20, 2015
clickatell clickatell_SMS - записване на грешката при изпращане Mar 17, 2016
cms Светъл ключ за вход по подразбиране May 28, 2016
codemirror оправено инфо за пакет Apr 20, 2016
colab #C12347 bugFix - двойно превеждане на `title` и ограничение May 18, 2016
color bugFix Feb 4, 2016
commformat bugfix Да се показват иконките May 13, 2016
compactor Избягване на грешката от зацикляне на посяване на данните, чрез loadS… Mar 15, 2016
cond Платежни методи върната логика May 27, 2016
context context_Plugin - превеждане на title Nov 25, 2015
core log_Browsers::isRetina() May 28, 2016
crm Локации:BugFix May 20, 2016
css Вертикално подравняване на хедъра на документите при свален файл May 27, 2016
csstoinline Промени в описанията на пакетите Apr 19, 2015
csv csv_tests_Lib bugFix Apr 27, 2016
currency Промяна от 'refreshForm' към 'autoFilter' Mar 25, 2016
custom Промени в показването на стойностите по подразбиране в Настройките Jun 28, 2015
deals Ф-ри: дефолтен срок за плащане да е уеб константа May 27, 2016
dec Бизнес документи: getDefaultDocumentBody да не е статична Apr 19, 2016
distro distro_Files bugFix May 3, 2016
doc Нишки листов изглед ако папката е затворена да има хинт May 26, 2016
doclog doclog_Documents - docComment fix May 16, 2016
docoffice #C10425 - подобрения при показване на грешки Dec 30, 2015
drdata drdata_data_IpToCountry - нова версия May 20, 2016
editwatch editwatch_Plugin bugFix превод на статус Apr 13, 2016
efax Уеб константа за получаване/изпращане на факсес Jan 11, 2016
email email_ bugFix - да се подава и държавата при определяне на държавата May 20, 2016
embed Възможност за смяна на кепшъна на полето за избор на драйвер May 6, 2016
eshop eshop_Products:к-во на кода + пълнотекстово търсене May 25, 2016
exif scv, exif, expert, flexpaper, flvplayer, gantt Feb 25, 2015
expert качество на кода Mar 8, 2016
fancybox fancybox_Setup - `css` и `js` за компактиране да се връщат от функции Jun 2, 2015
fastscroll #Sig1561: при вертикална форма в мобилен да не се показва fastscroll-а Dec 3, 2015
fconv fix May 9, 2016
fileman bugfix May 25, 2016
findeals Ф сделки:козметични промени May 18, 2016
flexpaper Иконка Mar 20, 2015
flvplayer правилни размери и нови иконки Mar 20, 2015
fonts махнати inline стилове Oct 6, 2015
forum bugfix Pesho си отиде Apr 11, 2016
frame Да се показва дата "То" и обща сума на отчета в заглавието му May 27, 2016
gantt bugFix: появяване на задачите от гант-а върху хедъра Jul 16, 2015
gdocs #C11862 - показване на грешка на бутоните, когото се използват от частна Apr 4, 2016
gen Промяна в информацията за инсталиране на няколко пакета Nov 29, 2015
git wrong merge Oct 3, 2015
google добавена конфигурационна константа за Google API key и използването й в Mar 30, 2016
googlecharts Custom стиловете за плъгите се задават в отделните пакети Jun 2, 2015
groups Съкращаване на описанието на пакета Mar 20, 2015
gs1 Иконки за пакетите Mar 20, 2015
hclean bugfix hclean #COR675 Apr 11, 2016
help Променена help информация May 16, 2016
hljs #Sig1580 - JS функциите да се пускат и след AJAX Dec 14, 2015
hr Трудови договори: временен бъгфикс Apr 20, 2016
html2text bugFix - вместо името на класа да се използва __construct() Jan 20, 2016
hwgroup hwgroup bugfix Jul 30, 2015
hyphen hyphen_Plugin - docComment fix Apr 20, 2016
i18n Ускоряване на разпознаването на чарсет May 23, 2016
iban iban_Type - bugFix при определяне на държавата May 20, 2016
imagics Промени в описанията на пакетите Apr 19, 2015
img Контурни икони May 28, 2016
incoming Централизирани икони и превод на хинтове за линкове и бутони Mar 24, 2016
jqcolorpicker Custom стиловете за плъгите се задават в отделните пакети Jun 2, 2015
jqdatepick Рефреш на формите по ajax Mar 25, 2016
jqplot Пакети, които не трябва да се инсталирват Mar 10, 2015
jquery Използване на JQuery.ready Mar 20, 2016
jqueryui начален вариант на модала May 16, 2016
js #Sig2141: броя символи за включване на допълнителния текст да идва от… May 25, 2016
jsgauge flexpaper, jqcolorpicker, jqdatepick, jqplot, jsgauge, lang: Добавяне на Feb 25, 2015
keyboard Миграция към MYSQLI + други промени за PHP7 Nov 29, 2015
lab lab_methods:добавено задължително поле Apr 14, 2016
label заместване на директен javascript с autoFilter Mar 28, 2016
legalscript legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info Feb 25, 2015
lib legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info Feb 25, 2015
license Начало на нов SETUPM помощник Nov 12, 2012
location добавена конфигурационна константа за Google API key и използването й в Mar 30, 2016
log log_Browsers::isRetina() May 28, 2016
markdown Промени в описанията на пакетите Apr 19, 2015
marketing Запитвания: промени по логиката с мерките May 25, 2016
mejs mejs player - добавена последната версия Apr 19, 2016
minify Промени в описанията на пакетите Apr 19, 2015
mobio mobio_SMS bugFix Mar 16, 2016
modbus #Sig1656 - попраква за редиректи и двойно превеждане на статус съобщения Jan 15, 2016
netfinity netfinity_SMS - пращане на отговоро в delivery Mar 21, 2016
newsbar Заменяне на plg_RowTools с plg_RowTools2 Mar 1, 2016
oembed fixing oembed Apr 11, 2016
ograph legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info Feb 25, 2015
orgchart legalscript, lib, mejs, modbus, ograph, orgchart, page: Добавяне на info Feb 25, 2015
page Използване на jquery_Jquery::run, вместо runOnLoad в основния скрипт Mar 22, 2016
pallet Палетен склад: преместен интерфейс May 18, 2016
pear pear_Vcard bugFix Oct 26, 2015
permanent permanent_Data - вместо error да е warning Dec 30, 2015
phpcolor phpcolor_Adapter да приема и именовани цветове Jan 22, 2016
phpmailer правим From с по достоверен домейн Mar 23, 2016
physics pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version Feb 25, 2015
pixlr #C11862 - показване на грешка на бутоните, когото се използват от частна Apr 4, 2016
planning #Sig2137: иконки на някои документи May 26, 2016
plg Превод на външна част и от не-регистрирани потребители May 28, 2016
pos pos_Points:bugFix May 19, 2016
price #C12347 bugFix - двойно превеждане на `title` и ограничение May 18, 2016
prosms prosms - репортване на грешките Dec 12, 2015
punymce pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version Feb 25, 2015
purchase Ф-ри: дефолтен срок за плащане да е уеб константа May 27, 2016
recently Заменяне на plg_RowTools с plg_RowTools2 Mar 1, 2016
remote remote_BgerpDrive #C11616 - да се логва в системните логове Mar 18, 2016
replace Иконка за пакета replace Apr 16, 2014
rfid bugFix - вместо името на класа да се използва __construct() Jan 20, 2016
rtac rtac_ - възможност след допълване на текст да няма интервал или да се Jan 18, 2016
sales Ф-ри: дефолтен срок за плащане да е уеб константа May 27, 2016
sass #Tsk387: изчистване на bp() Mar 30, 2015
satec малки неточности Jul 30, 2015
select2 Keylist - dropdown - позициониране на иконата в дясно May 18, 2016
sens #C11754 - възможност за задаване на `ENGINE` по подразбиран. Да се Mar 25, 2016
sens2 Начална стойност на изхода на сензора, ако израза е FALSE Apr 22, 2016
setup Merge branch 'dev' of github.com:bgerp/bgerp into dev Mar 24, 2016
smock smock_SMS bugFix `prepareNumberStr()` не е интерфейсен метод Jan 8, 2015
sms Промени в описанията на пакетите Apr 19, 2015
smssync smssync #C10053 - Поправка след рефакторинг на логовете Dec 12, 2015
social social_ #C12347 bugFix коректно и двойно превеждане May 18, 2016
sounds нов звук за грешка Oct 20, 2015
ssh Машини -> SSH връзки Jan 11, 2016
status statuses_Messages:Ф-я returnStatusesArray May 9, 2016
store иконки May 26, 2016
support Корици да ползват plg_RowTools2 Apr 11, 2016
survey Анкети: качество на кода Feb 12, 2016
swf pear, physics, plg, punymce, ssh, swf, thumb: Добавяне на info и version Feb 25, 2015
tasks Задачи за производство:bugFix Apr 8, 2016
teracom преимениване на log_Debug -> log_System Dec 12, 2015
tests_Ef Remove EF_EF_PATH Oct 14, 2014
tests_Vendors Remove EF_EF_PATH Oct 14, 2014
tests_bgERP премахната EF_VENDORS_PATH Oct 13, 2014
thumb log_Browsers::isRetina() May 28, 2016
tnef tnef bugFix стринг Apr 20, 2016
toast toast #C9310 - звуков сигнал при грешка. В имейлите вместо Oct 20, 2015
tooltip Иконки за пакетите Mar 20, 2015
tracking Ненужен плъгин в тракинг-а Apr 22, 2016
trans trans_ - commentarFix May 10, 2016
tremol \n\r -> \n Mar 16, 2015
trz Премахване на 'plg_AutoFilter' от 'loadList' Mar 25, 2016
tsm TSM bugfix Jul 31, 2015
type type_Double bugFix при определяне на числата с водеща нула и интервал за May 19, 2016
unit Тест покупка - платена May 27, 2016
vedicom crlf->lf Jun 23, 2014
vislog Сайт » Посещения по ресурс: Премахване на страницирането при печат May 17, 2016
webkittopdf Поправки по превода на интерфейса Mar 6, 2016
wund wund_Forecasts:bugFix проверка преди foreach Nov 19, 2015
xmpphp скрит емайл xmpphp Jun 30, 2015
zbar zbar_Setup - качество на кода May 9, 2016
zoho #C11862 - показване на грешка на бутоните, когото се използват от частна Apr 4, 2016
.gitattributes махнат execute флаг Mar 16, 2015
.gitignore Adding git ignore to my local branch Apr 1, 2016
.scrutinizer.yml `.yml` use inherit Oct 11, 2014
README.md Update README.md Aug 16, 2014
aliases.php класовете в aliases.php да не е `abstract` Apr 8, 2015
composer.json Премахване на Guzzle от приложението! May 11, 2016

README.md

bgERP

bgERP is a web-based system for management of business process. It is written on PHP and is distributed under the GPL license. To work bgERP needs web-server Apache and database server MySQL.

bgERP integrated into one software for monitoring, analysis, planning, management and control of the company through a combination of interconnected modules covering a wide range of business processes, data and analysis: customer contacts, accounting, sales, supply planning, production, warehousing, human resources, document, finance, accounting, laboratory analysis, monitoring, etc.

bgERP е web-базирана система за управление на бизнеса с отворен код. Тя е написана на езика PHP и се разпространява под GPL лиценз. За работата й е необходим web-сървър Apache и сървър за база данни MySQL.

bgERP дава възможност за наблюдение, анализ, планиране, управление и пълен контрол на дейността на фирмата, посредством съвкупност от напълно интрегрирани и взаимно-свързани модули, покриващи голям спектър от бизнес процеси, данни и анализи - контакти с клиенти, планиране на доставки, производство, складово стопанство, човешки ресурси, документооборот, финанси, счетоводна отчетност, лабораторни анализи, наблюдение и контрол и т.н.

Something went wrong with that request. Please try again.