Dodatek, który pozwolić być Ci na bieżąco z powiadomieniami na wykopie. Nie musisz się nigdzie rejestrować ani kombinować z API.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
scripts
sounds
README.md
background.html
firefox_manifest.json
manifest.json
options.html

README.md

Wykop Simple Notifier

Dodatek, który pozwolić być Ci na bieżąco z powiadomieniami na wykopie. Nie musisz się nigdzie rejestrować ani kombinować z API.

Wykop Simple Notifier co ustalony czas sprawdza stronę wykop.pl pod kątem nowych powiadomień i jeśli się jakieś pojawi, poinformuje Cię o tym dźwiękowo (można oczywiście wyłączyć te opcję) oraz wyświetli liczbę powiadomień na ikonie rozszerzenia.

Jak to działa?

Rozszerzenie co określoną ilość sekund otwiera w tle stronę wykopu (konfiguracja interwału jest w ustawieniach). W jej treści sprawdza, czy jest jakieś nowe powiadomienie i informuje o tym fakcie użytkownika w sposób wybrany w ustawieniach. Rozszerzenie potrzebuje tylko jednego uprawnienia - odczytywania danych ze strony wykop.pl, ponieważ musi ją otworzyć i pobrać treść.

Dlaczego nie Wykop API?

Ponieważ ma ono limity zapytań, więc przy kilku użytkownikach dodatek przestałby działać. Każdy z użytkowników musiałby generować w ustawieniach wykopu swoją własną aplikację, następnie podawać w rozszerzeniu jej klucze i token autoryzujący, a potem regularnie odnawiać połączenie. Byłoby to uciążliwe rozwiązanie, które nie ma większego sensu w takim dodatku. Znacznie prościej dla końcowego użytkownika jest po prostu załadować stronę główną wykopu i wyciągnąć z niej informacje o powiadomieniach.

Jak zainstalować dodatek w swojej przeglądarce?

Rozszerzenia Chrome (i nie tylko) to zwykłe archiwa ZIP ze zmienionym rozszerzeniem. Sama przegladarka umożliwia jednak instalację dodatku, który nie jest spakowany. Włączając tryb programisty (Rozszerzenia -> Tryb programisty) pojawiają się dodatkowe przyciski, między innymi "Wczytaj rozszerzenie bez pakietu...". Wystarczy wtedy wskazać folder w którym znajdują się pliki źródłowe rozszerzenia. Najważniejszym plikiem jest manifest.json.

Co z Firefoxem?

Rozszerzenia Chrome'a po drobnych modyfikacjach mogą być wykorzystywane także w przeglądarce Firefox. Aktualna wersja rozszerzenia znajduje się tutaj: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/wykop-simple-notifier/

Wersja dla firefoxa wymaga niewielkiej modyfikacji pliku manifest.json.